Alverna på Luberos

Statister

Eremiten Meanora (Fredriks alter ego)

Meanora är en mycket gammal alvisk kvinna som för länge sedan drog sig undan från samhället efter någon form av tvist som ingen längre minns. Inte heller Meanora säger sig längre minnas vad det hela handlade om, eller vill inte säga.

Många inom Kinyen Torodieda menar att Meanora kan vara en av de äldsta på ön, undantaget Den Skinande (Amras), och alla utanför kretsen hyser samma respekt för henne som för någon kretsmedlem. Hon besöker samhället vid viktiga händelser; hur hon får reda på att dessa är på gång är det ingen som vet, men det är inte heller någon som tycker det är konstigt, det är bara en del av hennes mystiska natur. Sedan människorna kom till ön har hon kommit allt oftare, och uppmuntrar en försiktig interaktion med dem. Hon undviker kretsen så mycket som möjligt och förespråkar nästan alltid en annan väg än kretsen.

Mederi (Petters alter ego)

”De kortlivade för inte med sig något annat än problem, låt vågorna skölja bort dem från våra stränder.”

En man som är misstänksam gentemot de nyanlända. De må vara kortlivade men de är hänsynslösa likt parasiter och om man släpper dem inpå livet så kommer de antingen  med vapen eller idéer förinta det harmoniska samhället. De alver som fascineras av dem och umgås med dem blir han mycket orolig för. Vad skall komma att hända med dem. Kommer de att drabbas av samma sjukdom som de dödliga? Girighet, aggression och svek?

Mederi är hantverksmästare och lever i den mindre bosättningen Ibaeros. Även om hans roll är att leda det lilla arbetslaget att tillverka bosättningens föremål – vi’ae, vapen, rustningar, redskap – så tar han själv på sig rollen som “vaktuggla”. Han bor högst upp i Ibaeros med god utsikt över låglanden, och om han ser något rapporterar han ofta till Kretsen.

Vaktkapten Sol (Pauls alter ego)

Sol är Kinyen Torodiedas vaktkapten, vilket innebär att han ansvarar för ett par hundra nie’nidor vars främsta roll är att bevaka platån från farliga djur och möjliga människointrång.

Sol använder en käpp då hans ena ben en gång blev söndertrasat i en strid med en skenbest. Han helades då men valde att avbryta de ceremonier som med tiden kunde återställa honom helt. Inget vet riktigt varför, men hans skada har inte hindrat honom.

Sol är hedersam men tar bosättningens harmoni på största allvar. Sol är själv en mycket harmonisk person – inget kan rucka hans sinne och zen-liknande fokus. Sol kan dock vara både våldsam och hänsynslös när nöden så kräver. Han svingar ett stort lyfalisvärd.

Amras (den Skinande)

Ledaren för Kretsen och därmed nie’nidor är Amras, som helt enkelt betyder “den skinande”. Det är en allmän uppfattning att Amras är betydligt äldre än alla i bosättningen – han har valt att offra sin egen uppgång med Arvet mot att leda nie’nidor mot ett bättre samhälle. Många antar att han lider av detta, och många är förstås djupt tacksamma. Amras är dock sällan sedd i bosättningen, särskilt på senare tid. Det kan ta åratal innan han visar sig. Han är alltid omsvept i ett vitt, glitttrande sken som gör det svårt att fästa blicken på honom eller bedöma hans rörelser.

Vaeritha

Amras mest betrodde och skrupellösa inom Kretsen är Vaeritha. Hon är en relativt ung alv som blivit upphöjd av Amras under det senaste seklet. Hon ansvarar i praktiken för säkerheten i Kinyen Torodieda (även om hon inte är vaktkapten) och är också högsta dömande instans. Hon överser alla harmoni-ceremonier.

Vaeritha bär ständigt en svart vi’ae men har också tillgång till övriga. Hon är en mycket skicklig användare av Arvet och tar mycket krafter därifrån.

Deliolith

Deliolith är en ungdomlig nie’nidor som är mycket välkänd inom bosättningarna. Hans självpåtagna roll har blivit att vara en utforskare av Luberos, att söka kunskapen och visdomen. Han har ett androgynt utseende och är också välkänd för sin eskapader och sin lusta bland bosättningens män och kvinnor. Han är en av bosättningens stora tänkare och har alltid ett öra både hos Kretsen och övriga. Han har själv varit med och upptäckt både nya djurarter, platser och mäniskobosättningar på ön – han har under perioder levt flera år med människorna och talar deras språk.

