Marius Fortunatis

En rik äventyrare, före detta imperator navale och direktör över CCA:s postverksamhet. Mycket känd bland folket för sina äventyr och mycket uppskattad av samma anledning. Är inne på sin tredje fru och sägs vara Zhaya Temiranz älskare.

 • 39 år, från Jarum, bor i Daval
 • Leder postverksamheten inom CCA
 • Rik och känd äventyrare
 • Många kärleksaffärer och ex-fruar
 • Har startat en egen “koloni”, Maritus, nära Tarhai
 

Utseende

 • Hårfärg: Brun
 • Ögonfärg: Brun
 • Längd: 190 cm
 • Vikt: 81 kg
 • Märken: Ärr över halsen
 • Klädsel: Det absolut senaste snittet, alltid med hög krage eller liknande för att dölja ärret på halsen.
 • Accessoarer: Ofta en värja vid sidan, med fina detaljer och svarta ädelstenar.
 

Novell

En dag i Marius Fortunatis liv

 

Förhållande till övriga ätter

 • Quintillis – ogillar starkt efter Julias död
 • Lemire – goda relationer efter att de stöttat Julias borgmästerskap och Marius utnämnande till Imperator Navale samt handelssamarbetet.
Kontakter (Excel)Kontakter
 

Tidslinje

2930-2943 Marius födds i Palatia Fortunatis i Jarum och växer upp där.

2943-2947 Sänds till universitetet i Erat och studerar under fyra år på St Yrgams. Marius läser både politik och juridik, men framförallt Jargisk historia. Särskilt militär historia intresserar Marius.

Under sina universitetsstudier blir Marius förälskad i en ung kvinna vid namn Marcellia Jahanet (yngre syster till nuvarande borgmästaren av Daval). De inleder en romans som varar i två år innan deras vägar skiljs åt.

2947 En maka har hittats åt Marius i Julia Ulixis, äldsta dottern till Justine Ulixis, Princescan av Rankun. De båda gifter sig under sommaren 2947. I början är det konstlade äktenskapet något krystat, men snart finner faktiskt Julia och Marius varandra. Julia besitter en särdeles rå humor i privata sammanhang, kan föra sig väl och visar sig väl lämpad för att leda då hon besitter goda ledaregenskaper.

Samtidigt är det dags för Marius att ta sig an sina uppgifter inom ätten. Hans far ser gärna att han tar sig in inom CCA så snart som möjligt. Tanken var att Marius skulle placeras i Daval, men istället så skickas han till Lagath för att efter viss övertalning tillåtas tjänstgöra vid flottbasen förlagd där.

2948-2950 Marius gör tjänst inom marinen samtidigt som han lär mer om handelsyrket. Han blir här bland annat bekant med Vincerius Abile-Botaneiates, nuvarande Imperator för Octana Citatana, under sin tjänstgöring. Vincerius blir något av en mentor för Marius och de både trivs väl i varandras sällskap.

Inom handelsyrket har Marius allt mer fått upp ögonen för CCA:s postverksamhet. Denna del har under de senaste decennierna förlorat något av sin forna glans och har kommit i skymundan för de höga marginaler som CCA:s övriga verksamhet ger i förhållande. Marius ser sin möjlighet att få anta en utmaning och axlar snart upprustningen av postverksamheten. Det är också härigenom han snart blir varse det omfattande spionnätverk som postverksamheten delvis utgör en fasad för. Marius fascineras av detta och börjar också utveckla denna gren av verksamheten.

2950 Mycket oväntat avlider borgmästaren i Lagath under mystiska omständigheter. Ätten Quintillis som innehaft posten under lång tid tas på sängen och hänger inte alls med när Princescan Justine Ulixis av Rankun genom högt och skickligt politiskt spel lyckas utanmanövrera den av kejsaren starkt ogillade ätten Quintillis i det maktvaccum som uppstår. Helt oväntat utses Julia till borgmästare i Lagath. Mycket stöd i utnämnandet kommer samtidigt från ätten Lemire som ser en chans att försvaga Quintillis i regionen.

Marius blir samtidigt mycket god vän med Maestos Nolo-Lemire under sin tjänstgöring i marinen.

2950-52 Marius beger sig till Daval för att utveckla CCA:s verksamhet därifrån. Hans mål är samtidigt att försöka få stöd inom CCA för sina planer på en expansion utanför Jargien och att bygga upp en havsgående flotta.

