Harn

Tiamels unge och ofta fumlige väpnare. Var tidigare en mycket ung och skicklig spejare från armén. Harn fick denna chansen då greve Burwell var skyldig en gentjänst till en lokal kapten, samtidigt som Renovel behövde en kontakt inom armén. Harn skulle läras lite vett och hyfs, för att bli en bra officer, enligt ridderliga ideal.