Valoise de Saint-Pol

Fänrik Valoise Emeline de Saint-Pol, Dr.
Alias: Natalie Anaïs Couvergne, Horizon
Instr. tekniskt förhör, fältmedicin
Anst# 1989713
DNA: 48902-19536-39726-04857
Retina: 74880-48163
Fˆdd: 2027-12-09, Grenoble, Frankrike, EF
171 cm / 65 kg
Ögon: Brun
Hår: Svart, mörkblont
Sexuell läggning: Heterosexuell
Civilstånd: Singel, aldrig gift
Religion: Agnostiker
Missbruk: Marijuana
IQ: 172 / EQ: 108
Kondition B, Syn A, Hörsel A
Språk: Franska A, Italienska A, Tyska A, Engelska A, Spanska B
Missbruk: Marijuana
Brottsregister: -

Rashid al-Zahir

Fänrik Rashid al-Zahir
Alias: Rampage, RaMP
Instr. data- och elteknik, dataintrång, info. sökning
DNA: 09464-73603-73108-86760
Retina: 98337-08887
Född: 2033-08-28, Barcelona, Katalonien, EF
179 cm / 75 kg
Sexuell läggning: Heterosexuell
Civilstånd: Singel, aldrig gift
IQ: 160 / EQ: 75
Kon B, Syn B, Hör A
Språk: Spanska A, Engelska A, Arabiska B, Franska B, Tyska B,
Eurolingo B
Kompetenser: Automateldsskytte, fingerfärdighet, genomsökningsteknik,
informationssökning, bilkörning, pistolskytte, varuvärdering,
kommandoträning, förfalskningsteknik, hacking, säkerhetssystem,
elektronik, matematik, programmering, vapensmide, artillerisystem,
modekunskap, socialt uppträdande, radioteknik.
Cybernetik: Cerebralt intf., biosoft, DNC(-nät, -jack, -datalänk,
-radiolänk, -satellitlänk), art. ögon (makro, zoom, autobländ., HUD),
cyberlänk, fordonslänk, intern dator.
Brottsregister: Dataintrång (-57), Misshandel (-50), Stöld (-48,49)

57 - Instruktör, Strakonice
55-57 Programmerare, IDC-Fujiyama, Barcelona
51-54 Utbildning, artilleribataljon, Madrid
33-51 Uppväxt, gängliv, Barcelona

Ho Tchae Xjing

Fänrik Ho Tchae Xjing, ♂
Alias: Buddha, Wang
Instruktör i intrång, närstrid, sprängämnen
DNA: 53215-15800-22041-50112
Retina: 50183-06097
Född: 2025-04-12, Shanghai, Kina
160 cm / 65 kg
Ögon: Brun, ljusbrun
Hår: Svart
Sexuell läggning: Heterosexuell
CivilstÂnd: Singel, aldrig gift
Religion: Buddhist
Missbruk: Meditation
IQ: 129 / EQ: 92
Kon B, Syn A, Hör A
Språk: Kinesiska A, Japanska B, Basic B, Tyska B, Eurolingo B, 
Engelska B 
Kompetenser: Automateldsskytte, vapendragning, fingerfärdighet, 
fallskärmshoppning, genomsökningsteknik, gevärsskytte, kastteknik, 
kastkniv, klättring, pistolskytte, smygning, akrobatik, kriminella 
kontakter, säkerhetssystem, dyrka lås, sprängteknik, pentjak silat.
Cybernetik: DNC(-nät, -datalänk), art. ögon (pIR, ljusförst., 
autobländ, HUD), art. öron (bullerskydd), mål(-ID, -analysator, 
-igenkänn), buggdet, laserdet, röstförvräng, biosoft, spinalacc, 
art. nervbanor, smärtblock, biosoft, cerebral intf, intern dator.

57- Instruktör, Strakonice
54-57 Utbildning
51-54 Infiltratör, triaderna, Shanghai
48-51 Ledare, triaderna, Shanghai
44-48 Konsult, triaderna, Shanghai
41-44 Inbrottstjuv, Shanghai
25-41 Uppväxt, Shanghai

Elias Comino

Fänrik Elias Comino (Elco) ♂
Social expert
DNA: 15917-74198-48936-40274
Retina: 75123-51798
Född: 2030-03-05, Patras, Grekland, EF
176 cm / 79 kg
Ögon: Brun, blå, grön, etc
Hårfärg: Mörkblond, ljusblond, brun, svart, etc.
Sexuell läggning: Hetero
Civilstånd: Singel, ej tidigare gift
Religion: Ateist
Missbruk: Inga
IQ: 128 / EQ: 152
Kondition A, Syn A, Hörsel B
Franska, Grekiska A, Spanska A, Tyska A, Basic B, Engelska B,
Swahili B, Eurolingo B
Kompetenser: Improviserat agerande, förförande, förklädnad, 
kortspel (poker), ledarskap, pistolskytte, psykologi, varuvärdering, 
argumentationsteknik, kommandoträning, första hjälpen, statskunskap, 
socialt uppträdande, militär taktik, sociologi, diplomati, 
modekunskap, kriminella kontakter, media.
Brottsregister: Bedrägeri (-52)

56-59 Instruktör, Strakonice
50-56 Arbetslös
47-50 Utbildning, armén, Marseille
30-47 Uppväxt, barnhem, Patras