Personer i Daval

Aborat Ignitius Donato Innocente


“Daak kommer inte tillåta dig att göra det, tro mig”

 • Mycket intrigerande, politiskt slug
 • Tillsatt 2958, har utlyst korståg mot Samorismen
 • Påstås ha låtit sin föregångare ätas till döds av råttor
 • Det ryktas att han aldrig sover

Antillimar de Jehor

“Hans hjärta är befläckat – ta ut det”

 • Inkvisitionens ledare, mäkt-igare än primoder
 • Bister, allvarlig, kalla ögon, lysten, självsäker
 • Bor i Kastelia Jehoris, Daval
 • Har antytt Jargus som kättare, har väntat hans död

Alexius Jahanet

“Väna dam, du måste lära mig mer!”

 • Ung ädling, charmat många högt uppsatta kvinnor, ställer till problem
 • Karismatisk men vek
 • Har alltid livvakt, som hans moder bekostar. Stadsvakten får ej röra honom.

Anerian Lascaris

“Vid den helige, en fantastisk Doralom-årgång!”

 • Sonson till Jargus (arvtagare), 75-år gammal, bor i Erafalan
 • Livsnjutare, jovialisk, opolitisk, barnlös, halvdöv
 • Påstås vara bastard av vissa
 • Föraktad av många i Daval-överklassen

Primod Vibius Alexis Silvanian

“Vi borde följa Daak, inte hordoft och lögn!”

 • Davals primod
 • Ogillar ränkspel och är djupt troende, har kritiserat både kyrka och kejsare ofta
 • Har blivit desperat sedan han informellt hotats få lämna sin post, är nu extremt paranoid och räddhågsen

Precept Avolonius 
Terbari a Tibara

“De kommer få sitt straff, låt oss inte föregå Herren”

 • Leder Arvorns hammare (inkvisitionens militära gren)
 • Gott anseende i kyrkan, anklagats av Antillimar för häxkonst
 • Tystlåten, allvarsam

Vapenmästare Izman Regelius

“Titta noga på vänsterhanden… och så var du snittad!”

 • Mycket välkänd och populär
 • En underhållare, fintar och luras
 • Reser världen runt men återvänder ofta till Davals fester
 • Mycket alkoholiserad

Rogerran Londstirm

“Med handen om Jargus ballar och foten i aboratens röv”

 • Leder Absalons garnison, informell herre över staden
 • Grov i mun, stor och lång
 • Ryktats ha slagit ihjäl tjur, kallas ”Tore” (tjur)
 • Stort kontaktnät, lojala män
 • Söker total makt

Handelsfurst Zhaya Temiranz

“Det är så sött när ni ber om förlängning…”

 • Leder faliska handelshuset Temiranz delegation i Daval
 • Välkänd i Davals societet, träffat kejsare och aborat
 • Ansvarar för de enorma faliska lånen till Jargien
 • Ung, vacker, målmedveten

Imperator Fulvius Quintillis

“Fexior kommer gå som en lie över bönderna”

 • Leder Corer Fexiores, Megara
 • Arvtagare till kejsartronen (ättling till förre kejsaren)
 • Ung imperator, karriärist, ogillas av en del veteraner / traditionalister
 • Har spelat vidare på sitt regementes brutala historia

Imperator Vincerius 
Abile (Botaneiates)

“Daval är säker som björnungen i idet”

 • Leder Octum citatana, Daval, försvarar kejsarens & Daval
 • Använder inte släktnamnet, då släkten är i konflikt med kejsaren
 • Erfaren och pålitlig men för kompromissvänlig eller optimistisk enligt vissa

Consilator Antonos 
Vincafluva Botaneiates

“Förlåt alltid dina fiender – de finner det oerhört irriterande”

 • En av Jargus två rådgivare
 • Storväxt, pragmatisk, orädd, svart humor
 • Mycket troende, ser sitt jobb som givet av Daak snarare än Jargus
 • Missbrukare av droger
 • Leder det Blå sällskapet

Bernardo Terbari Donato

“Det är Herrens bud, och jag är Hans spjut”

 • Leder Arvorns hammare i Daval, mycket lojal mot aboraten, tycks sakna egen agenda
 • Undviker närkontakt med andra människor
 • Har en svaghet för vackra föremål, tyger och reliker (gärna främmande)

Ducescan Lea Jahanet

“Så vacker hon är – och så menlös. Nästa fråga?”

