Bzernon

Bzernon av husfurst Mafalz familj från Casemian

Ursprungligen caserisk diplomat från Gordrion. Har verkat i de flesta länder i Mundana, dock med tonvikt på västerlanden. Är en erkänt skicklig diplomat med inriktning mot handel. Har verkat som ambassadör för Melorion, för närvarande dock som konsul i Kaal.

Bzernon är enrelativt lugn och sansad man. Hans temperament kan dock förbyttas mycket plötsligt och övergå i rent raseri. Detta raseri tar sig dock aldrig uttryck i våld, då Bzernon har en mycket kritisk hållning till våld, i både stora och små ordalag. Hans raseri yttrar sig snarare i total oförståelse över hur den andre parten kan vara så enträgen och obildad. Dessa raseriutbrott är dock relativt sällsynta.

Bzernon är en riktig finsmakare som har en ovana att lägga sig i andras matlagning. Han är dessutom mycket intresserad av vinframställning. Han har nyligen blivit utnämnd till hedersdoktor i diplomati vid Ciremelos Universitet. I akademiska kretsar är han även känd för sina avhandlingar om faliernas överlägset civiliserade livsstil.