Blodshämnd

Island A.D. 970. En oförrätt bland stormännen har begåtts och den måste hämnas, men hämnarna som samlats hamnar snabbt i en spiral av våld, där de snart inser att det inte är så lätt att utkräva hämnd på sin näste. När skulden sedan, likt en sjukdom, sprider sig blir saken mycket komplicerad.

Starkt inspirerad av de klassiska vikingasagorna, ex. Njals saga. Fokus på karaktärernas känslor och familjeband. Karaktärerna är alla medlemmar i samma familj (mer eller mindre). Det politiska finns där men är nedtonat, i gengäld erbjuds lite gammal hederlig blodspillan.