Marius Fortunatis

En rik äventyrare, före detta imperator navale och direktör över CCA:s postverksamhet. Mycket känd bland folket för sina äventyr och mycket uppskattad av samma anledning. Är inne på sin tredje fru och sägs vara Zhaya Temiranz älskare.

 • 39 år, från Jarum, bor i Daval
 • Leder postverksamheten inom CCA
 • Rik och känd äventyrare
 • Många kärleksaffärer och ex-fruar
 • Har startat en egen “koloni”, Maritus, nära Tarhai

Utseende

 • Hårfärg: Brun
 • Ögonfärg: Brun
 • Längd: 190 cm
 • Vikt: 81 kg
 • Märken: Ärr över halsen
 • Klädsel: Det absolut senaste snittet, alltid med hög krage eller liknande för att dölja ärret på halsen.
 • Accessoarer: Ofta en värja vid sidan, med fina detaljer och svarta ädelstenar.

Novell

En dag i Marius Fortunatis liv

Förhållande till övriga ätter

 • Quintillis – ogillar starkt efter Julias död
 • Lemire – goda relationer efter att de stöttat Julias borgmästerskap och Marius utnämnande till Imperator Navale samt handelssamarbetet.
Kontakter (Excel)Kontakter

Tidslinje

2930-2943 Marius födds i Palatia Fortunatis i Jarum och växer upp där.

2943-2947 Sänds till universitetet i Erat och studerar under fyra år på St Yrgams. Marius läser både politik och juridik, men framförallt Jargisk historia. Särskilt militär historia intresserar Marius.

Under sina universitetsstudier blir Marius förälskad i en ung kvinna vid namn Marcellia Jahanet (yngre syster till nuvarande borgmästaren av Daval). De inleder en romans som varar i två år innan deras vägar skiljs åt.

2947 En maka har hittats åt Marius i Julia Ulixis, äldsta dottern till Justine Ulixis, Princescan av Rankun. De båda gifter sig under sommaren 2947. I början är det konstlade äktenskapet något krystat, men snart finner faktiskt Julia och Marius varandra. Julia besitter en särdeles rå humor i privata sammanhang, kan föra sig väl och visar sig väl lämpad för att leda då hon besitter goda ledaregenskaper.

Samtidigt är det dags för Marius att ta sig an sina uppgifter inom ätten. Hans far ser gärna att han tar sig in inom CCA så snart som möjligt. Tanken var att Marius skulle placeras i Daval, men istället så skickas han till Lagath för att efter viss övertalning tillåtas tjänstgöra vid flottbasen förlagd där.

2948-2950 Marius gör tjänst inom marinen samtidigt som han lär mer om handelsyrket. Han blir här bland annat bekant med Vincerius Abile-Botaneiates, nuvarande Imperator för Octana Citatana, under sin tjänstgöring. Vincerius blir något av en mentor för Marius och de både trivs väl i varandras sällskap.

Inom handelsyrket har Marius allt mer fått upp ögonen för CCA:s postverksamhet. Denna del har under de senaste decennierna förlorat något av sin forna glans och har kommit i skymundan för de höga marginaler som CCA:s övriga verksamhet ger i förhållande. Marius ser sin möjlighet att få anta en utmaning och axlar snart upprustningen av postverksamheten. Det är också härigenom han snart blir varse det omfattande spionnätverk som postverksamheten delvis utgör en fasad för. Marius fascineras av detta och börjar också utveckla denna gren av verksamheten.

2950 Mycket oväntat avlider borgmästaren i Lagath under mystiska omständigheter. Ätten Quintillis som innehaft posten under lång tid tas på sängen och hänger inte alls med när Princescan Justine Ulixis av Rankun genom högt och skickligt politiskt spel lyckas utanmanövrera den av kejsaren starkt ogillade ätten Quintillis i det maktvaccum som uppstår. Helt oväntat utses Julia till borgmästare i Lagath. Mycket stöd i utnämnandet kommer samtidigt från ätten Lemire som ser en chans att försvaga Quintillis i regionen.

Marius blir samtidigt mycket god vän med Maestos Nolo-Lemire under sin tjänstgöring i marinen.

2950-52 Marius beger sig till Daval för att utveckla CCA:s verksamhet därifrån. Hans mål är samtidigt att försöka få stöd inom CCA för sina planer på en expansion utanför Jargien och att bygga upp en havsgående flotta.

2953 Blott 23 år gammal utses Marius till Imperator Navale över den Kejserliga flottan i Lagath. Utnämnandet väcker uppmärksamhet efterom Lagath hyser kejsardömets största flotta och skyddar dess viktigaste hamn samt de många handelsfartygen i Igonhavet från piratattacker. Utnämnandet sker dock ännu en gång tack vare stöd från ätten Lemire och välplacerade mutor från ätten Fortunatis.

2953-2959 Under sex år axlar Marius rollen som Imperator Navale samtidigt som han mer och mer engagerar sig i CCA:s verksamhet. Han lyckas bland annat med att få handelshuset att godkänna inköp av ett antal större havsgående fartyg. Det som särskilt lockar för CCA är att man nu har tillgång till rikets största hamn Lagath genom Julia, men också rikets största krigsflotta.

Marius låter köpa in flera havsgående fartyg. Flera av dem rustas till krigsfartyg och deltar i den ordinarie flottans bekämpning av pirater längs främst den damariska kusten ner mot Västmark. De lastfartyg som införskaffats går i skytteltrafik mot Melorion där man lyckas väl i sina affärer med att köpa lyxvaror för vidare transport upp till Lagath och CCA:s övriga verksamhet. Affären visar sig mycket lönsam samtidigt som Marius erkänns som såväl sjöfarare och handelsman. Det politiska spelet sköter dock Julia mycket skickligt på egen hand.

Under sina resor stannar skeppen ofta i Colostro för att proviantera och leverera varor från fastlandet. Marius får en god kontakt med Colostros provinshärskare Princep Miliberos Botaneiates.

