Statister på Chau Sara

 • Cpl Jim Raynor: Erfaren skyttesoldat, mycket pålitlig, får gruppen att gå runt, känner flera sedan innan. Från Mar Sara.
 • PFC Fire Bob: En firebat med tydliga symptom av antingen tidigare strider eller neural resocialization.
 • Pvt Diamond: Kvinnlig skyttesoldat. Gillar att partaja och är ”en av grabbarna”. Kommer från Chau Sara.
 • PFC Ace: Fordonsexpert som också kan flyga. Skämtar med alla och är en trevlig prick.
 • LCpl Black Hole: Skyttesoldat, ofta med rekognosering och prickskytte. Sköter sitt jobb med perfektion, men är ett arsle privat som spårar ur på fester, tydlig neural resocialization
 • PFC Vector: Teknisk expert som bär gruppens komutrustning och kan fixa det mesta, inklusive stridsdräkterna och vapnen. Från Tarsonis.
 • Pvt Cortez: Lokalkontakt med befolkningen, tidigare kolonist. Snackar mycket.
 • Dr Ula Isarki: Doktor i xenometeorologi från Tarsonis. Tystlåten och observant.
 • Asst Clarke: Spenderar större delen av sin tid att anteckna på en fickdator.
 • Angel: Kolonist som handlar med allt mellan himmel och jord åt de krävande marinsoldaterna. Hennes mycket fördelaktiga utseende ger henne stora problem dock.
 • Ron Ramirez: Kolonist och milisman som kallats till Konfederationens armé för diverse uppgifter.
 • Pvt “Ash”: Tidigare soldat under Captain Dekker – har tappat greppet om verkligheten helt.
 • Sgt Hart: Ökänd soldat som tycks stå utanför vanliga rangordningen. Kör runt i en Vulture vektorbike. Kallas ”Cyclop” tack vare sitt cybernetiska öga.
 • Major DeVries: Ledare för 13e bataljonen, frontsträcka Troja, inklusive det hårda Hell Company. Pragmatisk och klart uppgiven, men populär bland sina mannar.
 • Rust: Ensam survivalist som bor mitt ute i ingestans – tycks klara sig helskinnad från det mesta.
 • Lucy
 • Crazy José
 • Mama
 • Dani

Akt I – Alpha Orbit

Stridsgrupp Delta sammankallas till Amiral Edmund Duke’s personliga kontor för att briefas av Duke och dennes sekondanter. De möter Ula Isarki med assistenter. Captain Dekker och Prime får en särskild briefing. Stridsgruppen förs till materialdepån och får välja sin utrustning. En kort ceremoni, hedersbetygelser till Konfederationen, därefter dropship till HQ Maximilian.

Dramatis Personae

Amiral Edmund Duke: Duke är en kort, satt man med stenlika ansiktsdrag och grova händer. Han är vida ansedd som den främste amiralen med sin erfarenhet och sitt befäl över den främsta skvadronen. Han började sin militära bana som stridsvagnsskytt men avancerade snabbt uppåt. Kampen mot Korhals söner har länge varit hans personliga fejd, och han både respekterar och föraktar dessa ”terrorister”. Duke kan vara kamratlig med vem som helst, stridsgrupp Delta likaså, men det är uppenbart att han inte vill ödsla för mycket tid på mindre detaljer som dessa. Han har samtidigt förstått att Operation Neptune är av högsta vikt och han är mån om att ge den bästa möjliga briefingen och ingjuta största möjliga lojalitet hos mannarna.

Professor Engel: En stram, lång man med en kostym av gammaldags snitt som har svårt att passa in i ett militärt flaggskepp. Han är dock inte mindre säker på sig själv för det – det är uppenbart att han betraktar de flesta i sin omgivning, amiraler inkluderat, endast som verktyg. Han säger mycket lite och ingriper ogärna direkt. Han är ordförande för Konfederationens Vetenskapsakademi och hjärnan bakom Konfederationens storsatsning på xenologi, därmed den egentliga uppdragsgivaren för Operation Neptune.

Major Rieber: En teknisk major med näsa för detaljer som i egenskap av Amiral Dukes sekondant står för den egentliga briefingen och han kommer vara den som i första hand svarar på Delta:s frågor. Han har dock ingen egen uppfattning eller karaktär värd att nämna.

Scener

Amiraliteten: Flaggskeppet Norads amiralitet är inrett i äldre stil – dyrbara träpaneler från Akso II, gulddetaljer och stoppade stolar. Från Norads kliniska korridorer är det som att stiga in i en simulation. När Stridsgrupp Delta anländer till rummet – rummen snarare – möts de av Major Rieber och ett gäng assistenter, ansvariga för att knappa fram rätt information på bildskärmarna samt tillhandahålla lämpliga tystnadspliktskontrakt till mannarna i Delta. Amiralen sitter tillbakalutad bakom sitt enorma skrivbord i ena kanten på rummet och nöjer sig med att efter briefingen ge ett par visdomens ord och lyckönskningar till mannarna, samt förstås vänligt svara på eventuella frågor. Professor Engel kommer bara introduceras i förbifareten av Major Rieber och kommer stå tyst observerande om han inte utfrågas direkt.