 • Davals borgmästare, gift med Imperator Belicius Jahanet
 • Gör allt för att avsätta Davals princep, Antonius Randarian
 • Som ung kvinna blev hon känd som societetens ”madrass”, men numer är det ingen som underskattar henne
 • Kontrollerar stadsvakten noga

Praetor Carus Jahanet

“Var läste du Lagen? På asylum? Bespara oss ditt yrande”

 • Tidigare militärdomare, reformerat militärmakten
 • Kritisk, ung men mycket påläst. En av Davals främsta jurister någonsin.
 • Sägs ha tillrättavisat Jargus själv under stiftandet av en ny lag.
 • Extremt logisk och känslokall

Praetor Felix de Jehor

“Se till att jag är inbjuden – eller bränn dem.”

 • Antillimars brorson, ansvarar för de Jehors ekonomi, stora befogenheter
 • Högmodig, arrogant, men njuter också av societetslivet
 • Söker rätten att bygga upp nedbrända Daval-området
 • Har flera gånger åtalats för att ha misshandlat eller slagit ihjäl slavar och prostituerade, men har alltid frikänts

Praetor Cornelos Lemire


“Min son, du är vek och smutsig”

 • Mycket gammal, döende
 • Milargoan, konservativ, förespråkar självspäkning
 • Låter sig späkas av slavar då han inte orkar själv längre
 • Påstås vara egentlige fadern till Jamina Lemire

Primod Zenvos Timode Papas

“Vi tolererar inte ert ränkspel, käre dux”

 • Aboratens repr. i lagrådet, primod i Tibara, delar sin tid mellan Tibara och Daval
 • Kontrollerar noga Papas, är personligt inblandad i alla befodringar släktingar får
 • Föraktar Felix de Jehor och har motarbetat honom framgångsrikt

Princep Flavos 
Grande Quintillis

“Någon, få tyst på den där mannen, hans uppsyn retar mig”

 • Leder Lemira-provinsen och (på pappret) Compania Valinna
 • Fet, bullrig och övertagande
 • Extremt rik och korrupt
 • Hans kläder består av tiotals kilo ädelmetaller och –stenar
 • Har alltid eftertraktat kejsartronen djupt

Consilator Merakal Randarian

“För att bemästra folket behöver vi vara dess tjänare”

 • Andre rådgivare till kejsaren
 • Hård, rättvis, väjer aldrig för en konflikt, vältalig
 • Tar hjälp av sin kusin, Antonius Randarian, trots att de två har helt olika principer
 • Påstås lida en mystisk sjukdom

Princep Antonios Randarian

“Åh, du tog med en flicka? Mmm”

 • Leder Daval-provinsen
 • Motarbetar Lea Jahanet maximalt
 • Grym, hånfull, håller sig med ett harem av yngre flickor, handplockade från byarna i området
 • Medlem i Glutharianerna
 • Har en svårt missbildad son som hålls instängd

Praetor Fulvius Randarian

“Jag tvivlar på ert ord och på er karaktär”

 • Kritisk, hederlig, har kritiserat sin egen släkt likväl som andra
 • Stark Gula fanan-sympatisör, var tidigare vetenskapsman
 • Säger sig veta ”vad Jargus hemlighet är”, men har aldrig avslöjat den

Imperator Leon 
Randarian a Daval

“Prygla dem ändå, kapten”

 • Leder Propriae emperatiës, vid gränsen till Drunok
 • Räddade i sin ungdom livet på Jargus vid ett mordförsök
 • Har absolut lojalitet från sin legion, är en mycket hård ledare
 • Djupt inblandad i slavhandel med drunokier, kragg och rauner

Imperator Valerian Salvianis

“Folket behöver trygghet, en varm hand”

 • Leder Cintos Davios, Salan
 • Påstås ha en osund relation med sin kusin, Salvatora
 • Mer en politiker än en soldat
 • Eftertänksam, välartikulerad
 • Påstås hatas av Jargus, även om det aldrig visats

Primod Galin
 Camosi (Salvianis)

“Medan Jargus jäser, gråter folket och Herren med dem!”

 • Primod och princep i Tibara
 • Har officiellt brutit med kejsaren, stödjer aboraten istället, försöker manövrera ut Jargus
 • En filosof, teolog och god talare som har särskilt hög status bland lokala prelater
 • Djupt förälskad i en manlig slav

Faktorator Deradius Victorinas


“Stora ledare är sällan visa män”

 • Aboratens representant i Daval hos kejsaren
 • Lever och verkar i Rasur (Daval), sägs ha spioner bland tjänarna
 • Saknar humor, citerar ofta Libera, ger sken av att inte bry sig om politiken – i själva verket är han mycket slug och långsint
 • Hyser ett intensivt hat mot Antillimar de Jehor, beskylld för att ha mördat Deradius fru och söner

Lagråd Elia Damilia Victorinas

“Jag förstår er ilska, men jag önskar försoning”

 • Kyrkans representant i lagrådet, tidigare novis i Ordo Oraculum, jurist
 • Goda kontakter med sin far Deradius Victorinas
 • Ryktas vara synsk
 • Mycket lugn och vänlig men har visat oroande tecken på galenskap (förlorade sin familj)

Faktorator Hanna 
Abila Bonoso

“Det hör inte hemma här!”

