Solar System för Eon

Regelsystemet heter Solar system. Det finns följande element i reglerna:

 • Pools: En karaktär har tre pools, som representerar tre grundegenskaper. En pool innehåller X antal tärningar. Poolen kan tömmas (ex. använda sin styrka så att man bli trött) för att utföra handlingar, men kan också fyllas på genom ex. vila.
 • Abilities: Motsvarar färdigheter. Varierar från 0 till +4, typ. Färdigheter kan definieras fritt för en setting men kan i detta fall i stort sett motsvara Eons färdigheter.
 • Keys: Drivkrafter och möjligheter att få xp. Genom att uppfylla sin key på olika sätt får man xp. En key definierar på så sätt ett önskvärt beteende. Keys är unika för varje karaktär men man kan inspireras av en lista.
 • Secrets: Särskilda förmågor, ex. magi, rasegenskaper, hemliga kunskaper, artefakter, etc. Definieras unikt för varje karaktär, kan ändra hur övriga regler fungerar.
 • Effects: När ett slag lyckats kan man ibland välja att spara effekten. Ex. att man skapade ett föremål, förberedde en fälla, etc. Denna effekt kan sedan sparas till senare och användas som bonus.

Reglerna använder Fudge-tärningar, som har följande sidor: två +, två – och två 0. Man slår normalt tre sådana tärningar och kan alltså som bäst få +3. En karaktär gör checks (enkla slag för att se om man lyckas) men kan också gå i konflikter (jämför resultat mot varandra och vinnaren berättar vad som skedde, förenklat).

Så, för att göra er Eon-karaktär med Solar System, gör följande:

 1. Frivilligt steg. Definiera en ”Heroic event”. Detta är en händelse som definierar karaktären och gjort stor påverkan på denne (som fortfarande är relevant när vi spelar, alltså inte en händelse för långt bort). Beskrivs som en mening. Ex. ”Den enda medborgaren som sade emot kejsaren i hans kröningstal”.
 2. Välj en Ability med Nivå +2 (Expert), som är kopplad till Heoric event ovan om sådan finns. Välj tre abilities med Nivå +1 (Competent), som representerar tre centrala kompetenser från karaktärens bakgrund. Definiera sedan cirka fem stycken abilities med Nivå +0, som motsvarar vad man lärt sig från sin kultur eller uppväxt men som inte spelat central roll i ens liv. Sådant man ”borde kunna”. Man kan ha några fler eller några färre.
 3. Det finns tre grundläggande abilities kopplade till pools. Dessa är Endure, Resist, Analyze. De är ”motståndsfärdigheter” som kan användas för att försvara sig mot fysisk, social respektive intellektuella påfrestningar/angrepp. Bland dessa 3 ska en vara nivå +2, en +1 och en 0. Fördela dessa!
 4. I reglerna finns tre pools / grundegenskaper: Vigor, Charisma, Reason. Vigor är fysik, Charisma är sociala/politiska förmågor, Reason är intelligens. Fördela 10 poäng mellan poolerna, minst 1 poäng per pool.
 5. Skapa en ”key”. Detta är som sagt drivkraften och möjligheten att få xp. Normalt har man tre nivåer på en key. Varje nivå beskrivs av en handling eller händelse som kan uppkomma i spel. Lägsta nivån är trivialare händelser, medan högsta är fullt utlopp för drivkraften. Ex. för key of romance to <person> ”Nivå 1: Att flirta. Nivå 2: Gå på date, interagera. Nivå 3: Inleda förhållande”. Definiera dessutom en händelse som skulle få hela keyn att försvinna, något hyfsat dramatiskt, som att ”avbryta förhållandet” eller ”neka frieri”.
 6. Skapa en secret. Jag sköter regelbeskrivningen av denna, men nöj dig med att i text beskriva en hemlig förmåga, kunskap, etc som din karaktär har.

Rollformulär

Rollformulär

Jargus är Död

Oväntat, men av många efterlängtat, återfinns kejsar Jargus död. Kejsaren som regerat i 131 år har varit en institution i sig själv, en naturkraft som tyckts omöjlig att rubba. Men hans fiender har varit många sedan han som bastard tog kejsarposten från sina bröder, och de har bara blivit fler för varje år som gått. Jargien har knappt gått att hålla ihop de senaste åren. Turbulensen blir enorm när ett sådant maktvakuum plötsligt skapats. Rollpersonerna är laudates, faktoratorer, legatorer, preatorer och andra av motsvarande makt och ställning. De har alla sina egna agendor och ser potentiellt Jargus död som århundradets möjlighet. Men Davals politiska karta är mer komplex än någon människa kan förstå, och även efter sin död tycks Jargus makt sitta i väggarna.

Klarar de av att levande genomföra sina agendor eller tvingas de inse att det finns viktigare saker än personlig vinning?

Jargus är Död är en hyperdetaljerad politisk intrigkampanj. Alla karaktärerna har gott om makt i Jargien, men politiken i Daval är ett komplicerat nät av allianser, fiendeskap, relationer och hemligheter. Det är ett minfält att navigera, och kampanjen bygger på att helt fördjupa sig i denna politiska komplexitet. Ta bara en titt på relationsdiagrammet nedan:

Diagrammet som PDF: Relationsdiagram