Vid briefingen är också Dr Isarki närvarande med sina assistenter, men utbyter inte mer än ett par artighetsfraser med stridsgruppen. Efter den allmänna briefingens avslutande entledigas stridsgrupp Delta, utom Prime och Captain Dekker. Dessa får i en särskild briefing, nu med Duke och Engel mer involverade, veta vikten av uppdraget och de exakta detaljerna.

Materialdepån: Stridsgrupp Delta unnas en lyx få förunnat, att välja och vraka nästan fritt från materialdepån. Depån är redan nästan tömd på grund av stridigheterna på Chau Sara, men det finns ett par exemplar av allt som kan behövas. Utrustningen tillhandahålls över disk av ett par tekniska assistenter, som ansvarar för att hämta fram utrustningen bland de hundratalet hyllor som utgör depån. De övriga marinsoldaterna kommer med många smarta tips för vad som kan vara användbart i fält.

Instick

 • Captain Dekker presenterar sig för mannarna.
 • Sgt. Jones talar om försiktighetsregler för mannarna: Ironiskt då alla utom Jones har stridserfarenhet och därmed bör veta allt om att inte riskera saker i onödan.
 • Pvt Sasha är gammal polare med en/några av de andra marinsoldaterna, har ett kamratligt/nostalgiskt snack om gamla dar.

Akt II – HQ Maximilian

Anländer till ett hetsigt HQ Maximilian, HQ och permissionsbas. Artillerield utgör konstant bakgrundsljud, men de flesta har fullt upp med att festa loss och våldföra sig på lokalbefolkningen, i Los Andares. Möter ett flertal intressanta karaktärer och skaffar sig den nödvändiga informationen för att fortsätta resan. De möter Major DeValier, som intygar att enda vägen till given målkoordinat är via frontsträcka Troja. De erbjuds inbäddas i hans XIIIe regemente.

Scener

HQ: Själva HQ Maximilian är ett enormt komplex som sträcker sig över utkanterna av Los Andares. Redan innan kriget var det Alpha Squadrons hembas, med inkluderande rymdhamn, och efter kriget startades har ett fält av plåtregementen, skyttegravar, vakttorn och fordonsgarage växt upp på stenslätten, samtidigt som en mängd bostadshus, garage och kontor rekvirerats för Konfederations behov. Hjärtat i komplexet är en enorm betongkloss, omgiven av tredubbla försvarssystem och automatiska missiltorn, som huserar en kalabalik av datorer, antenner, papper och lägre officerare.

När Delta kommer till HQ:t saknas all form av kontroll. Alla hänvisar till någon annan, att rekvirera utrustning kräver ifyllnad av femtioelva blanketter. Hur mycket pondus de än använder stångar de bara sina skallar blodiga mot en vägg av byråkrati. Jones blir antastad av luder Dekker möter gammal soldatvän som är helt desillusionerad och pratar om undergången Gruppen kan stoppa en våldtäkt av Angel utförd av Ron Ramirez Ordern från ovan: ”Håll fronten i två veckor oavsett förluster.”

Instick

<ngn>: ”Jag måste få mig ett rejält ligg innan jag dör!”

Akt III – Frontsträcka Troja

Den bisarra glädjen som funnits i HQ Maximilian utbyts till avgrundsdjup skräck eller apati vid en av de hårdaste frontsträckorna i Chau Sara. Stridsgrupp Delta tvingas delta i striderna i XIIIe. Frontsträckan håller på att falla men förstärkningar lovats och höga officerare observerar – men inga förstärkningar kommer och man tvingas lämna regementet i sista stund innan det utraderas helt i en zergisk offensiv. Med stulna fordon, skadade och sargade, fortsätter de ut i fiendeland…

Instick

 • <ngn>: ”Var i helvete är förstärkningarna!!”
 • <ngn> sörjer djupt en fallen kamrat (kort monolog)
 • Captain Dekker läxar upp nyrekryter (inkl Sgt Jones) och förklarar hur jävligt kriget egentligen är: ”This is fucking war, boy!”.

Akt IV – Route Zerg

Med 200 mil att tillryggalägga i döda landskap, piskade av plötsliga åskväder och tjärstormar, dansandes mellan zergkontrollerat och Korhalkontrollerat territorium, tvingas stridsgruppen vara kreativa för att överleva. Splittringarna inom gruppen är tydliga. Dr Isarki börjar infiltrera ledarskapet. Flera möten med spridda zergstyrkor och patruller från Korhals söner.

Scener

 • Majoren dyker upp som zerg(?)
 • Black Hole blir mer och mer infesterad
 • Angel/Raynor dyker upp