Framåt 2057 har Marius fått ännu fler skepp från CCA, som genom Julias försorg sett till att gå före i köerna till varven i Lagath, och han ser nu att han vill utöka verksamheten ytterligare. Han vill ta sin flotta allt längre bort och framförallt ner mot Övärlden för att där upptäcka nya områden. Som ett led i detta bidrar han stort finansiellt för att ätten Regelius ska komma över titeln som Imperator Navale för flottan i Jukon. Genom att CCA nu kontrollerar även denna flotta har Marius möjlighet att flytta fler skepp söderut mot Övärlden för att utforska denna del av världen.

Under två år gör han sammantaget tre resor till Övärlden. Resorna finansieras mer än väl av de varor som förs med tillbaks till Jargien. Marius gör många expeditioner på de olika öarna i nordöstra Övärlden. Han skriver flera historier om sina äventyr, vilka han låter trycka upp i Erat vid återkomst. Böckerna blir inte kända som några stora litterära verk dock, då Marius inte är någon stor författare. Verken sprids förvisso och så även Marius namn, men de största köpen gör Julia i form av fördolda stödköp för att glädja sin make.

Marius blir dock snabbt en man av folket och har ambitionen att sprida detta över Jargien. Han låter sitt postväsende sprida nyheten om den djärve upptäckaren och äventyraren samtidigt som de kopparmynt han låtit trycka upp med bild av sig själv får spridning i Kejsardömet. Snart börjar folksägner kring ”Äventyraren Marius Fortunatis” att spridas över hela riket. När han i början av 2959 återvänder till Daval med ett infångat hyggelmonster och en mängd tropiska och exotiska djur sprids hans namn snabbt.

2959 Marius glädje över hans framgångar blir dock kortvarig. Han nås av bud i Daval att hans älskade Julia insomnat. Läkare kan inte fastställa dödsorsaken, men klart är att hon somnat på kvällen för att aldrig vakna upp igen. Julias död kommer som en blixt från klar himmel och människorna i Lagath börjar tala om ”Borgmästarnas-förbannelse” sedan den föregående borgmästaren dött på liknande sätt.

Mitt i sin sorg kastas Marius in i den politiska strid som genast uppstår om borgmästartiteln. Striden blir osedvanligt långdragen sedan Quintillis av hävd önskar den åter, Lemire av maktskäl önskar den och CCA av handelsmässiga skäl insett det enorma mervärdet av att inneha denna titel med kontroll över kejsardömets största hamn. Marius spionverksamhet kommer nu verkligen till sin rätt och stora delar av postgången från Quintillis gås igenom. Genom detta inser man efter ett antal veckor av politisk strid att Quintillis har övertaget gentemot såväl CCA som Lemire. Marius agerar här snabbt och lyckas genom sina goda kontakter med ätten Lemire nå en överenskommelse som blivit mycket god för CCA. Ätten Lemire erhöll borgmästarposten med CCA:s stöd, mot att CCA garanteras goda hamnprivilegier, militärt skydd och låga tullavgifter i Lagath. Samtidigt erhöll CCA rätten att motta Lemires varor från provinsen Lothian som sker till hamnen i Xanto. Detta var mycket viktigt för CCA som inte lyckats etablera sig med en port gentemot Blå havet.

Tillvaron i Lagath blir allt tristare för Marius som i slutet av året flyttar barnen till Fortunatis residens i Daval. Han låter samtidigt renovera ett eget residens då han förbereder sin avgång från flottan. Den jargiska flottan binder honom genom dessa korta räckvidd och det administrativa uppdraget som Imperator-tjänsten medför tilltalar inte Marius.

2960-2961 I början av 2960 flyttar Marius till Daval och sitt nya residens. Han tar här allt större ansvar för CCA:s verksamhet. Han återförenas med sin mentor Vincerius Arbile-Botaneiates och blir i sorg efter Julia förälskad i dennes dotter Cesera. De båda gifter sig under sommaren och Cesera flyttar in i Marius residens.

Marius blir här också god vän med Mocius Lemire som är ätten Lemires starke man i Daval. De båda har en gemensam passion för historia. Under tidig höst begär sig de båda ut på en expedition norrut över de Jargiska bergspassen för att utforska forna rikens kvarlämningar. Som befälhavare över soldaterna anlitar Marius Lucius Gregorius som även han blir en god vän.

De återvänder med mängder av fornlämningar, tillfångatagna hedningar, märkliga djur mm. under senvintern. När våren nalkas håller de ett stort gladiatorspel kring historien om deras äventyr där det hela avslutas med en slakt av samtliga hedningar och en del bestialiska djur (många icke hemmahörande i den regionen överhuvudtaget utan enkom inplockade för dramatikens skull). Marius släpper också en ny bok som till hans stora besvikelse inte säljer lika bra som hans två föregångare.

Marius dras allt mer in i politiken i Daval som i mångt och mycket kretsar kring ekonomi. CCA bevakar givetvis dessa intressen och Marius minglar gärna i dessa miljöer som en miljövariation. Samtidigt förbereder hans sitt senaste projekt som CCA nyligen godkänt; en kolonisering utanför Tharhais kust. CCA:s filial i Xanto börjar fylla sina magasin för en större expedition och bosättning och de första skeppen avseglar under våren 2961.

I slutet av 2961 föder Cesera tvillingar, men avlider tragiskt i sviterna efter födseln. Marius har svårt att hantera pressen efter ännu en hustrus död och beskedet från Xanto och CCA om att expedition till Tharhai kommit tillbaks med mycket goda resultat blir den perfekta anledningen för Marius att tränga undan sina sorger och lämna Daval.

2962 Marius sätter av mot Tharhai och den bosättning som håller på att etablerats. Expeditionen är enorm och antalet fartyg mycket stort. Genom en kampanj har Marius lockat ett par hundratal Jargier att följa med och bosätta sig i ”Den nya världen”. Det är främst hantverkare och grovarbetare som värvas i kampanjen. De lovas fri resa (enkelbiljett…), skattebefrielse under tio år samt hjälp till att bygga upp egna hus. Marius tar också med sig ett femtiotal flickor i åldrarna 12-15 år som alla är föräldralösa och inhysta i Davals fattigstugor. Dessa barn ska trygga en Jargisk återväxt på ön enligt Marius.