Tvillingarna Lea och Eo

Lea och Eo är ett ungt och harmoniskt tvillingpar (de enda på ön såvitt man vet). Lea och Eo har alltid vördats – i egenskap av tvillingar men också i egenskap av siare. De anses ha en mycket nära koppling med Arvet och en förmåga att både minnas saker och se framtiden som få andra klarar. De har inte haft en enda plikt i sina tämligen unga liv utan spenderar sina dagar med att umgås, fascineras av omgivningen eller meditera. De är alltid med i glädjeceremonier, och de är ofta nakna (de undviker dock all form av intimt umgänge – oklart varför). De två är alltid lekfulla, glada och harmoniska men pratar inte särdeles mycket. Då och då försvinner de ut i skogarna för att inte ses på ett par dagar.

Lea och Eo är syskon med Vani’atanoch Iri’anel (men inte biologiskt). Lea och Eo är båda mycket vänliga själar – de har många gånger både hjälpt eller uppoffrat sig för sina syskons skull, eller för andra också för den delen.

Tyrial

En av Kretsen och ansvarig för att administrera Kinyen Torodieda är Tyrial. Han är en strikt personlighet som sällan deltar i glädjeceremonier eller firar syskonskapet. Trots den relativa värmen går han klädd i heltäckande rock och personligen anser han att avhållsamhet är en viktig dygd för ett harmoniskt samhälle.

Tyrial är mycket kunnig om både Luberos, alver, människor och annat. Han kontrollerar också Kinyen Torodiedas skriftbibliotek – där nästan bara Kretsen får vistas, han känner själv till många av de hemliga metoderna för att skapa samhällets artefakter, lyfaliglas och motsvarande.

Ra’ile

Ra’ile är en orädd medlem i vaktstyrkan runt Kinyen Torodieda och högplatån. Hennes problem med harmoni är välkända – hon har ett hetsigt humör och kommer inte väl överens med många inom bosättningen. Flera gånger har hon dragits in i ceremonier på grund av detta.

Sol har dock valt att behålla henne, men har satt henne i vaktstyrkan, oftast upptagen med att patrullera utkanterna av platån, för att hålla henne ur trubbel. Hennes oräddhet och nyfikenhet har gjort henne en viktig del i styrkan, och hon är mycket skicklig på att använda både spjut och kniv.

Tebriea

En ganska nyanländ nie’nidor med overkligt bländande vitt hår. Hon talar inte så ofta, men hon tycks ofta observera och beröra. Ett vanligt beteende bland nyanlända, men hon har gjort detta under ovanligt lång tid. Tebriea är har inte brytt sig nämnvärt om kläder eller ceremonier. Hon är erkänt vacker och Amras själv har flera gånger besökt henne för att ta en titt, och har berömt henne för sina “ursprungliga alviska former”. Hon har också redan blivit älskare till många av de mer lössläppta männen och kvinnorna i bosättningen. Ofta börjar det helt enkelt med att hon söker upp någon och börjar röra vid dem.

Bakom ryggen viskar dock folk om att hon är underlig, att hon inte är som andra, att det är svårt att hålla ett riktigt samtal med henne. Lagen om Harmoni ser till att folk håller sig artiga mot henne, men många bland “gemene alv” fryser ut henne, undviker henne, avslutar samtal när hon dyker upp eller motsvarande. Tebrieas känslor för detta är ännu svårtydda, men hon tycks ofta bli förbryllad när det sker.

Kinyen Torodieda

Den huvudsakliga alviska bosättningen på Luberos kallas Kinyen Torodieda.  Det är en vit kalkstensstad i terasser, torn och öppna byggnader. Många är reparerade med nytt material, andra är inte använda på århundraden, verkar det som. Alvernas egna tillbyggnader görs ofta med en lätt men hållbar rödaktig träsort från ön. Staden, som rymmer runt 10 000 personer, ligger i en gömd dal på högplatån, omgiven av våtmark och skog. En tjock dimma – eller moln snarare – befinner sig alltid i området – på morgonen och eftermiddagen rakt ovanpå staden, men annars sänker sig de ofta så att platån har klar himmel medan låglanden är molntäckta. Staden är omöjlig att se från kusten.

Utöver Kinyen Torodieda finns det ett antal utposter runt omkring platån, exempelvis Ibaeros, en by som byggts ovanpå ett av de vattenfall som störtar utför platåns kant.

