Släktodyssén

Kampanjen spänner över många alvgenerationer, potentiellt tusentals år av Mundansk historia. Karaktärerna är alver som har samröre med människor – pyar, kiriya eller någon annan alv med anledning att interagera med människor. Kampanjen gör nedslag med långa tidsperioder emellan, tillräckligt för att en karaktär kan ha dött och en ny tagit vid, men också potential för att samma alvkaraktär går genom många stadier till inåtvändhet. Människornas värld ska utgöra en bakgrund, ska ”rusa runt i bakgrunden likt myror”, för att illustrera alvernas långa liv. Människoöden ska vävas in och försvinna, men huvudfokus är alvernas relationer, ett familjeöde. Det ska handla om relationer – vänskap, kärlek, förräderi, hat. Det handlar om att sätta sig in i det alviska kynnet.

Inspiration: Vampyr-genren (att leva genom tiderna)

Experimentellt alternativ: Man spelar odyssén baklänges, så att karaktärerna blir yngre och yngre.