 • Ordförande i faktoratorrådet
 • Från stor juvelerarsläkt
 • Principfast, för ordning och reda, arbetar intensivt mot “dekadensen” hon ser i Daval
 • Påstås ha varit Jargus älskarinna i sin ungdom

Faktorator Kalian 
Tasis Vestoris


“Det påminner mig om Charoms dofter!”

 • Rik, adlig, bosatt i gods vid byn Arconos utanför Daval
 • Vittberest, har många utländska kontakter
 • Samlare, har en stor samling utländska föremål i sitt förvar
 • Författare till flera stora verk inom filosofi och geografi

Prior Servius Salvianis

“Utan dig vore Rasur plötsligt en vacker plats”

 • Leder kyrkans inrättning (ett kloster) i Rasur (Daval)
 • Antas vara mer lojal mot Jargus än kyrkan
 • Tycks ser och höra allt i Rasur
 • Enkelt klädd, fåordig, känd för sina dräpande smädelser

Princeptor Fulvius Tiberian

“Jag skulle akta tungan om jag vore er”

 • Leder kejsarens livgarde i Rasur, tar uppdraget på största allvar
 • Ung men mycket skicklig ledare och soldat
 • Grymma ögon, fruktad bland många, anses oberäknelig
 • Mycket rättfram och orädd

Faktorator Lucius 
Jhesasi Donato

“Din död kommer vara omedelbar”

 • Före detta precept för ordern Kaalds hand, antas vara lojal mot orden och aboraten
 • Beskylld för ett flertal mord och mordförsök genom åren, ofta påstått utförda av Lucius själv
 • Fruktad av många, även inom faktoratorrådet, tros ha fått posten genom politiska hot

Princescan Atina Vestoris

“Varför straffar Herren mig, varför?”

 • Leder provinsen Sardan i norra Jargien
 • Fick ta över när hennes far dödades av tiraker
 • Svårt sörjande, har lämnat sin fullmakt till maken Darrian Victorinas Everni

Princescan Salvatora Salvianis

“Vad som än händer är jag er drottning”

 • Leder provinsen Jargien och distriktet Liboria
 • Också “Drottning av Jargien”
 • Arvtagare till Jargus, men har tidigare avsagt sig detta
 • Mycket vacker och folkkär
 • Dyrkar nästan öppet gudinnan Leticia, vilket många traditionalister i provinsen gillar

Stadsvaktskapten 
Cain Salvianis

“Stör mig inte, sergeant, jag knullar”

 • Leder Davals 5000-man starka stadsvakt
 • Korrupt men håller en strikt ordning i staden
 • Obotlig nymfoman, besöker ofta Davals främsta bordeller, men har också påståtts tvingat till sig kvinnor på gatan

Informator Jamina Lemire


“Jag skulle inte uttrycka det så”

 • Chefsinformator över Daval, ansvarar för offentliga info
 • Strikt i yrket, men lössläppt och överdådig privat
 • I själva verket djupt skuldsatt
 • Klär sig mycket exklusivt och längtar ofta till Södern/Lemira. Umgås helst med populära lemirier eller de som helt anammat lemiriska kulturen

Exaktor Intalea Fortunatis

“Jag kan alltid införa en avgift”

 • Davals skattmästare, tillika handelshuset CCAs Davalchef
 • Extravagant leverne, anordnar stora orgier, mycket impopulär
 • Har ett flertal hundar som bärs och omhändertas av slavar – onda tungor påstår att hon idkar köttsligt umgänge med dem

Praetor Domitius Fortunatis

“Ni kommer inte ha råd, era papegojor!”