2953 Blott 23 år gammal utses Marius till Imperator Navale över den Kejserliga flottan i Lagath. Utnämnandet väcker uppmärksamhet efterom Lagath hyser kejsardömets största flotta och skyddar dess viktigaste hamn samt de många handelsfartygen i Igonhavet från piratattacker. Utnämnandet sker dock ännu en gång tack vare stöd från ätten Lemire och välplacerade mutor från ätten Fortunatis.

2953-2959 Under sex år axlar Marius rollen som Imperator Navale samtidigt som han mer och mer engagerar sig i CCA:s verksamhet. Han lyckas bland annat med att få handelshuset att godkänna inköp av ett antal större havsgående fartyg. Det som särskilt lockar för CCA är att man nu har tillgång till rikets största hamn Lagath genom Julia, men också rikets största krigsflotta.

Marius låter köpa in flera havsgående fartyg. Flera av dem rustas till krigsfartyg och deltar i den ordinarie flottans bekämpning av pirater längs främst den damariska kusten ner mot Västmark. De lastfartyg som införskaffats går i skytteltrafik mot Melorion där man lyckas väl i sina affärer med att köpa lyxvaror för vidare transport upp till Lagath och CCA:s övriga verksamhet. Affären visar sig mycket lönsam samtidigt som Marius erkänns som såväl sjöfarare och handelsman. Det politiska spelet sköter dock Julia mycket skickligt på egen hand.

Under sina resor stannar skeppen ofta i Colostro för att proviantera och leverera varor från fastlandet. Marius får en god kontakt med Colostros provinshärskare Princep Miliberos Botaneiates.

Framåt 2057 har Marius fått ännu fler skepp från CCA, som genom Julias försorg sett till att gå före i köerna till varven i Lagath, och han ser nu att han vill utöka verksamheten ytterligare. Han vill ta sin flotta allt längre bort och framförallt ner mot Övärlden för att där upptäcka nya områden. Som ett led i detta bidrar han stort finansiellt för att ätten Regelius ska komma över titeln som Imperator Navale för flottan i Jukon. Genom att CCA nu kontrollerar även denna flotta har Marius möjlighet att flytta fler skepp söderut mot Övärlden för att utforska denna del av världen.

Under två år gör han sammantaget tre resor till Övärlden. Resorna finansieras mer än väl av de varor som förs med tillbaks till Jargien. Marius gör många expeditioner på de olika öarna i nordöstra Övärlden. Han skriver flera historier om sina äventyr, vilka han låter trycka upp i Erat vid återkomst. Böckerna blir inte kända som några stora litterära verk dock, då Marius inte är någon stor författare. Verken sprids förvisso och så även Marius namn, men de största köpen gör Julia i form av fördolda stödköp för att glädja sin make.

Marius blir dock snabbt en man av folket och har ambitionen att sprida detta över Jargien. Han låter sitt postväsende sprida nyheten om den djärve upptäckaren och äventyraren samtidigt som de kopparmynt han låtit trycka upp med bild av sig själv får spridning i Kejsardömet. Snart börjar folksägner kring ”Äventyraren Marius Fortunatis” att spridas över hela riket. När han i början av 2959 återvänder till Daval med ett infångat hyggelmonster och en mängd tropiska och exotiska djur sprids hans namn snabbt.

2959 Marius glädje över hans framgångar blir dock kortvarig. Han nås av bud i Daval att hans älskade Julia insomnat. Läkare kan inte fastställa dödsorsaken, men klart är att hon somnat på kvällen för att aldrig vakna upp igen. Julias död kommer som en blixt från klar himmel och människorna i Lagath börjar tala om ”Borgmästarnas-förbannelse” sedan den föregående borgmästaren dött på liknande sätt.

Mitt i sin sorg kastas Marius in i den politiska strid som genast uppstår om borgmästartiteln. Striden blir osedvanligt långdragen sedan Quintillis av hävd önskar den åter, Lemire av maktskäl önskar den och CCA av handelsmässiga skäl insett det enorma mervärdet av att inneha denna titel med kontroll över kejsardömets största hamn. Marius spionverksamhet kommer nu verkligen till sin rätt och stora delar av postgången från Quintillis gås igenom. Genom detta inser man efter ett antal veckor av politisk strid att Quintillis har övertaget gentemot såväl CCA som Lemire. Marius agerar här snabbt och lyckas genom sina goda kontakter med ätten Lemire nå en överenskommelse som blivit mycket god för CCA. Ätten Lemire erhöll borgmästarposten med CCA:s stöd, mot att CCA garanteras goda hamnprivilegier, militärt skydd och låga tullavgifter i Lagath. Samtidigt erhöll CCA rätten att motta Lemires varor från provinsen Lothian som sker till hamnen i Xanto. Detta var mycket viktigt för CCA som inte lyckats etablera sig med en port gentemot Blå havet.

