Utposten

Det är fullt krig, ett pågående helvete. En klassiskt varierad grupp bestående av allt från bistra veteraner till idealistiska nybörjare får ett specialuppdrag – att ta sig till en isolerad utpost, där de skall hitta eller försvara något viktigt. För att lyckas med försvaret måste de inte bara bygga upp sin bas utan också utöva ledarskap över de få tilldelade styrkorna, hålla sig väl med lokalbefolkningen samt ev. ytterligare allierad (pionjäraktigt). De får göra många moraliska överväganden – följa uppdraget kontra att rädda liv och slitningar inom gruppen på grund av skilda mål och den militära hierarkin är att vänta.

Kampanjen lånar mycket dramaturgi från krigsfilmer, exempelvis filmer som The Bunker, Saving Private Ryan och Starship Troopers. Har också inspirerats mycket från StarCraft, Mutant Chronicles-världen och diverse fan fiction relaterad till dessa.

Utposten är en systemlös kampanj som utspelar sig samma värld som dataspelen Starcraft och Starcraft Ghost. Det är en värld som påminner om både Starship Troopers, Aliens och Mutant Chronicles, där den utomjordiska rasen zergs just invaderat de isolerade mänskliga rymdkolonierna, långt från Jorden. Det ryktas även om en tredje utomjordisk ras, protosserna, som ser sig som universums väktare.

Utposten är inte avsett att vara grottkräl i rymden, utan en karaktärsbetonad odyssé genom ett framtida krig. Kampanjen inleder med klassiska klichéer för att sluta i djupaste skräck, en väg kantad av svart humor och bisarra möten, allt mot bakgrunden av det totala förintelsekriget, apokalypsen. Krigsstämningen är tongivande i hela kampanjen och följer samma mönster som den stora mängden av krigsfilmer och krigsserier som producerats om bland annat Andra världskriget och Vietnamkriget. Karaktärernas hanterande av den militära hierarkin och de moraliska dilemman de ställs inför är central.

Kampanjen lämpar sig för en spelgrupp av normal storlek med god spelvana, som föredrar rollgestaltning snarare än regler samt har en hyfsad kunskap om genren (se listan på inspirationskällor för att få en uppfattning om vad man bör känna till). Det är dock lätt att spela kampanjen som en ren actionkampanj, även om spelledaren själv får skaffa fram lämpliga spelvärden.

Kampanjen saknar regler för att vara anpassningsbar till önskat regelsystem. Lämpliga regelsystem är actionbetonande system som inte lägger sig i normalt karaktärsspel, men som kan skapa spänning i stridsmoment. Vilka regler som helst går dock bra att använda om man så vill.

Hela kampanjen är ganska strukturlös och även om många moment bör styras ordenligt av spelledaren för att få rätt effekt är utformningen fri. Kampanjen beskrivs som en uppsättning platser, personer och scener, vars ordning ofta men inte alltid är bestämd.

Inspirationskällor

Om man behöver inspiration, vill få en känsla för kampanjen eller ta en titt på vad som inspirerade författaren finns följande större, men ej uttömmande, lista:

Filmer och tv-serier

Dataspel

Uppdraget

Operation NeptuneEn grupp skickliga marines har sammankallats, Kompani LXXIVe, Stridsgrupp Delta. Dessutom har man kallat in en ghost och en forskare. Deras uppdrag är att gå in bakom fiendens linjer till en särskild utpost och inta den. Därefter skall de försvara utposten – framförallt en bunker – till sista man. Ingen utomstående skall tillåtas tillträde till bunkern. Civilbefolkningen skall dödas om de är i vägen. De kan vänta sig motstånd från Korhals söner, zergs och ”en eventuell tredje part”. ”Lita inte på någon”. De måste hålla utposten tills dess att Konfederationen satt igång en offensiv mot området och kan skicka förstärkningar. De skall dessutom se till att de inbäddade forskarna får fria händer att jobba i bunkern – det är oklart vad de ska göra.

Eftersom utposten ligger i fientligt territorium – närmare bestämt Korhalkontrollerade områden (och bitvis zerginfesterade områden) kommer gruppen att landsättas strax bakom fronten för att där ta sig landvägen till utposten. I början kan de utnyttja Konfederationens styrkor för att ta sig till utkanten av Konfederationens område, men därefter är de på egen hand. De kan antingen gå undercover eller smyga sig genom terrängen. Totala restiden väntas vara några veckor. (Tidigare insatsgrupper har flugits in till utposten men skjutits ner).

Uppdragets målkoordinat är extremt hemligt. Inga av de vanliga soldaterna får reda på den exakta koordinaten, bara i vaga ordalag. Befälet, ghosten och forskarna får reda på koordinaten men har som order att dö innan de berättar den för någon utomstående. Nedan är den karta som har visats för befälet, ghosten och forskarna. Trianglar anger arméer, linjer anger frontsträckor, oregelbundna former är städer och fyrkanter är baser/bosättningar. Zerg är markerade i grönt, Terrans i rött och Korhals söner i gult:

Karaktärer

 • Starship_troopers Sgt. Jones

  Gruppens medic, som är helt färsk från akademin. Idealist. Bristen på medics är mycket stor och alla med utbildning behövs vid fronten. Har aldrig varit i verklig strid, bara simulerad. Kommer från överklassen Lärd, diskuterar gärna filosofi, etc Vet vad … Läs mer

 • ALIENSATOZ-33 Pvt. Sasha

  Alexander ”Sasha” Segeda Född på Chau Sara och uppväxt i den slummigaste slummen. Tillhör flera generationer av chausarier och talar den lokala dialekten. Var med i gäng och senare involverad i mer eller mindre organiserad brottslighet. Har alltid tyckt illa … Läs mer

 • Prime Lt. Z-D334 ‘Prime’

  Prime är en ghost som följer med gruppen som särskild operativ. Hon har som uppgift att rekognosera och lönnmörda vid behov. Hon har också särskilda order om att till varje pris uppfylla uppdraget – om det så innebär att ha … Läs mer

 • dekker Cpt. Dekker

  Veteran och dekorerad officer som länge har stridigt mot Korhals söner på Korhal IV. Han deltog en dryg månad i stridigheterna mot zergs innan han kallades upp till omloppsbana och är således den med högst erfarenhet av zergs. Dekker är … Läs mer

Bakgrundsmaterial

 • Statister på Chau Sara

  Cpl Jim Raynor: Erfaren skyttesoldat, mycket pålitlig, får gruppen att gå runt, känner flera sedan innan. Från Mar Sara. PFC Fire Bob: En firebat med tydliga symptom av antingen tidigare strider eller neural resocialization. Pvt Diamond: Kvinnlig skyttesoldat. Gillar att … Läs mer

 • Utpost 782XJG

  Utposten ligger långt ute i ödemarken. Enda vägen dit är en grusväg som går längs med pipelinen som förbinder utpostens gasverk med kolonin Ebergrad, 1500 km bort. Utposten är placerad bredvid ett enormt tjärträsk. Den underjordiska aktiviteten är väldigt hög … Läs mer

 • Starcraftvärlden

  Spelvärlden kommer inte att beskrivas i detalj här. Detta dels för att man redan kan läsa om spelvärlden på Wikipedia, i manualen till Starcraft-spelet samt på diverse fansiter och dels för att de exakta detaljerna i spelvärlden inte är särskilt … Läs mer

Övrigt