 • Leder handelskompaniet CCA
 • Excentriker, mycket skicklig på beräkningar
 • Svag röst, svår reumatism, får sällan sin röst hörd längre
 • Nyligen djupt troende, spenderar sin tid i basilikorna, donerar allt mer till kyrkan

Imperator Belicius Jahanet

“Ett fältslag avgörs i planeringen, inte i utförandet”

 • Leder Lupana grisana, Chan, även borgmästare i staden
 • Gift med Lea Jahanet, tillsammans är de Jahanets främsta
 • En mycket skicklig officer, högsta betyg, relativt ung
 • Korrekt, sträng, mycket ambitiös

Cornelia Jahanet

“Jargiens förfall kan bytas mot en visdomens gyllene era”

 • En av “Davals vackraste”, får endast det allra finaste av sin mor Lea
 • Drömmande, filosofisk, tyr sig gärna till dem med ålder och visdom – därför omsvärmad av rykten
 • Har ärvt sin moders politiska intelligens

Ione Marcian-Fortunatis

“Du vill gärna tro det, har jag förstått”

 • Fru till Marius, ingift i Fortunatis, borgmästare i Jarum
 • Hennes politiska ambitioner har gjort henne populär inom Fortunatis, där vissa favoriserar henne över Marius
 • Känd för att straffa misslyckanden mycket hårt

Ambassadör Arimar Khard

“Ert rike är… ett fantastiskt exempel på excess”

 • Mûhads ambassadör
 • Skyddad av 100 man garde
 • Bjöds in av Jargus, men har attackerats av Daak-troende
 • Försonande och generös, men med starka principer
 • Påstås ha en affär med Lea Jahanet av illvilliga tungor

Ambassadör 
Mircalla av Targus

“Det är mycket du inte vet, och det bör så förbli”

 • Damariens ambassadör
 • Nära släkt med Thamas Vitfjäder, Damariens furste
 • Mystisk, har hörts tala i tungor, påstås sakna skugga
 • Påstås ha förtrollat stadsvaktskaptenen till förälskelse

Erastes B

“Adelsfittorna kan hora runt ett tag till, det gör mig inget”

 • Ledare för Acaleo-syndikatet, där de flesta gladiatorer ingår
 • Ökänt grym, påstås ex. ha våldtagit en undersåte till döds dennes egna skenben
 • Stor respekt för kyrkan, ceremonier och heder

Kejsar Jargus (Zavian Salvianis)

 • Regerat i 131 år, blev kejsare efter att ha vunnit en gladiatorduell med förre kejsaren
 • Ambitiös, kompetent med med stundvis våldsamt humör
 • Kämpat för att hålla ihop Jargien, med mutor, eftergifter och fult spel
 • Har överlevt många mordförsök
 • Har tagit döden av sina barn svårt och har blivit allt mer innesluten

Magistrat 
Bartolomeos Salvianis

“Jag talar. När min mun rör sig, håll igen din. Eller ta straffet.”

 • Högste domare inom Daval, tillsatt av Jargus
 • Avskyr korruption och har kämpat mot den oavbrutet – men har inte haft många framgångar
 • Mycket barsk, kan bryta ned motståndare verbalt
 • Dödade i sin ungdom sin fru och barn, har aldrig varit glad sedan dess

Rådsherre 
Jarim Lascaris

 • Rådsherre över staden Erat
 • Medlem i Blå sällskapet, studerade samtidigt som er
 • Den akademiskt mest framgångsrike, och har aldrig lämnat de domänerna
 • Tror på ett upplyst kejsardöme där de lärda styr byråkratin

Lukas Hymeris

 • Studerade samtidigt som er
 • Den yngsta i gruppen
 • Vek och tafatt, mobbad
 • Såg Daak som främsta redskapet mot ett nytt Jargien efter Jargus
 • Försvann efter studietiden

Marius Fortunatis
 [Paul]

 • 39 år, från Jarum, bor i Daval
 • Leder postverksamheten inom CCA
 • Rik och känd äventyrare
 • Många kärleksaffärer och ex-fruar
 • Har startat en egen “koloni”, Maritus, nära Tarhai

Princeptor Valthian Randarian 
[Fredrik]

 • 49 år, från Randarian, bor i fält
 • Andre man i Corer Fexiores, leder ett ryttarkompani
 • Bitter hjälte från Drunok-kriget
 • Familjetragedi då båda bröderna dött
 • Har lätt till både skratt och våld

Praetor Felix 
Agrippa Quintillis 
[Petter]

 • 64 år, från Daval, bor i Daval
 • En av Davals rikaste män
 • Äger ett flertal gladiatorarenor
 • Är trots sin höga ålder mycket aktiv i societeten
 • Dekadent charmör

Prior Darrian Victorinas Everni 
[Marco]

 • 40 år, från Tibara, bor i Athor
 • Kontrollerar klosterstaden Athor och har fullmakt för provinsen Sardan
 • Teologiskt geni som ung
 • Fläckat rykte, makthungrig

