Ebhroniterna på Luberos

Statister

 

Kapten Zviadi (Niklas alter ego)

Gatsivar Zviadi Sifytolor, man, kring 30 år, av hus Sifytol (Krigarorden)

Zviadi är vaktkapten i kolonin och har varit det sedan han anlände för nästan två år sedan. Zviadi kom med utmärkta kvalifikationer från Sifytols militärakademi i Charom. Han briljerade under sin studietid och erhöll snabbt därefter en officersposition i hedersgardet i Charom. Han tillbringade en längre tid med att utbilda rekryterna till hedersgardet och blev känd för att skilja ut de bästa och mest disciplinerade krigarna. När Zviadi fick möjlighet att ta en position på Luberos tvekade han inte ett andetag.

Livet på Luberos har inte varit lätt för Zviadi som levt hela sitt liv i metropolen Charom. Vid första etappen kunde han nätt och jämt slå sig till ro innan han fick en av djungelns sjukdomar och var tvungen att återvända till Lalasta för att återhämta sig. Zviadi har börjat nära ett särskilt respektfullt hat för djungeln och har sett till att bränna ner växtligheten i närheten av kolonin för att upprätta vakttorn. Tidigare försökte han få en paus från djungeln genom att åka till Lalasta för att finna lämpliga lokala vakter men detta upphörde när hans sergeanter gemensamt krävde att han skulle återvända och överlåta rekryteringsansvaret till någon annan.

Kapten Zviadi har numera en fortsatt spänd relation med sina sergeanter men åtnjuter å andra sidan ett stort förtroende från Nebsinlem och han anses göra ett bra jobb då inga incidenter av vikt inträffat sedan han tillträdde.

 

Akoia (Marcos alter ego)

Akoia är en av de tidiga kolonisterna på ön. Hon har ett  starkt nätverk bland tauperna och är den inofficiellt ledaren för öns tauper. Hon är också modern till den nyanlände Dobax. Akoia är handlingskraftig och direkt och har inte tvekat att personligen ta hand om problem som uppstått inom eller utanför kolonin.

Åren på Ar-Ebhron har satt sina spår och även om det inte märks utåt i någon högre grad så har hennes glöd falnat. Bitterheten lyser igenom och hennes önskan att lämna över brinner starkare för var dag. Hon vill lämna över till Dobax, men är inte övertygad om hans kapacitet ännu. Sonen måste härdas så att han kan försvara ättens position i samhället – det viktigaste i hennes liv. Enligt erfarenhet bitter piskan bättre än morötter och detta sätt dominerar hennes relation till sonen.

 

Padime Calasor

Pardas tvillingsyster Padime är förvisso lik sin syster i mycket, men är också en tydlig motpol. Padime och Parda skickades till olika ordnar innan de fyllt 10 år. Båda var lovande begåvningar som snabbt fann mäktiga mentorer inom sina organisationer och därmed fått både privilegier och framstående utbildning.

Det var tydligt att något låg i blodet – även Padime har en magisk förmåga och känslighet likt sin syster, men Padimes specialitet är istället en svåröverträffad förmåga i att “känna” magi – att kunna notera magi på stora avstånd och vid beröring få väldigt detaljerade förnimmelser om vilken typ av magi det är.

Padime hade också, likt sin syster, en förmåga att snabbt gå hem hos dem som bestämmer. Hon blev snabbt känd bland professorerna i Kabalaorden och fick deras beskydd – och en biljett till Charoms societetsliv.

Padime och Parda rörde sig snart i samma societetskretsar i Charoms övre lager – vissa kvällar var de ett berömt radarpar, andra kivades eller förråde de varandra. Allt var dock i stora drag en lek, tills dess att Pardas bekväma liv i Charom rycktes upp med rötterna och hon skickades till Luberos. Antingen av rädslan för ensamhet, eller av begäret efter nya utmaningar och rikedomar, så sökte sig även Padime till Luberos. Hon lyckades övertyga Nebsinlem om att hon behövde följa med.

 

Obulbul

En av de mest erfarna fartygskaptenerna mellan Lalasta och Luberos – mycket förrädiska vatten – är Obulbul. Han är hälften lalastier, hälften ebhronit, och trots en bister uppsyn har han lätt för att brista ut i skratt. Han är ofta drucken – och spenderar allt längre tid i hamn just för att dricka (och nyktra till). Detta har till och med börjat bli ett problem – men han är den bäste och det är sällan de ansvariga vill riskera sin last bara för att statuera ett exempel.