Tillvaron i Lagath blir allt tristare för Marius som i slutet av året flyttar barnen till Fortunatis residens i Daval. Han låter samtidigt renovera ett eget residens då han förbereder sin avgång från flottan. Den jargiska flottan binder honom genom dessa korta räckvidd och det administrativa uppdraget som Imperator-tjänsten medför tilltalar inte Marius.

2960-2961 I början av 2960 flyttar Marius till Daval och sitt nya residens. Han tar här allt större ansvar för CCA:s verksamhet. Han återförenas med sin mentor Vincerius Arbile-Botaneiates och blir i sorg efter Julia förälskad i dennes dotter Cesera. De båda gifter sig under sommaren och Cesera flyttar in i Marius residens.

Marius blir här också god vän med Mocius Lemire som är ätten Lemires starke man i Daval. De båda har en gemensam passion för historia. Under tidig höst begär sig de båda ut på en expedition norrut över de Jargiska bergspassen för att utforska forna rikens kvarlämningar. Som befälhavare över soldaterna anlitar Marius Lucius Gregorius som även han blir en god vän.

De återvänder med mängder av fornlämningar, tillfångatagna hedningar, märkliga djur mm. under senvintern. När våren nalkas håller de ett stort gladiatorspel kring historien om deras äventyr där det hela avslutas med en slakt av samtliga hedningar och en del bestialiska djur (många icke hemmahörande i den regionen överhuvudtaget utan enkom inplockade för dramatikens skull). Marius släpper också en ny bok som till hans stora besvikelse inte säljer lika bra som hans två föregångare.

Marius dras allt mer in i politiken i Daval som i mångt och mycket kretsar kring ekonomi. CCA bevakar givetvis dessa intressen och Marius minglar gärna i dessa miljöer som en miljövariation. Samtidigt förbereder hans sitt senaste projekt som CCA nyligen godkänt; en kolonisering utanför Tharhais kust. CCA:s filial i Xanto börjar fylla sina magasin för en större expedition och bosättning och de första skeppen avseglar under våren 2961.

I slutet av 2961 föder Cesera tvillingar, men avlider tragiskt i sviterna efter födseln. Marius har svårt att hantera pressen efter ännu en hustrus död och beskedet från Xanto och CCA om att expedition till Tharhai kommit tillbaks med mycket goda resultat blir den perfekta anledningen för Marius att tränga undan sina sorger och lämna Daval.

2962 Marius sätter av mot Tharhai och den bosättning som håller på att etablerats. Expeditionen är enorm och antalet fartyg mycket stort. Genom en kampanj har Marius lockat ett par hundratal Jargier att följa med och bosätta sig i ”Den nya världen”. Det är främst hantverkare och grovarbetare som värvas i kampanjen. De lovas fri resa (enkelbiljett…), skattebefrielse under tio år samt hjälp till att bygga upp egna hus. Marius tar också med sig ett femtiotal flickor i åldrarna 12-15 år som alla är föräldralösa och inhysta i Davals fattigstugor. Dessa barn ska trygga en Jargisk återväxt på ön enligt Marius.

Under ett år bygger man för fullt på ön. Kontakt etableras med fastlandet varifrån man får en del material till bygget, men många fartyg går också i skytteltrafik till Jargien. Snart upptäcket man också möjligheterna att utvinna silke och därigenom producera sidentyger på ön som visar sig vara ett naturligt tillhåll för silkeslarver. Produktion för detta etableras.

2963-2964 Marius tvingas hem av sin ätt som är mycket oroliga för de abnorma kostnader som projektet medfört. De stora vinster som CCA numer gör i Övärlden slukas snabbt och mer därtill av Marius nya projekt. För att ha närhet till Tharhai håller sig Marius på Palatia Fortunatis och snabbt uppstår en passion mellan honom och Ione Marcian. Bara två veckor efter att de träffats gifter de sig till båda ätternas förtjusning då det är politiskt i främst Okrana viktigt med ett strakt förbund mellan de båda ätterna, men också för att de båda ätternas handelshus väl kompletterar varandra.

Marius blir kvar i Jarum och Ione utses samtidigt till borgmästare. Marius sprider nyheten om ”Den nya världen” runtom i Jargien och får hem leveranser av diverse nya lyxvaror som inte skådats i Jargien förut. Framförallt blir de teblommor som vecklar ut sig från knopp till blomma när de kommer i varmt vatten snabbt en formidabel succé bland överklassen i Daval.