Statister på Chau Sara

 • Cpl Jim Raynor: Erfaren skyttesoldat, mycket pålitlig, får gruppen att gå runt, känner flera sedan innan. Från Mar Sara.
 • PFC Fire Bob: En firebat med tydliga symptom av antingen tidigare strider eller neural resocialization.
 • Pvt Diamond: Kvinnlig skyttesoldat. Gillar att partaja och är ”en av grabbarna”. Kommer från Chau Sara.
 • PFC Ace: Fordonsexpert som också kan flyga. Skämtar med alla och är en trevlig prick.
 • LCpl Black Hole: Skyttesoldat, ofta med rekognosering och prickskytte. Sköter sitt jobb med perfektion, men är ett arsle privat som spårar ur på fester, tydlig neural resocialization
 • PFC Vector: Teknisk expert som bär gruppens komutrustning och kan fixa det mesta, inklusive stridsdräkterna och vapnen. Från Tarsonis.
 • Pvt Cortez: Lokalkontakt med befolkningen, tidigare kolonist. Snackar mycket.
 • Dr Ula Isarki: Doktor i xenometeorologi från Tarsonis. Tystlåten och observant.
 • Asst Clarke: Spenderar större delen av sin tid att anteckna på en fickdator.
 • Angel: Kolonist som handlar med allt mellan himmel och jord åt de krävande marinsoldaterna. Hennes mycket fördelaktiga utseende ger henne stora problem dock.
 • Ron Ramirez: Kolonist och milisman som kallats till Konfederationens armé för diverse uppgifter.
 • Pvt “Ash”: Tidigare soldat under Captain Dekker – har tappat greppet om verkligheten helt.
 • Sgt Hart: Ökänd soldat som tycks stå utanför vanliga rangordningen. Kör runt i en Vulture vektorbike. Kallas ”Cyclop” tack vare sitt cybernetiska öga.
 • Major DeVries: Ledare för 13e bataljonen, frontsträcka Troja, inklusive det hårda Hell Company. Pragmatisk och klart uppgiven, men populär bland sina mannar.
 • Rust: Ensam survivalist som bor mitt ute i ingestans – tycks klara sig helskinnad från det mesta.
 • Lucy
 • Crazy José
 • Mama
 • Dani

Statister

Ema

Chudos yngre syster Ema, hålls som sexslav av Chudo i hans doll-house där hon tillbringat de senaste fem åren.

Ema är idag 18 år gammal och betraktas av många av gängets ledare som något av en favorit i doll-houset. Hon har karaktäristiska drag med markerade kindben och smala läppar. För tillfället har hon färgat håret blont, något som uppskattats av många gängledare. Ema brukar ofta sminka sig kraftigt och ofta har hon ett djuriskt tema i sin sminkning med olika attiraljer.

Ema har dock på senare tid blivit allt mer och mer apatisk och missbrukar droger allt mer frekvent. Hon utsatts nyligen för ett brutalt övergrepp av en av gängets nyblivna soldatos som inte riktigt förstod sin plats i hierarkin. Chudo var dock snabb med att visa den unge mannen sin plats, som efter tre månader i favelans sjukstuga nyligen kommit ut därifrån med gips och kryckor som stadiga hjälpmedel. Ema är dock fysiskt märkt av händelsen med ett par kraftiga skärsår över höger lår.

Mama Fathwa

Mama Fathwa är en muslimsk imam med rötter från Afrika. Trots att hon är född i Sao Paolo så bryter hon kraftigt på någon form av afrikansk dialekt. Hon pratar mycket dramatiskt om vad det än må vara hon pratar om. Ofta talar hon i metaforer och spänner ögonen i den hon talar med. Barnen i favelan är mycket rädda för henne och sprider rytken om att hon äter barn till frukost.

Mama Fatwha undervisar en grupp ungdomar som valt att konvertera till Islam. Dessa ungdomar håller sig ofta för sig själva. Många invånare i favelan anlitar Mama Fatwha för hennes spåtjänster och för att komma i kontakt med avlidna släktingar och andar.

Paz

Den karismatiske Paz har planer att skydda Favelan och väcka upp hoppet i omgivande favelor att “fienden” i Plexen går att kämpa emot om man bara har viljan. Han sluter gärna pakter och enar men har samtidigt alltid ett ess i rockärmen. En av Paz större nackdelar är att han är känd för att vara en lögnare och detta rykte har börjat sprida sig i favelan till omkringliggande favelor vilket på sikt kan hota hans ledarskap.

Mini

Mini är en av Fuches äldre sergeanter, 32 år, oftast hittas han vid Pazs sida. Efter att ha överlevt som sergeant i 12 år, och innan det soldato i 4 år, är hans kropp full av ärr och skador. Mini är en bra bit över 2m lång, extremt muskulös och väger därefter. Detta till trots är han (kroppshyddan beaktad) relativt vig. Han är en utmärkt närstridskämpe som ogillar avståndsvapen: “För mesar”, brukar han kort konstatera..