Obulbul har varit med från början av kolonins skapande och har sett och hört det mesta. Han har hjälpt folk som inte hör hemma där ta sig in, och han har hjälpt folk som inte står ut längre att lämna. För att tjäna lite extra är han inte främmande för att smuggla in extra varor, och han är också delaktig i nätverket som sköter det illegala i kolonin – Träskhajarna (efter en hajsort som är vanlig på Luberos – den kan vandra mellan havet och träskmarkerna och kan vara i land flera timmar i sträck).

 

Lawube

En lalastisk guide och bärare har skickats med på resan mellan Lalasta och Luberos för att förklara för de nyanlända vad de har att vänta. Lawube är en lalastier som spenderat avsevärd tid på Luberos – under stor tillförsikt. Vad som gör honom annorlunda är hans vita hår – i stort sett alla lalastier har svart hår. Om man frågar honom så kan han tillslut erkänna att han föddes med svart men att det blivit vitt.

Lawube talar god ebhronitiska har många gånger guidat ebhroniter på Luberos. Han är en försynt och vänlig person, men det kan synas på honom att han ofta ser mycket men inte berättar allt. Han är vidskeplig enligt ebhronitiskt mått mätt och tar inga onödiga risker.

Lawube har inte själv en familj, vilket han sörjer, men han är mycket glad över en chans att få spendera tid med ynglingar.

 

Adzizmar

En av de få icke-ebhroniterna som finns på Luberos är cirefaliern Adzizmar. Han är visserligen ingen nybörjare till Ebhron – han har spenderat 10 år i landet och lärt sig språket och kulturen väl. Men han är i allra högsta grad en cirefalier och hans mål är att göra sig både rik och mäktig genom att vara först och aldrig tveka. Han vet att ebhroniterna som folk gärna är metodiska och inte så risktagande – han har därför satt i system att komma först och ta för sig.

Han har ingen mölljlighet att lägga beslag på land på Luberos – istället har han sett till att med ett mindre lag av hyrsvärd och äventyrare leta reda på viktiga källor till mat, metall och material i låglanden. Några har han lyckats hålla hemliga och göra sig en hacka på att leverera till kolonin. Han har också tillfångatagit och sålt djur eller eskorterat ordensfolk.

 

Bale

Ebhron sköter säkerheten på Luberos med olika hus från Krigsorden, som normalt består av främst rauner. Men ett av husen på ön – Sifytol – använder sig av en hel del lalastiska krigare som rekryterats på grannön i ett försök att pacifiera deras aggression mot Ebhron som sådant. De blir skäligt ersatta och får skicka hem pengar till sina familjer, men rekryterades under inte helt frivilliga former.

Bale är en av dessa krigarna, också en av de mer skräckinjagande. Han har satts att bli en av livvakterna till expeditionen som ska nå höglandet. Bale säger väldigt lite och ger ett skrämmande intryck – hans kunskaper i ebhronitiska är begränsade. Han hyser dock en särskild respekt för skogen och tvekar inte att stanna för att betrakta något vackert eller ta en omväg för att undvika att förstöra något. Han har rikliga kunskaper i om hur man överlever i skogen och dess fauna.

 

Soldat Kertai Ndemoludor

Soldat Kertai är en av hus Ndemolud inom Krigsorden, som är det andra huset satt att bevaka ön. Kertai är av framförallt raunisk börd med någon del ebhronitiskt blod. Kertai är en fruktad man – han har mycket lite respekt för både överhuvuden och jämbördiga. Han är storväxt med svällande muskler och riklig kroppsbehåring.

Kertai är helt skrupellös. Han har utan vidare skam sålt en del av sina tjänster vid sidan av hans roll i Krigsorden.

På Luberos har Kertai snabbt insett att det finns guld att tjäna, och att det finns få som kan stoppa honom. Han har börjat testa gränser och ta för sig…

 

Apostat Juthia Gdemeor

Kabalaorden har skickat en apostat Juthia till Luberos för att delta i expeditioner inåt landet. Hon är magiker – biotropiker och psykotropiker bland annat – men framförallt en helare. Hon har också en vana av att resa runt och kan lite alviska.

Hon är den seniore representaten från Kabalaorden – hus Gdeme – under expeditioner inåt landet. Hon är fortfarande ungdomlig – helt klart ung för sin nivå inom Kabalaorden.

Juthia är väldigt rättfram och säger direkt vad hon tycker. Hon är också ganska krävande av andra, och försöker kontrollera expeditionen så gott det går. Hon är mycket karriärorienterat och indoktrinerad i det ebhronitiska tänket – vilket också gör att hon har liten respekt för ras- eller familjeband. Å andra sidan behandlar hon alla som havandes samma potential till framgång och har stor respekt för kompetens.