Under ett år bygger man för fullt på ön. Kontakt etableras med fastlandet varifrån man får en del material till bygget, men många fartyg går också i skytteltrafik till Jargien. Snart upptäcket man också möjligheterna att utvinna silke och därigenom producera sidentyger på ön som visar sig vara ett naturligt tillhåll för silkeslarver. Produktion för detta etableras.

2963-2964 Marius tvingas hem av sin ätt som är mycket oroliga för de abnorma kostnader som projektet medfört. De stora vinster som CCA numer gör i Övärlden slukas snabbt och mer därtill av Marius nya projekt. För att ha närhet till Tharhai håller sig Marius på Palatia Fortunatis och snabbt uppstår en passion mellan honom och Ione Marcian. Bara två veckor efter att de träffats gifter de sig till båda ätternas förtjusning då det är politiskt i främst Okrana viktigt med ett strakt förbund mellan de båda ätterna, men också för att de båda ätternas handelshus väl kompletterar varandra.

Marius blir kvar i Jarum och Ione utses samtidigt till borgmästare. Marius sprider nyheten om ”Den nya världen” runtom i Jargien och får hem leveranser av diverse nya lyxvaror som inte skådats i Jargien förut. Framförallt blir de teblommor som vecklar ut sig från knopp till blomma när de kommer i varmt vatten snabbt en formidabel succé bland överklassen i Daval.

Marius förfasas samtidigt över sitt okändisskap i Okrana med omnejd och sprider även i dessa delar de gamla historierna om Övärlden och expeditionen norr om Jargien samt också de om ”Den nya världen”. Samtidigt ger han sig ut på en tvåmånaders expedition i Tarkas till den mytomspunna och ödelagda sandstaden Dragus. Expeditionen blir vid flera tillfällen anfallna av rövare, men klarar sig undan. De återvänder till Jargien med en stor silverskatt de funnit i den övergivna staden. Marius nya litterära verk ”Silverskatten” blir något av en hit, särskilt som han denna gång låtit ta hjälp av den kejserliga skrivakademin i Davos för sitt författande.

Tristessen i Jarum gör sig dock ständigt påmind när han befinner sig i staden. Han deltar aktivt i utbyggandet av den kanal som dragits till Jarum under sin vistelse där, men snart känns saknaden efter havet för stor. Relationen med Ione visar sig också falna och de två känner inte alls samma dragningskraft till varandra, även om de fortsatt är goda vänner.

2965 Efter att i Lamur satt upp gladiatorspelet ”Silverskatten” med god hjälp av de nomadstammar Marius infångat under sin expedition, vilka agerat rekvisita i spelen, återvänder han till ön utanför Tharhai och ger den nu slutgiltigt namnet Maritus. Även denna gång tar Marius med ett hundratal Jargier som vill söka lyckan västerut. En mindre by har under de tre åren nu vuxit fram och handeln har börjat ta fart ordentligt. Silkesproduktionen har även den kommit igång, om än inte i så stor skala att den ger några stora inkomster.

2966- Efter ett år av idogt arbete på Maritus återvänder Marius i början av 2966 till Jarum. Kärleken till Ione är fortsatt sval och det står snart klart för honom att flera av hennes manliga tjänare står till hennes tjänst under dygnets alla timmar. Detta är dock ingen nyhet för Marius som genom sitt spionnätverk fått löpande information om detta.

Under senvåren 2966 flyttar Marius således till Daval. De hemmavarande barnen från äktenskapen med Julia och Cesera flyttas också med, medan de med Ione gemensamma barnen blir kvar i Jarum.

Väl i Daval låter Marius utveckla sin handelsverksamhet ytterligare och förstärker nu också handeln med Övärlden. Det är en långsam process och många cirefalier att förhandla med. Marius intresserar sig också allt mer för det politiska spelet och hans spionnätverk visar sig mycket användbart. Att spionera på olika personer blir närmast till en hobby och fascination för Marius.

Marius inhandlar nu också ett mycket smäckert skepp från de meloriska varven. Skeppet får namnet Spiritus och läggs för ankar i Davals hamn. Skeppet blir något av en attraktion för lokalbefolkningen och Marius håller gärna bjudningar ombord på skeppet.

Vid en av sina bjudningar stöter Marius ihop med Cornelia Caecilius, en ung kvinna som snabbt fångar Marius intresse. De två inleder ett inofficiellt förhållande, även om det inte görs några ansträngningar till att döljas, och Cornelia flyttar in i Marius residens.

STY 11 Lojalitet 14 Fortunatis
TÅL 12 Heder 10
RÖR 16 Amor 11 Trogen, men passionerad
PER 13 Aggression 8 Tålmodig
PSY 15 Tro 11 Daak
VIL 11 Generositet 15 Givmild
BIL 14 Rykte 18 Äventyraren Marius
SYN 11 Tur 11
HÖR 9

Färdigheter:

Högre Jargiska 11
S/L Högre jarg. 10
Lägre Jargiska 14
S/L Lägre jarg. 10
Sabriska 10
Faliska 11
L/S Faliska 10
Politik 12
Strategi 13 Galärflotta
Taktik 11
Berättarkonst 6 Skrift
Bokhållning 7
Dansa 14 Pardans
Etikett 14 Militär
Geografi 16
Handel 16 Jargisk
Historia 13 Jargisk, Militär
Kulturkännedom 9
Lagkunskap 14 Handelsrätt
Ledarskap 15
Matlagning 7
Navigation 16 Galärer
Ockultism 10 Daak
Räkning 8
Simma 12
Sjömannaskap 13
Skådespel 11
Speja 11
Spel & Dobbel 10
STRIDSKONST 12 5 tekniker
Stridsvana 8
Undervisning 10
Undvika 10
Väderkännedom 12
Värdera 13
Övertala (L) 15 Argumentation


Cadius Ulixes

Prior Cadius Ulixes, den näst högste på klostret Tyramos, ansvarar för ekonomin och för det musikaliska. En bestämd man av god börd, som anser att det finns rätt sätt och fel sätt att göra saker på. När plikterna kallar brukar han sitta på sin kammare och fila på en symfoni han länge komponerat.