Mini är tystlåten och väldigt traditionellt manlig i sin framtoning och sitt sätt att agera. Han är dock lugn och inte alls aggressiv, såvida det inte behövs. Hans empati och omsorg för andra har medfört att han är omtyckt och respekterad av de flesta, såväl gängmedlemmar som favelans invånare. Även invånare i kringliggande favelor hyser stor tillit till Mini. Vissa har nämnt honom som efterträdare till gängledaren, medan andra menar att han är för “snäll” för en sådan position. De som känner Mini vet också att han knappast är intresserad av en sådan position.

Adriana

Adriana är en kvinnlig ung polis (25 år) som lämnade polishögskolan för snart två år sedan. Sedan dess har hon varit stationerad på gränsen mellan Pelarna och CBD 4 (Central Business District 4 – Lula da Silva District) och har som dagligt jobb att kontrollera de tiotusentals människor som passerar gränsen varje dag..

Adriana är relativt senig men har inte alls den traditionella biffiga “poliskroppen”. Istället är hon uthålligare än de flesta andra poliser och en excellent löpare. Hon kommer från en familj av poliser och hennes far har nyligen blivit kommissarie över det distrikt hon jobbar inom.

Adriana är mycket ambitiös och tar sitt arbete på största allvar. Hon är bosatt i en liten enrumslägenhet i ett medelklass bostadsområde där det bor många poliser och militärer. För att bryta sitt tråkiga vardagsmönster besöker hon med jämna mellanrum favelorna som civilklädd.

Vigo

Stum (tror man, han säger iaf. inget), folkskygg 8-årig pojke som ofta finns i Lupes periferi. Vigo finns aldrig direkt intill Lupe utan smyger runt i utkanten av hennes tillvaro. Typiskt är att han sätter sig i ett gathörn en bit bort från Lupe och ”spanar” som att det vore världens naturligaste sak.

Pablo Esteban

Pablo arbetar som lärare i teknik, elektronik, programmering m.m. på en skola för utsatta, sponsrad av UMB. Han är i övre femtioårsåldern och ursprunligen från Peru.

Pablo är en gladlynt man som gärna tar ett par öl för mycket. Pablo är en övertygad kommunist, men håller detta givetvis hemligt för sig och möjligtvis sina närmaste. På senaste år har det uppkommit ett antal nykommunistiska rörelse och pivsen frågar allt som oftast Pablo om råd och vare sig han vill det eller ej så har han kommit att bli en förebild för dem – de bjuder honom på öl och hör honom prata om klasskamp och jämnlikhet.

Pablo var en lärare och mentor till både Impa och Tesla.

Tzeco

En brutal ledare som gillar aztekiska traditioner. Leder sitt gäng med hård hand men är en god förhandlare. Har en temporär allians med Fuches och Paz.

 

 

Ardinho

En journalist som länge jobbat med att få fram de smaskigaste reportagen om maktens korrumption. Han lovar att ta emot Paz bevismaterial…

 

 

Övriga statister till pivsen

 • Inca, oogie
 • Miroslav Delka, Ghosts fader
 • Rig: Soldaton med kulspruta
 • Truck, soldato
 • Lolipop: Doll
 • Sel: Manlig hora

Statister till dekadenterna

Dr Kreutz

Chefen för självmordkonstnären Vidhyallh Saisons team av kirurger, vars uppgift är att återuppliva honom efter varje föreställning. Dr Kreutze finns 24/7 i närheten av Vidhyallh och har också blivit den person han anförtror sig åt. Dr Kreutze själv är dock en tämligen cynisk och över-rationell kvinna.