 

Nebsinlem Calasor

I den så kallade andra vågen av expeditionen till Luberos har Rådet valt att ta ett mer kontrollerat grepp – de första decennierna tilläts kolonin klara sig lite på egen hand. För att se till att detta sker skickade man Nebsinlem av hus Calas. Nebsinlem sitter i Kabalaordens inre råd och är inte bara en kompetent magiker från Sanctus-akademin utan också en skicklig politiker.

Nebsinlem är en taup av börd men har inte synts ha starka band till de taupiska ätterna – han säger sig alltid agera med Ebhrons bästa för ögonen. Han har inte heller omgett sig med tauper som bundsförvanter.

Nebsinlem ger alltid ett gott första intryck – han är mån om att välkomna andra och han är inte särskilt noggrann med formaliteter eller rang. Han är alltid beredd att lyssna på de med mindre erfarenhet än honom, och uppskattar nya lärdomar. Han är dock beräknande och söker alltid finna vilken gemensam nytta som går att uppnå.

Nebsinlem är nyanländ till Luberos och har inte en tidigare erfarenhet av att resa runt. Det viskas att han har svårt att anpassa sig till ön men samtidigt har hans tjänare gjort sitt yttersta för att ge honom det liv han är van vid på fastlandet.

Nebsinlem har omedelbart tagit över rollen som ordförande i kolonins råd tillika guvernör och även börjat sätta personer från andra vågen i maktpositioner där de förstkomna tidigare var. Detta har förstås redan skapat friktion.

 

Ari Prmetsielior

Ordföranden för kolonins råd och utgående guvernör har de senaste åren varit Ari. Han tillhör Handelsordens hus Prmetsieli men insåg tidigt att enda sättet att vara framgångsrik på Luberos är att acceptera och anpassa sig. Ari var en viktig anledning till att kolonin och alverna kunde komma överens tidigt – Ari insåg att det var viktigt att inte stöta sig med alverna och istället lära sig vad de kan för att lättare överleva.

Aris närmaste allierade är Akoia, som har en helt annan attityd men tillsammans har de lyckats hålla kolonin enad och utan större oro – åtminstone till andra vågens ankomst

Ari som person är en gladlynt och vänlig person, med ett bullrande skratt men också snabb till allvar när så behövs. Han har rauniskt släktskap men har på inga sätt ärvt de mer typiska rauniska personlighetsdragen.

 

Ebhtsithi

Under kolonins framväxt har det ofta varit brist på olika varor – som mediciner, mat, vapen. Det har växt fram ett underjordiskt nätverk som kallas Träskhajarna, som har sett till att leverera för höga priser när kolonins administration inte kunnat. Under en lång tid leddes de av en man vid namn Holme men han förälskade sig i Ebhtsithi – en prostituerad på kolonins bordell. Hon blev alltmer involverad i affärerna och för något år sedan dog Holme under oklara omständigheter. Ebhtsithi har kontrollerat nätverket sedan dess. Hon antas ha en riklig summa guld i förvar och använder detta för att se till att lojaliteten mot henne är konstant.

Hon behöver inte längre sälja sin kropp men kontrollerar fortfarande bordellen, eftersom det är ett utmärkt sätt att få hållhakar på folk i kolonin, och eftersom det ger en konstant inkomst som aldrig kommer försvinna.

 

Tsaul

Den mycket betrodde tjänaren tillhörandes Akoia och sedan tidig barndom Dobax främste uppassare – och övervakare. Tsaul är inte taup själv utan lågländare från Charom-området.

Tsaul är alltid vaksam och uppmärksam, och en god människokännare. Han vet att hans egna liv hänger på Dobax trygghet – Akoia skulle inte vara förlåtande om något hände med Dobax!

Tsauls enda svaghet är dåligt spelsinne – han har som vana att på kvällarna dra sig undan för att spela tärning eller andra spel med de få slantarna han tjänar.

Ebhroniterna

Ebhron är ett enormt rike, med en konfliktfylld urtid men som varit i fred de senaste tusen åren.

Hemligheten, enligt Ebhrons styrande ordnar och ofta invånarna själva, är den upplysning och ekonomiska styrka man har. I Ebhron är alla lika inför lagen, oavsett härkomst och ras. Det enda som spelar roll är ens förmåga. Har man kunskap och förmåga kan man stiga ur långt som helst. Detta garanterat också att Ebhron alltid styrts av de allra bästa, vilket är en förklaring till framgången.