STY 10
TÅL 14
RÖR 11
PER 13
PSY 14
VIL 13
BIL 18
SYN 6
HÖR 13
Lojalitet 14
Heder 10
Amor 5
Aggression 7 Svårretad
Tro 16 Daak
Generositet 13
Rykte 9
Tur 11
Qadosh 9

 

Färdigheter

Berättarkonst 12
Bibliotekskunskap 9
Bokhållning 14 Bokföring
Ceremoni 11
Etikett 10 Kyrklig
Fiske 10
Geografi 11 Jargien
Handel 14
Hantverk: Glasblåsning 11
Hantverk: Kalligrafi 14 Illuminering
Historia 10 Daak
Hoppa 7
Kasta 6
Klättra 6
Kulturkännedom 7 Västerlanden
Köra Vagn 8
Lagkunskap 13 Daak
Ledarskap 13
Musik 16 Komponera
Ockultism 15 Daak
Räkning 12
Sjunga 13 Religiös Sång
Transformering 12
Undervisning 14 Mission
Värdera 12 Hantverk
Övertala 13
Mûhadinska 8
Kejserlig Jargiska 13
Lägre Jargiska 14
Jargisk skrift 14

Relationer

Yapatros: Cadius ser upp till Yapatros som den mästare han varit för honom. Cadius respekterar Yapatros och står alltid på hans sida inför de andra munkarna på klostret. I enrum kan han dock uttrycka sina åsikter i ärendet men böjer sig alltid för Yapatros önskan. Cadius anser dock att Yapatros rent generellt har en något för ”slapp” inställning till guds ord.

Leon: Leon har lyckats väl i livet och Cadius är ganska stolt över vad det blivit av honom, fast han inte hunnit visa det ännu. Deras relation har varit lite märklig sedan Leon återvände. Cadius kan inte riktigt sätta fingret på vad det är men relationen känns stel och konstgjord. Nästan som att de är osäkra på hur de ska reagera på varandras återseende.

Andros: Andros, Cadius brorson, visade sig vara ett ovälkommet tillskott på klostret för Cadius. Cadius känner sig extra ansvarig inför pojken och håller ett vakande öga på honom. Cadius tar Andros misslyckanden nästan som ett personligt misslyckande och ur Cadius synvinkel misslyckas Andros alltför ofta. Han skulle dock mycket väl kunna bli en god munk bara han uppfostras rätt. Zenos har alltför stort inflytande över pojkens liv.

Zenos: Zenos är alltför jordnära för Cadius smak. Han är dock en duktig mekaniker.

Terentios: Terentios är Cadius skrivare och tjänare.

Eppius: En obehaglig gammal man!

Trista Cara-Muszynski

En framgångsrik och självständig advokat med familj utanför Chicago, som dock börjat tröttna på det inrutade livet och gärna tar chansen när hon erbjuds komma in till Cara-släktens Wave Hotel.

Födelsedatum: 281218

Nationalitet: Unionen/New America

Vikt: 63 kg

Längd: 171 cm

Yrke: Advokat (Trinity Attorneys)

Titel/Grad: Projektledare

Bostad/Hemort: Villa, Sterling (Chicago)

Brottsregistret: Nej

Mediastatus: 10

STY: 13 Cool 15
TÅL: 17 Tur 11
RÖR: 13 BF 15
PER: 11 TO 36
PSY: 14 Kroppsbyggnad Normal 8
VIL: 10 Chockvärde 13
BIL: 15 Mental Stabilitet Säker 16
SYN: 10 Mentalvärde 12
HÖR: 11

Fördelar

Specialintresse

Kan ignorera smärta

Nackdelar

Manisk (Spelberoende)

Cyberresistent

Familj

Maken Marlon Muszynski, 33 år.

Dottern Beatrice Kara-Muszynski, 4 år

Sonen Brandon Kara-Muszynski, 2 år

Tidslinje

Uppväxt (-18)

(€13 000 i startkapital)

0/2028         Trista föds.

1/2029        Tristas mor Rachel träffar Ken och dessa gifter sig året därefter. Hon växer upp tillsammans med Kens två söner, Shane och Robert.

3/2031        Ken adopterar Trista.

16/2044        Arv. Tristas morfar dör och lämnar hela sin kvarlåtenskap (€110 000) till henne.

16/2044        Trista lämnar sin familj i Miami och börjar studera juridik på College i Chicago. Ken hjälper henne med ekonomiskt stöd.

18/2046        Jagad. En psykopatisk pojkvän (Mark) jagar Trista som tvingas söka hjälp hos polisen. Pojkvännen skräms bort med hjälp av några av Tristas manliga kurskamrater. Mark ger dock inte upp sina försöka utan söker fortfarande då och då upp Trista. De senaste 3 åren har hon dock inte hört av honom.

18/2046        Kvällskurs. Efter att Tristas pojkvän börjat jaga henne känner hon sig allt mer osäker och börjar träna självförsvar, Aikido. Där träffar hon sin tränare Nicolas Procter.

Universitet (16-23)

(€13 000 i startkapital)

19/2047        Föreningsaktiv. Trista börjar träna Triathlon för universitetets skollag.

21/2049        Kärleksaffär. Under sin universitetstid träffar Trista, Timothy Banks, en ung skådespelartalang. De två är ett par under ett par månader men romansen tar slut pga. att Timothy genom sitt yrke tvingas tillbringa en stor del av sin tid på andra platser. Bilder på de båda florerar dock frekvent i skvallertidningar och vid tillfällen är Trista följd av enträgna Paparazzis.

22/2050        Rumskamrat. Trista delar rum med Gwyneth Fast och de båda blir snabbt goda vänner.

23/2051        Trista träffar sin blivande make, Marlon Muszynski, vid en Triathlontävling. De båda finner varandra relativt snabbt och flyttar ihop året därpå.