Marius förfasas samtidigt över sitt okändisskap i Okrana med omnejd och sprider även i dessa delar de gamla historierna om Övärlden och expeditionen norr om Jargien samt också de om ”Den nya världen”. Samtidigt ger han sig ut på en tvåmånaders expedition i Tarkas till den mytomspunna och ödelagda sandstaden Dragus. Expeditionen blir vid flera tillfällen anfallna av rövare, men klarar sig undan. De återvänder till Jargien med en stor silverskatt de funnit i den övergivna staden. Marius nya litterära verk ”Silverskatten” blir något av en hit, särskilt som han denna gång låtit ta hjälp av den kejserliga skrivakademin i Davos för sitt författande.

Tristessen i Jarum gör sig dock ständigt påmind när han befinner sig i staden. Han deltar aktivt i utbyggandet av den kanal som dragits till Jarum under sin vistelse där, men snart känns saknaden efter havet för stor. Relationen med Ione visar sig också falna och de två känner inte alls samma dragningskraft till varandra, även om de fortsatt är goda vänner.

2965 Efter att i Lamur satt upp gladiatorspelet ”Silverskatten” med god hjälp av de nomadstammar Marius infångat under sin expedition, vilka agerat rekvisita i spelen, återvänder han till ön utanför Tharhai och ger den nu slutgiltigt namnet Maritus. Även denna gång tar Marius med ett hundratal Jargier som vill söka lyckan västerut. En mindre by har under de tre åren nu vuxit fram och handeln har börjat ta fart ordentligt. Silkesproduktionen har även den kommit igång, om än inte i så stor skala att den ger några stora inkomster.

2966- Efter ett år av idogt arbete på Maritus återvänder Marius i början av 2966 till Jarum. Kärleken till Ione är fortsatt sval och det står snart klart för honom att flera av hennes manliga tjänare står till hennes tjänst under dygnets alla timmar. Detta är dock ingen nyhet för Marius som genom sitt spionnätverk fått löpande information om detta.

Under senvåren 2966 flyttar Marius således till Daval. De hemmavarande barnen från äktenskapen med Julia och Cesera flyttas också med, medan de med Ione gemensamma barnen blir kvar i Jarum.

Väl i Daval låter Marius utveckla sin handelsverksamhet ytterligare och förstärker nu också handeln med Övärlden. Det är en långsam process och många cirefalier att förhandla med. Marius intresserar sig också allt mer för det politiska spelet och hans spionnätverk visar sig mycket användbart. Att spionera på olika personer blir närmast till en hobby och fascination för Marius.

Marius inhandlar nu också ett mycket smäckert skepp från de meloriska varven. Skeppet får namnet Spiritus och läggs för ankar i Davals hamn. Skeppet blir något av en attraktion för lokalbefolkningen och Marius håller gärna bjudningar ombord på skeppet.

Vid en av sina bjudningar stöter Marius ihop med Cornelia Caecilius, en ung kvinna som snabbt fångar Marius intresse. De två inleder ett inofficiellt förhållande, även om det inte görs några ansträngningar till att döljas, och Cornelia flyttar in i Marius residens.

STY 11 Lojalitet 14 Fortunatis
TÅL 12 Heder 10
RÖR 16 Amor 11 Trogen, men passionerad
PER 13 Aggression 8 Tålmodig
PSY 15 Tro 11 Daak
VIL 11 Generositet 15 Givmild
BIL 14 Rykte 18 Äventyraren Marius
SYN 11 Tur 11
HÖR 9

Färdigheter:

Högre Jargiska 11
S/L Högre jarg. 10
Lägre Jargiska 14
S/L Lägre jarg. 10
Sabriska 10
Faliska 11
L/S Faliska 10
Politik 12
Strategi 13 Galärflotta
Taktik 11
Berättarkonst 6 Skrift
Bokhållning 7
Dansa 14 Pardans
Etikett 14 Militär
Geografi 16
Handel 16 Jargisk
Historia 13 Jargisk, Militär
Kulturkännedom 9
Lagkunskap 14 Handelsrätt
Ledarskap 15
Matlagning 7
Navigation 16 Galärer
Ockultism 10 Daak
Räkning 8
Simma 12
Sjömannaskap 13
Skådespel 11
Speja 11
Spel & Dobbel 10
STRIDSKONST 12 5 tekniker
Stridsvana 8
Undervisning 10
Undvika 10
Väderkännedom 12
Värdera 13
Övertala (L) 15 Argumentation


2 reaktion på “Marius Fortunatis

 1. Pingback: Ätten Fortunatis | Kampanj

 2. Pingback: Välkommen till Kampanj | Kampanj