Övriga

 • Guvernören
 • Nazisten
 • Chefen för Canisang, moder till I

Statister

 • Storkhagan Uriangkathai av Vredens hord: En fruktad och grym storkhagan som aspirerar på att gå i Tarbatai (den äldre)s fotspår – att ena alla horder och tåga söderut. Uriangkathai gillar symbolik och överflöd, och ser till att alltid ha de bästa krigarna, de vackraste oskulderna och det största tältet. Han är slug och har ett gott sinne för politik, alltid redo att kompromissa trots sin fasad av kompromisslöshet.
 • Khan Akta av Tjakars: Yurgans andra fru, sen dotter till khagan Auldur av Tjakars. Blev i sina unga år khan Yurgans älskarinna. När Auldur dräpte alla sina barn och därefter sig själv blev akta den nye khanen. Hon gifte sig inte långt senare med Melek.
 • Lors av Takil: Gammal veteran av klan Takil, goda kunskaper i krigföring och förste militäre rådgivare till khanen. Mycket respekterad även inom horden. Hans son Ar försvann under sökandet efter Tarbatai och har aldrig återkommit. Lors tvekar aldrig att säga vad han tycker.
 • Khan Ködu av Takil: Son till khan Yurgan och Akta, som även Auldur tagit under sina vingar. Har mycket ung utlysts som Yurgans efterträdare, vilket gjorde att Gal dräpte Yurgan. Följer med Tarbatai för att lära sig krig.
 • Osini av Gryningens hord: En lång och muskulös kvinna som tycks styra Gryningens hord. Hon är hård i strid, förhandling och kärleksliv, men då och då kan hon visa empati. Bar Tarbatais barn och har gått i allians med Tarbatai inför kommande krig – men de två har inte setts på länge.
 • Vulek son av Dov, klan Tjakars: Spetsfundig och snabbtänkt härförare under jakten på Gal. Har förtroende för Tarbatai och är numer Aktas hirdledare och därmed Evige vindens ”general”. Han är egentligen Kutlug, äldre broder till Alan Ajav, men han blev bortbytt till klan Tjakars efter en dust med Kutlug, och har växt upp som en Tjakars.
 • Oreg Askirson av Takil: Yurganflockens bäste jägare är en man som ogärna umgås med andra utan helst håller sig för sig själv. Han har en tyst, raspig röst, men hans visdom om naturen och slätterna gör att alla lyssnar. Oreg var traditionalist och stödde de som ville straffa Tarbatai efter denne dödat Yurgan – efter detta har han trakasserats av Tarbatais bröder…
 • Tjangrek son av Vide: Legendarisk krigare från västra Kärlekens stam vars vackra syster Mongke tagits som konkubin av Uriangkathai. Detta vredgade Tjangrek stort, men hans khan hade redan svurit lojalitet mot Uriangkathai. Han smider nu planer på en gruvlig hämnd.
 • Bortai av Od: Synsk Od-kvinna, Batuks yngre syster, som bortfördes som barn av dem onda Kutlug, där han misshandlades och slutligen blev Alan Ajavs fru – för att kunna förutsäga framtiden åt honom. Batuk kidnappade henne, ovetandes om släktskapet, och delade bädd med henne. Nu har Bortai blivit den första nya ihanan i Od.
 • Khan Orun av Taug: Smått fanatisk drakryttare som efter att ha förstört båda benen i slaget om Vargens stam har tvingats alltid rida. Han hade en nära relation till Nevas, men styr nu en falang av Taug efter sina egna, underliga visioner.
 • Luma: Nonis syster, åtrådd av Tarbatai men hatar honom i hemlighet.
 • Khagan Jagutai Tekla av Svärdets stam: Hans moder är en känd eyrentigrinna, och därifrån har han fått sin tro. Han lyckades mot alla odds konvertera Svärdets stam till Sirontron som ung khan och har hållit järnkontroll sedan dess. Han lever fanatiskt efter Sirontron och vill lägga hela raunafolket under den.
 • Orlik khan Kutlug: En enorm krigare som med ren kraft och grymhet tog kontrollen över Kutlug efter khan Yekes död mot Tarbatai. Har dock i hemlighet lierat sig med Vredens hord för skydd, medan Kutlug härjar och plundrar i utkanten av Eviga vinden.
 • Crizma av Yzmitzor : En cirefalisk karavanledare och handelskvinna som fått det mindre önskvärda uppdraget att göra profit på de barbariska raunerna.
 • Aidann Ciaran síol Chuana : Tokonsk hjälte som skickats med i en sabrisk delegation med avsikt att vända det rauniska hotet mot Thalamur. Han har en koppling till drakarna…
 • Nadir Thalaskiskt sändebud, Sagans hantlangare, som ska hålla ett öga på raunerna.
 • Farak Legoknekt: Andreman i legoknektsförbandet Gryningens hord, går med på att åt Batuk träna Od med thalaskiska spaningstekniker, men i gengäld måste Batuk ge Farak Od som ett legoknektsförband under gällande legoknektsavtal. Farak är mycket slug och girig, och en skicklig skuggkrigare.
 • Baron Lestat: Consabers rauniska sändebud.
 • Khan Ran: Vald, tillbakadragen khan för Od.
 • Atle Nevas lärling: Mycket skön ung man som är en hänvgiven lärning och Taug-medlem.
 • Yesugei av Kutlug: Snacksalig hästhandlare som kan har lätt för språk.
 • Kuja: Subes mystiska omhändertagerska.
 • Kara: Tarogs och Miras dotter, som Mira uppfostrade i fångenskap, senare tillsammans med barn som hon gett Uriangkathai. Kara ärvde dock sin faders förmågor och gudaskuld och blev slutligen Krigs främsta hantlangare.