Advokat (24-27)

(€55 000 i startkapital)

26/2054        Politiker. Trista tar upp sitt gamla intresse för politiska frågor och ställer upp i valet till Chicagos stadsfullmäktige. Hon blir invald för en tvåårsperiod för Demokraterna. Hela upplevelsen blir dock en besvikelse för henne då hon inser att det politiska arbetet inte leder någon vidare vart framåt. Hon ställer därför inte upp till omval nästkommande period.

27/2055        Avslöjande bevis. I ett rättsfall verkar en misstänkt hustrumördare som Trista försvarar gå fri på grund av bristande bevisning. Hennes klient, Drago Madorovic, är relativt inflytelserik i kriminella kretsar och påstås ha slagit ihjäl sin fru och hennes älskare efter att ha tagit dem på bar gärning. Hennes klient vill dock vara på den säkra sidan och skaffar fram smutsigt material om domaren i målet som han presenterar för Trista. Trista i sin tur tvingas mer eller mindre frivilligt presentera materialet för domaren. Hon ställer dock allt på ända när hon presenterar materialet som sitt för domaren och tvingar honom att döma Drago till livstids fängelse trots de bristande bevisen. Domaren går Trista till mötes och dömer Drago till fängelse på livstid. Trista har samtidigt förklarat för Drago att när hon presenterade bevisen för domaren blev han ursinnig och talade om för henne att han skulle göra sig av med Drago för gott genom att skicka in honom på livstid. Dragos ilska riktas därför mot domaren.

27/2055        Trista föder sitt första barn, dottern Beatrice.

27/2055        Hotad. Efter att Trista kommit tillbaks till jobbet efter sitt första barn tilldelas hon ett synnerligen grovt och medialt uppmärksammat våldtäktsmål. Hennes klient finns skyldig av juryn och döms till 28 års fängelse då han sedan tidigare frekvent förekommer i brottsregistret, senast för ett liknande brott. Hennes klient, Ron White, lägger skulden på Trista och hotar henne till livet. Någon vecka senare blir hon överfallen av två råskinn i centrala Chicago, under en lunchrast. Väktare från Roxxon Security råkar dock passera och kommer till hennes undsättning innan hon blir alltför allvarligt skadad. Ett ärr från något vasst föremål pryder dock fortfarande hennes vänstra skuldra. Trista kopplar ihop händelsen med rättegången mot Ron White och börjar träna upp pistolskytte. Hon och hennes make flyttar samtidigt från Chicago till Sterling när Trista erbjuds ett nytt jobb vid en mindre advokatfirma där.

Advokat (28-31)

(€40 000 i startkapital)

28/2056        Trista börjar sitt nya jobb i början av 2056 samtidigt som familjen flyttar till sitt nya hus i Sterling, 10 mil väst om Chicago. Samma år gifter paret sig.

29/2057        Hobby. Trista börjar med segling och finner ett stort nöje i det. Familjen köper en mindre segelbåt med kajplats strax utanför Sterling.

29/2057        Trista föder sitt andra barn, sonen Brandon.

30/2058        Speldjävulen. Trista böjar spela allt oftare och med allt större summor. Allt sker i hemlighet för hennes make. Fick kontakt med sin bookmaker, Pascal Ribbern.

30/2058        Marlon öppnar en mindre sportbutik i Sterling genom att investera de vinstpengar han tjänat ihop under åren som Triathlonproffs samt genom att låna pengar av Trista. Butiken ingår som franchise i kedjan Jasper MacMillan.

30/2058        Efter en tids svårigheter i sitt förhållande med Marlon är Trista otrogen med en gammal manlig bekant, Aron Sinclaire. Trista och Marlon flyttar en kort period isär men återförenas snart och börjar gå i familjeterapi hos psykologen Nancy Launelez.

31/2059        Affärsresor. Trista börjar göra allt fler affärsresor inom delstaten men även till viss del till andra delar av unionen, särskilt Washington DC. Där lär hon bl.a. känna en hotellreceptionist, Patricia McNeel.

Färdigheter

Agera 11
Armborst 5
Automateld 6
Båge 5
Dans 12
Dra vapen 6
Fingerfärdighet 6
Fritt fall 6
Förföra 9
Förhörsteknik 13 Utfråga
Förklädnad 6
Genomsöka 7
Geografi 7
Gevär 5
Gömma 7
Hasardspel 14
Historia 7
Hoppa 9
Informationssökning 13 Juridiska databaser
Juridik 17 Rättegångsteknik, Brottsrätt
Kasta 7
Kastkniv 6
Klättra 8
Köra bil 8
Ledarskap 13 Projektledning
Matlagning 7
Pistol 10 Mellanstora pistoler
Psykologi 9
Sjunga 5
Skidåkning 6
Smyga 6
Spaning 6
Spåra 7
Supa 8
Undervisning 10 Juridik
Värdering 9
Övertalning 15 Retorik
Engelska 14
Skriva/läsa (engelska) 14
Simma 12
Stil & Smak 11
Socialt uppträdande 10
Administration 14 Tillstånd & Licenser
Ekonomi 11 Företagsekonomi
Sociologi 11
Sannolikhetslära 10 Lättlärd
Idrott: Triathlon 13
Idrott: Segling 9
Stridsvana 5
Matematik 12
Politik 11

Närstrid: Aikido        10        Grepp II, Kast I, Fälla II, Låsa motståndare II, Benbrytning I, Närstridsvapen: Jo I, Mjuklandning I, Balans I