Alla vet att Ebhron föddes ur konflikt – Terek och dess lydriken kämpade mot de invaderande tauperna, och båda två tvingades i sin tur kämpa mot invaderande raunahorder från norr. Men metoden som har visat framgång alltsedan dess är att bjuda in fienden, ge dem styrande rätt som en del av Ebhron, ge dem ekonomisk frihet och låt dem inse att de har det bättre med Ebhron än mot Ebhron. Samma princip har man framgångsrikt utövat mot Ebhrons gränsområden, och de senaste seklerna, i expansionen över haven.

 

Expeditionen

Lalasta, den mindre grannön till Luberos, nåddes av en expedition för ett par hundra år sedan. Även om den inledande perioden var konfliktfylld så är Lalasta nu en fruktbar del av riket. Och Luberos, med sin enorma storlek och förmodade resurser, står på tur. Minst en exepedition har tidigare avseglat mot ön, med aldrig hört av sig. Lalastierna själva har bott på ön, men lämnade den. Ön är oförlåtande. Men situationen är nu ny. I sin visdom har Rådet satt samman en av de största och mest genomtänka expeditionerna någonsin.

Under de enade fanorna av Kabalaorden (kunskapsorden), Handelsorden och Krigsorden hundratals skepp nått ön. Rikets allra bästa inom sina respektive områden har skickats dit. De skickligaste sjökaptenerna, handelsmännen och byggmästarna. De bästa biologerna och magikerna. De skickligaste tecknarna och berättelseskrivarna. Upptäckare, tolkar, doktorer och soldater. Resurser nog att bygga en mindre stad har skeppats över.

Och för att garantera långsiktig framgång har Rådet bestämt att minst två hus inom varje orden ska konkurrera (under gällande konkurrenslagar förstås – inget våld!) för att på så sätt skapa den bästa av kolonier. Det finns mycket att vinna – de resurser man förväntas kunna ta hem går till allra största del direkt till de vinnande husen. Här finns en chans att både bli rik och nå ordnarnas högsta skikt.

 

Organisation

Ebhron är organiserat efter ett meritokratiskt system där rikets alla aktiviteter kan inkluderas. Systemet bygger på ett antal ordnar som samlar all kunskap och förmåga inom ett visst område, exempelvis byggnad, handel eller magi. Vad som först var en liten orden, Kabalaorden, har blivit en av de dominerande. Kabala betyder ungefär ”kunskap” och ordens ansvar är all form av teoretisk forskning, där magi ingår som en mycket viktig komponent. Alla ordnar sitter i ett råd, vars syfte är att ta de allra mest upplysta besluten om rikets framtid.

Varje orden är i sin tur uppdelad i Samfund kring specifika verksamheter, exempelvis Samfundet för ädelgods. Dessa samfund delas i sin tur i olika geografiska områden eller ”hus” som i teorin ska verkställa rikets beslut men som i verkligheten ofta konkurrerar med varandra.

Ett viktigt element inom Ebhron är att man bryter upp de naturliga släkt- och familjebegreppen. De gör detta dels för att skapa koncentration av expertis, dels för att bryta upp de traditionella kulturerna bland de invandrande folken. Det innebär att man har ett system med lärlingsskap som bryter ut de flesta yngre från sina familjer vid 10-årsåldern. De plockas av byråkrater till olika hus beroende på vad de visat förmåga i (eller familjens förmåga att betala). Under lärlingsskapet så drillas man i husets seder och bruk, och man får bröder och systrar inom huset. Arv mellan generationer är också begränsat då minst hälften av ens ägodelar ärvs av huset. Det är vanligt att lärlingar flyttas långt geografiskt för att minska beroendet till släkten.

 

Ebhronitiska språket

Stavelsebaserat språk, typiskt sett med en förstavelse och en slutstavelse, och eventuell modifikation däremellan. I Ebhron talas ofta raunländska och ett par mindre språk. Tauperna har gett upp sitt egna språk.

Alternativ för “hus”:

- Kader

Möjliga titlar

 • Amanuens (e.g. skrivbiträde)
 • Rektor
 • Pedell (e.g. universitetspolis)
 • Prosektor (e.g. medicinsk akademisk titel)
 • Kabal (kunskap)
 • Marsk / marsalk (e.g. rytteriofficer)
 • Konnetabel
 • Arkon (e.g. grekiska, härskare)
 • Arkont(i)
 • Basil (e.g. grekiska, kung)
 • Efor (e.g. grekisk statsherre)
 • Hegemon (e.g. grekiska)
 • Hoplit
 • Navark (e.g. grekiska, sjöbefäl)
 • Nomark
 • Meridark (distriktsherre)
 • Polemark (stadsgeneral)
 • Politark (stadsguvernör)
 • Proxeni (värd)