Statister som lämnat kampanjen (döda, etc).

Uppdaterades löpande under kampanjens gång.

 • Ortug Ereson av Takil: Tarbatais nästkusin, ett år yngre och ledare för ”Tarbatais bröder”, de unga Takil-krigare som fanatiskt följer den nye Tarbatai. Har en lätt hes röst och tycks inte sky några medel för att följa Tarbatais ord och sätta skräck i hans fiender.
 • Entor av Reptilens stam: En av Uriangkathais närmaste män. En ganska kort och solbränd man, med bortrakade ögonbryn och huvudhår. Fängslades av Uriangkathai men frisläpptes senare och avancerade. Slug, diplomatisk och social och har fått en god relation till Tarbatai. Leder den hird Tarbatai fick från Uriangkathai.
 • Noni Tarbataifru av Ulagan: Liten, späd men mycket vacker ung kvinna som giftes bort med Tarbatai för att stärka lojaliteten med klan Ulagan. Hon är starkare än hon ser ut och bär för tillfället Tarbatais barn.
 • Khan Yon av Od: En karg och väderbiten krigare från klanen Od. Brukar leda klanens handelsexpeditioner till bland annat klan Takil. Trodde på Tarbatai men ansåg sig sviken av både honom och Batuk som blev khagan med Yons hjälp. Har nu tagit Od österut och lämnat Eviga vinden.
 • Sube Yurganfru av klan Yisun: Meleks, Gals och Nevas moder. En vacker och högburen kvinna som dock plågas mycket av syner och andar (deprimerad, förvirrad). Är i själva verket mycket manipulativ. Kidnappades av Kutlug och är sedan dess försvunnen. Blev sedan som ande bunden i en påse a sitt eget hår, och vaktad av sin lärljunge Kuja.
 • Khan Yurgan av Takil. Känd som en god krigare och ledare som dock fått utstå viss spe för att inte ha lyckats bli khagan. Yurgan ströps av sin son Gal under senaste tinget, en händelse som skakat upp hela slätten.
 • Khan Ködu av Od: Omtyckt och vis khan av Od som lägger stor vikt vid traditioner och legender. Dräptes av Kutlugs krigare när Gal och de svarta ryttarna anföll dem.
 • Khagan Auldur av Tjakars: Åldrad khagan av Auldur som alltid sörjt för att behålla och utöka sin makt, men som undvikt direkta konfrontationer. Har en större mängd söner och döttrar, och det är oklart vem som skall få arvet den dag han går till gudarna.
 • Udes av Od: Khan Yurgans edssvurna livvakt, och möjlig baneman. Utsänd av klan Od att upprätthålla eden. Tränar unge Batuk som sin efterträdare. Dräptes i Kutlugs första angrepp på Od.
 • Ar son av Lors: En av khan Yurgans bättre hirdmän, fruktad i strid. Mycket lojal mot Yurgan och följde jakten på Gal efter mordet på Yurgan. Befarats ha dött av sina sår ute på den östra stäppen.
 • Ihana Utjaka: Yurgans familjs ihana, och har så varit i två tidigare generationer av khaner. Hon har dock länge tränat upp en pajonen Roke att ta över efter henne. Skar ut sin tunga vid Gals födelse och har sedan dess varit något av en gåta.
 • Khan Yeke av Kutlug: Ung och stolt hetsporre som var khan över Kutlug (onda rykten menar att Yeke dräpte den tidigare khanen i lönndom). Hade stora förhoppningar om att bli näste khagan, men dräptes i en dramatisk strid med Tarbatai.
 • Urm av Gryningens hord: En av Osinis partners och närmaste man. Anförde den hird av svarta ryttare som skickades med Tarbatai när de lämnade Gryningens hord. Försvann i striderna mot Kutlug.
 • Mira av Takil: Tarogs trolovade samt första – och enda – kärlek. Som seden bjuder tog Tarog ut Mira till Eviga vindens dal för att idka älskog – detta skulle fullborda äktenskapet. Men män från Kutlug överföll dem och tog Mira – för att aldrig ses igen.
 • Eli från Thalamur: Sagans nye följeslagare och skrivare, en 20-årig kvinna med kritvitt, midjelångt hår. Hon är lång och slank, men rör sig smidigt och med styrka. Hon tycks ha alvblod i sig. Tarbatai har fått ett starkt begär efter henne.