Kontakter

Kontakter Yrke Res Ålder Träffades Plats Relation
Mark Collins 16 34 2045 Chicago Besatt ex-pojkvän
Gwyneth Fast Affärskvinna 13 32 2050 Chicago Bästa väninna
Pascal Ribbern Bookmaker 14 47 2058 Chicago Affärsmässig
Patricia McNeel Receptionist 11 28 2059 Washington Väninna
Nicole Procter Aikido-lärare 14 32 2046 Chicago Affärsmässig
Ron White Brottsling 12 36 2055 Chicago Fiende
Timothy Banks Skådespelare 19 33 2049 Los Angeles Ex-pojkvän
Mortimer Danzko Domare 15 61 2055 Chicago Fiende
Tracy L. Boyland Partigruppledare 17 51 2056 Chicago fd. Arbetskollega
Darcy Farner Stadshussekret 12 31 2040 Miami Barndomsvän
Aron Sinclaire Advokat 13 32 2048 Chicago Kurskamrat/fd älskare
Nancy Launelez Familjerådgivare 13 47 2058 Chicago Affärsmässig
Suellen Burlette Advokat 15 34 2059 Miami/Washin. Kollegor
Marilyn Allara Advokat 18 57 2056 Sterling Chef
Lyndsey Kudzma Advokat 17 50 2053 Chicago fd Chef
Tiffany Nixon Sekreterare 9 24 2057 Sterling Arbetskamrater
George Atwater Polis 11 31 2056 Sterling Granne/God vän
Denise Atwater Banktjänsteman 10 27 2056 Sterling Granne/God vän
Misaki Mori Journalist 14 31 2051 Chicago God vän

Utrustning

ID-kort, Bag, Nyckelkort, Betalkort, Solglasögon, Minienhet m. EmCodeUnit, Handenhet, Resväska, Visitkort, Attachéväska, Överfallslarm

Komplett garderob

Kontor

Ekonomi

Inkomster

Lön Trinity Attorneys $ 24 700
Lön Jasper MacMillian $ 7 950
Utgifter
MediStrike Personligt Olycksfallsavtal (2 personer) $ 1 500
Ikeda Heltäckande Sjukförsäkring (4 personer) $ 900
Hembiträde (ca 20h/vecka) $ 5 000
Hemförsäkring $ 40
Fordonsförsäkring $ 200
Driftkostnader villa $ 3 250
Räntekostnader villalån $ 4 900
Räntekostnader  billån $ 930
Räntekostnader  båtlån $ 1 020
Amorteringar villa $ 3 500
Amorteringar bil $ 1 400
Amorteringar båt $ 1 500
Totalt: $ 8 540
Tillgångar
Villa $ 3 000 000
Mercedes SX460 (Sportbil) $ 250 000
Buick V16 Bovine Cityflex (Stadspickup) $ 185 000
Segelbåt $ 250 000
Betalkort $ 1 525
Bankkonto i Credit Quebec $ 331 400
Aktier
200 st Ikeda $ 62 000 (1/1 2059)
100 st Orbital News Network $ 22 625 (1/1 2059)
900 st Sendai Electronics $ 85 500 (1/1 2059)
400 st ResidenZ $ 40 500 (1/1 2059)
120 st Daimler-Chrysler $ 20 100 (1/1 2059)
2 700 st Jasper MacMillian $ 87 750 (1/1 2059)
1120 st Linx Ventures Inc $ 89 600 (1/1 2059)
Obligationer (Utb. $ 3500 31/12 t.o.m. -66) $ 100 000
Räntefond $ 41 000

Skulder

Villalån $ 980 000 (6 % ränta)
Billån $ 160 000 (7 % ränta)
Båtlån $ 175 000 (7 % ränta)

Mitch Turner

Privatdeckare, småfet, smårasistisk. Äger en Chihaua vid namn Robert E. Lee aka “Dixie” och tänder på S/M.

Personlighet

 • Kraftiga humörsvängningar
 • Kamratlig
 • Cynisk
 • Självcentrerad
 • Fördomsfull
 • Sarkastisk
 • Blivit allt latare
 • Uppriktig

Rasism: Lärdes i barndomen att tycka illa om alla icke-vita, men denna principiella rasism har alltmer försvunnit. Nu för tiden är han istället starkt fördomsfull snarare mot samhällsgrupper. Mycket ligger dock kvar per automatik i hans beteende och han slänger ofta ur sig ”nigger” eller ”gook”.

Politik: Röstar bara i frågor som berör honom direkt, och då röstar han alltid så konservativt som möjligt.

Sexuella preferenser: Han har kommit att bli helt beroende av domination, att kvinnor i sexlivet domderar över honom (inte bara verbalt, utan med piska, latexdräkter och annat). Han tittar alltid långt efter unga kvinnor och drömmer om en ung, dominant kvinnlig partner, men i realiteten är han ganska nöjd med sina medelålders partners på SM-klubben.

Mentalt tillstånd: Hans barndom var hård, men han har tagit det ganska bra. Förvisso har han danats till en tämligen ”dålig” karaktär, och han har dålig respekt för andra människor, åtminstone mycket dålig respekt för människor han ser ned på. Han har dock många innestående aggressioner och triggas de så kan han bli mycket våldsam en kort stund.

Familj

Ansedd som familjens svarta får. Har två bröder, Steven (född 2003) och Bart (född 2000). Steven och Mitch kommer överens men har ingen särskild relation. Steven är lokalpolitiker och är gift med sin Brenda och har en dotter. Bart, som avskyr Mitch, arbetar som servicetekniker och är gift men utan barn.

Fadern Mark (född 1972) arbetade som byggnadsarbetare (brukade köra lastbil) och modern Laura (född 1976) var hemmafru men jobbade deltid som servitris. Mark, som gärna tog till flaskan, tyckte inte Mitch kunde göra något rätt och uppfostrade honom vanligtvis med bältet (vilket i viss mån även drabbade de andra bröderna). Mitch såg dock upp till sin far och tyckte alltid som honom. Mark avled 2031 efter att i en period efter sin förtidspension ha supit kraftigt. Laura hade levt ett betydligt sundare liv och dog först 2057, efter att ha tillbringat det senaste decenniet på ett ålderdomshem.

Uppväxt

(2700 € i startkapital)

16/2020        Mobbade sina klasskamrater och utpressade dem på pengar (vilket gav 190 euro). Fick en klasskamrat som fiende med resurs 14.

17/2021         Åker in på ungdomsfängelse för civil olydnad och sitter inne ett par månader under inbördeskrigets inledning. Lärde känna sin övervakare Rupert (res 7).

18/2022        Blev en allt mer fanatisk boxare och all tid upptogs av sporten. Lärde känna tränaren Doug ”Lead” Cronter (res 15).

Professionell boxare (18-24)

Utrustning: Litet radhus i Tampa, ”amerikanare”, normal garderob, boxningsutrustning, 5600 €.

