Fakta om Jargien

Kampanjen skrevs med förhandsmanus från Jargien-modulen, så här vill vi inte gå in i någon större detalj med hänsyn till författaren och er som vill spara överraskningen till senare.

Jargien är dock det största kejsardömet i Mundana (ej största riket), centralt beläget i kända Mundana och med bördiga områden och behagligt klimat.

Det har 18 provinser, alla ledda av varsin princep som svarar inför Jargus. De är ofta självstyrande, med egna lagar och seder. Provinshärskare utses normalt direkt av kejsaren, men en del är ärftliga.

Jargiens inre makt är splittrad över många fraktioner. Generellt sett finns kejsarmakten, kyrkomakten och krigsmakten. Kejsarmakten kan sägas bestå av kejsaren och dess direkta ämbeten samt av alla de byråkratiska institutioner som är underställd kejsaren – eller de 18 provinserna. Kyrkomakten är fristående men är internt ofta splittrat mellan aboraten och inkvisitionen, som båda är makthungriga. Krigsmakten är fördelad så att en armé alltid är posterad långt från sitt hemområde – men om de olika arméerna kan enas är det en formidabel kraft.

Genomsyrandes allt detta är ätterna, som består av välkända släkter som ofta spårar sitt ursprung mycket långt tillbaka i tiden. Ätterna spelar alltid ett politiskt spel med varandra för att få bästa positionerna inom kejsar-, kyrko- och krigsmakten.

Den som letar efter en enkel och tydlig struktur letar förgäves i Jargien. Allting är mångobottnat och komplicerat, alltid är det svårt att veta vem som verkligen bestämmer och vem som verkligen betalar.

Nedan är ett antal filer och diagram som skapades för att beskriva den jargiska makten i större detalj:

 

Relationsdiagram

PDFRelationsdiagram

 

Relationer mellan ätterna

Röda linjer anger fiendeskap, blå anger allians. Gula ätter tillhör Gula fanan (ungefär den kyrkliga fraktionen), de gröna tillhör Gröna fanan (ungefär den kejserliga fraktionen).

PDFsläkterdiagram

 

Härkarta

Röda stjärnor anger positionerna för de stora härerna, och blå markörer där flottorna håller till. Namnet på härarna och ätten de kontrolleras av anges också.

 

Kejsardömets statsapparat

En organisationskarta över styret i jargiska kejsardömet.

 

Maktpositioner

För att få full översikt över maktbalansen listade vi alla personer och ätter med makt i ett Excel-ark, där det också framgår vem som kontrollerar vilka provinser, städer, ordnar, etc. Varje ätt identifieras av en färg i Excel-arket.

Excel-filMaktpositioner

 

Mutpriser och förmögenheter

Fråga inte varför, men vi gjorde en ganska detaljerad uträkning av vad intäkterna är för Jargiens alla provinser, samt vilka förmögenheter de allra rikaste samlat ihop. Om du gillar fiktiv ekonomi, eller behöver klura ut storlekarna på de stora politiska mutorna, ta en titt!

Excel-filMutpriser

3 reaktion på “Fakta om Jargien

    • Tänkte på formuleringen: ” ganska detaljerad uträkning av vad intäkterna är för Jargiens alla provinser”, Finns det någon sådan lista? älskar för övrigt det övriga materialet, hjälper mig mycket i min nuvarande kampanj.