22/2026        Tog mästartiteln i Federationen i en uppmärksammad hatmatch mot rivalen Armilo the Fist, och passade dessutom på att dra ner byxorna på honom efter vinsten (vilket orsakade ett rejält slagsmål). Media gjorde stor sak av händelsen och Armilo blev en evig fiende (resurs 12).

23/2027        Speldjävulen tog på allvar tag i Mitch då han inte bara tippade boxningsmatcher utan även på casinon och motsvarande. Han förlorade dock stora summor pengar, det mesta han tjänat in på boxningen. Lärde känna en bookmaker (resurs 10).

24/2028        Dopade sig inför försvaret av mästartiteln i Federationen, vann tävlingen men upptäcktes senare och avstängdes från all professionell boxning.

Polisassistent och gruppchef inom ordningspolisen (24-32)

Utrustning        Hagelgevär med licens, 4400 €

26/2030        Gifte sig med medstudenten på polishögskolan, Erin. Det blev dock uppenbart att de två hade mycket olika syn på polisarbete och relationen var stundtals frostig.

27/2031        Polisbrutalitet mot ett gäng arbetslösa ”svartingar” (med res 3). Mitch blev anmäld, men inget hände.

31/2034        Var med i ett tävlingsprogram där han vann en resa till Tahiti. Då han nyligen grälat mycket med Erin valde han att åka med sin arbetskamrat Stanley. Väl där träffade Mitch en lokal kvinna som han blev mycket förälskad i och tog med sig hem. Hemma hos Erin begärde han skilsmässa och sedan dess blev hon extremt hatisk mot Mitch. Mitch och Erins fyraåriga dotter Sandra och den tvåårige sonen Mitchell togs dock om hand av Erin och Mitch har träffat henne bara ett fåtal gånger sedan dess.

32/2036        Upprättelse. Vid denna tidpunkt dök det upp ett särdeles otrevligt fall där Mitch hjälpt till att gripa en latinamerikansk våldtäktsman som våldtog en vit kvinna till döds. Mannen sade inget i förhören och det fanns inga tydliga bevis, men Mitch hade varit på platsen strax efter brottet och var säker på att mannen var skyldig. När mannen släpptes åkte Mitch hem till honom, misshandlade honom och hotade honom till livet och fick honom att lova att erkänna och att dessutom aldrig säga något om misshandeln. Mitch fick erkännande för sin gärning och upphöjdes till kriminalinspektör.

Kriminalinspektör (32-41)

Utrustning        Lägenhet i centrala Tampa. 4000 €

33/2037        Skilsmässa. Förälskelsen i sin tahitiska fru Oahna tog snabbt slut. Oahna fick dock ett medborgarskap. I samma veva avslutas en rättsprocess mot Erin där Mitch dömdes till att betala ett månatligt underhåll tills Sandra blivit myndig. Han tvingades sälja sitt hus och flytta till en lägenhet.

36/2040        Mindre ovana. Mitch började kedjeröka flera paket om dagen vid detta tillfälle.

37/2041        Hjälte. Mitch räddade livet på <företagsboss> (resurs 19) från ett mordförsök, då Mitch letade efter en dyr kostym i samma affär som chefen.

40/2044        Mitch var nu på toppen av sin karriär och blev flera gånger utlånad till FBI för olika våldsrelaterade fall, där han lärde känna en kvinnlig arkivarie på FBI:s Miamikontor, Paula (de båda hade en mycket flyktig romans, för övrigt).

41/2045        Korrupt. Sedan några år tillbaka har Mitch tagit mutor, av den enkla anledningen att hans spelvanor, dryckesvanor och det månatliga underhållet tog så stora delar av hans vanliga inkomster. Han mutades av <mäktig person> (resurs 15) att läcka ut utredningsuppgifter och för att sinka utvalda utredningar. Han blev dock upptäckt och åkte i fängelse i fem år för mutbrott.

Fängelse för mutbrott i Flambeau National Prison (41-46)

Utrustning        -1000 €, lägenheten sades upp, bilen ställdes hos Stanley

42/2046        Isolering. Efter att Mitch hade bråkat mycket med en vakt sattes han i lång isolering.

44/2048        Beskydd. För att få det att gå runt med sina vanor tvingades Mitch börja utöva beskydd.

Privatdetektiv i Miami (46-55)

Utrustning        40 000 €, skaffade sig en mindre etagelägenhet med sovrum och kontorslokal vid havet norr om Miami. Skaffade sig en diskret men stadig vit Lincoln Crystal och såg till att restaurera sin gamla Dodge.

48/2052        Utlandsoperation. Mitch blev anlitad av en äldre herre att skugga hans fru som ofta åkte till Kuba för att besöka exklusiva (men billiga) spa-anläggningar. Han misstänkte att hon var otrogen och dessutom gav bort pengar. Mitch förföljde henne på Kuba (men tog det lugnt…så han hann insupa den kubanska atmosfären). Han upptäckte att hon låg med betydande delar av de manliga anställda på anläggningen och fotograferade detta. Fotografierna visade damen, Martha, då hon utövade dominerande lekar med de unga kubanerna. Mitch, som alltid känt en dragning till den typen av lekar, valde efter mycket om och men att skriva in sig på spat för att undersöka lekarna närmre. Det slutade med att han och Martha fann varandra och gifte sig året därpå i Miami, till Marthas makes stora förtret. Han (resurs 16) har svurit att få Mitch bankrutt och inspärrad.

50/2054        Skaffade sig en ny identitet med kubanskt medborgarskap, Señor Miguel Torres. Lärde där känna en förfalskare (resurs 16) och de båda blev goda vänner över många glas rom och cigarrlådor.

55/2059        Skilsmässa med Martha. Trots det underbara sexlivet grälade Mitch och Martha ständigt och efter att det slutat i våldshandlingar ett par gånger (från båda sidor) begärde Martha skilsmässa. Mitch ville dock behålla sportflygplanet och stämde sålunda Martha. Vid rättegångsförhandlingarna drog Mitch upp sina gamla foton på henne från Kuba och misskrediterade henne vilt, så sportflygplanet och en del andra ägodelar tilldömdes Mitch. Martha (resurs 15) hatar Mitch intensivt efter detta.

Grund

Åldersmod.

Summa

STY

15

-1

14

TÅL

18

18

RÖR

10

10

PSY

11

-1

10

PER

13

13

VIL

16

-1

15

BIL

14

14

SYN

9

-1

8

HÖR

14

12

 • Ålder 55 (1 slag utan ålderseffekt)
 • 174
 • 118 kg
 • Mediastatus 13
 • Uppväxt landsbygden, medelklass
 • Högerhänt

Fördelar

Råstark (+Ob1T6 skada med slagsmål)

Slagskämpe (lättlärd i slagsmål)

Nackdelar

Udda sexuell läggning (tänder bara på rejäl S/M, att bli dominerad av kvinnor)

Sifferblind (kan ej ha > 5 i Matematik/Programmering

Agera                10

Armborst                5

Automateld                6

Båge                5

Dans                5

Dra vapen                7

Fingerfärdighet        5

Fritt fall                 5

Förföra                10

Förhörsteknik                10        Hota

Förklädnad                5

Genomsöka                9

Geografi                7

Gevär                5

Gömma                5

Hasardspel                14        Vadslagning

Historia                7

Hoppa                7

Informationssök        12        Personer

Juridik                10        Brottsrätt

Kasta                7

Kastkniv                5

Klättra                7

Köra bil                10        Underhåll

Ledarskap                10

Matlagning                7

Pistol                14        Mellanstor pistol        

Psykologi                8

Sjunga                6

Skidåkning                5

Smyga                5

Spaning                12        Bevakning

Spåra                5

Supa                13        Rom

Undervisning                6

Värdering                10        Tobak

Övertalning                11        Muta

Matematik        (ej >5)        5

Stil & Smak                9

Modersmål                14

<Närstrid>                5

<Idrott>                5

Närstrid-slagsmål (L)        10

Närstrid-polisutbildning        11        

Slag I, Spark I, Blockera I, Tackling I, Greppa II, Låsa motpart II, Batong I, Fällning I

Boxning (L)                17        

Slag II, Bedövande slag II, Blockera II, Undvika II, Uppföljning II, Stålsättning II, Snabb återhämtning II

Socialt uppträdande        10

Skriva/läsa                10

Administration                11        Tillstånd & licenser

Ekonomi                7

Simma                5

Undre världen         15        Kontakter

Stridsvana                 12        

Samband                6

Förfalskning                9

Dyrka lås                8

Foto & film                10

Första hjälpen                8

Spanska                9

Flyga flygplan                12        Sportflygplan

Kontakter        Yrke        Res        Ålder        Träffades        Plats        Relation

Erin Danovic        Polisinspektör        13        50        2029        Miami        Ex-hustru/Fiende

Oahna Phnuk        Städerska        6        46        2034        Tampa        Ex-hustru/Fiende

Martha Stewart        Förtidspensionär        15        58        2052        Miami        Ex-hustru/Fiende

Martin Stewart        Aktiemäklare        16        49        2052        Miami        Fiende

Arbetslös hop        Gäng        3        50-56        2031        Tampa        Fiender

Jie ”Ping-Pong” He        Kronofogde        14        55        2020        Tampa        Fiende

Doug ”Lead” Cronter Ex-boxare        15        78        2022        Tampa        “Extra-pappa” (Senil)

Armilo the Fist        Fastighetsmäklare12        56        2026        Fort Lauderdale Fiende

Justin Wood        Bookmaker        10        62        2027        Tampa        Affärsmässig

        Företagschef        19                2041        Miami        Skyldig ett liv        

Paula Simson        FBI-arkivarie        13        45        2044        Miami        God vän

Mäktig Person                15                2045        Miami        Affärsmässig

Miguel Torres        Förfalskare        16        54        2054        Havanna        God Vän

Stanley Gordon        Polisinspektör        11        53        2028        Tampa        Bäste Vän

Steven Turner        Lokalpolitiker        14        56        2004        Tampa        Neutral/Bror

Bart Turner        Servicetekniker        8        59        2004        Wesley Chapel        Hatisk/Bror

Timothy Walker        Banktjänsteman        11        55        2013        Bahamas        Affärsmässig/barndomsbekant

”Eddie”        Torped/fd. boxare        8        51        2024        Miami        Gammal bekant

Kou Hujii        Registrerare        12        33        2057        Atlanta        Vän

Armand Alvaro        Transnettekniker        10        44        2054        Miami        Vän

Bill Houston        Lastmontör        9        49        2055        Miami        Hobbyvän

Lef Novikov        Biluthyrare/bilfixare11        48        2051        Miami        Affärsmässig

Utrustning

Gammal, småtrasig skyddsväst med inbyggd halvt fungerande luftkonditionering, skyddsklass III, 3,3 kg.

FWD Hades och Glock 29 i korsat axelhölster.

Bzernon

Bzernon av husfurst Mafalz familj från Casemian

Ursprungligen caserisk diplomat från Gordrion. Har verkat i de flesta länder i Mundana, dock med tonvikt på västerlanden. Är en erkänt skicklig diplomat med inriktning mot handel. Har verkat som ambassadör för Melorion, för närvarande dock som konsul i Kaal.

Bzernon är enrelativt lugn och sansad man. Hans temperament kan dock förbyttas mycket plötsligt och övergå i rent raseri. Detta raseri tar sig dock aldrig uttryck i våld, då Bzernon har en mycket kritisk hållning till våld, i både stora och små ordalag. Hans raseri yttrar sig snarare i total oförståelse över hur den andre parten kan vara så enträgen och obildad. Dessa raseriutbrott är dock relativt sällsynta.

Bzernon är en riktig finsmakare som har en ovana att lägga sig i andras matlagning. Han är dessutom mycket intresserad av vinframställning. Han har nyligen blivit utnämnd till hedersdoktor i diplomati vid Ciremelos Universitet. I akademiska kretsar är han även känd för sina avhandlingar om faliernas överlägset civiliserade livsstil.