Alverna kallar sig själva “De Förstfödda”, Nie’nidor. Det finns kanske 30 000 på Luberos. De flesta är unga – inte bara till utseendet utan också i faktisk ålder. Deras hy är oftast mörk i olika skalor, och en hel del har vitt hår. Det anses vara det ursprungliga utseendet hos alver.

Samhälle

Nie’nidors samhälle finns till för att uppnå harmoni och slutligen det glädjefyllda eviga livet som ger en insikt i världens fundament, och Arvet, den kraft och kunskap som alvernas förfäder behärskade. Alla samhällets medlemmar ska sträva efter sin egen och andras harmoni samt insikt, tills dess att de uppgår i Arvet, där de sällar sig till de ursprungliga alverna, som nått ett högre medvetande.

Givetvis kan man inte leva på luft eller endast sträva efter harmoni. Vardagssysslorna i samhället som får hjulen att gå runt, bygger på två pelare: väcka kraft ur Arvet och samla Luberos mer fysiska resurser – mat, djur, byggmaterial. Men tack vare Arvet är den senare uppgiften mycket förenklad. Tack vare de skickliga väckare som bildar Nie’nidors inre krets har en mängd förenklande föremål och ceremonier bevarats eller förbättrats. Allt detta kräver ett konstant väckande av Arvet.

Alla ägnar sålunda någon del av sin tid att arbeta för samhällets fortlevnad, men större delen av tiden finns ledig för ens egna sysslor. Många mediterar, övar på sång eller dans, polerar sin förmåga i träsnide eller vandrar till många av de fortfarande oupptäckta delarna av Luberos. Givetvis spelar också ens familj och vänner oerhört stor roll – man äter all sin mat tillsammans och har nästan dagliga glädjeceremonier och festligheter. Det är ett samhälle där det alltid finns tid för kärlek och vänskap!

Nie’nidors lagar

Det är känt bland nie’nidor att alver annorstädes – var de nu må vara – följer fem lagar. Dock anser man att dessa lagar är korrumperade och felaktiga versioner av de ursprungliga lagarna, som är som följer:

Lagen om plikter: Lagen om plikter säger helt enkelt att även om alla nie’nidor är fria och jämlika så måste alla ta på sig plikter för att upprätthålla bosättningen och de övriga lagarna. Plikterna måste sättas före nöjen och sökandet efter Arvet. Dock säger lagen att ingen nie’nidor skall ges så mycket plikter att de inte har tid över till sökandet efter Arvet. Istället tillåts de nie’nidor som vill att offra sitt eget sökande efter Arvet för att därmed ta ett större pliktansvar i samhället. Detta är vad Kretsen har gjort, och därför säger även lagen att Kretsen måste åtlydas – annars vore deras uppoffring i onödan!

Lagen om avskildhet: Nie’nidor kan endast leva sina liv och söka Arvet om de lever i säkerhet. Lagen om avskildhet säger att alla nie’nidor har rätt till skydd och avskildhet. Det betyder två saker: dels är alla nie’nidors skyldiga att ingripa för att skydda en annan. Dels betyder det att alla nie’nidor måste leva tillsammans men åtskiljda från resten av världen. Alla måste verka för att hålla bosättningen avskild – man får inte utan tillåtelse lämna bosättningen, bjuda in icke-alver eller på annat sätt öppna för konflikter. Att utsätta sig för omvärldens korruption, kaos och konflikter gör nie’nidors kall om harmoni och upplysning omöjligt. Att lämna bosättningen utan tillåtelse är ett svårt brott, eftersom även detta kommer drabba fler än den flyende själv. De som flyr från bosättningen måste därmed sökas upp och hämtas tillbaka.

Lagen om livet: Alla alver lever för evigt, men är i full kontroll över sitt eget liv. Det betyder att ingen får ta någon annans liv. Däremot kan en person antingen välja att avsluta sitt liv, eller att uppgå med Arvet – vilket är den sanna uppgången till evigt liv. Men att döda en annan alv är inte bara ett brott mot lagen om livet utan förstås också ett brott om lagen om harmoni – en dödad lämnar djupa konfliktsår i samhället och drabbar därmed fler än den som dödats.

Lagen om harmoni: Anledningen att de sentida alverna splittrats i stammar, klanar och länder beror på deras glömska av lagen om harmoni. Denna lagen föreskriver att ingen alv får gå i konflikt med en annan, och att det är alla alvers ansvar att upprätthålla harmonin. Detta är den viktigaste lagen – om harmonin försvinner kommer allt man kämpat för att försvinna.

Lagen om delande: Allt som alverna äger tillhör alla alver. Alla föremål, all föda, all kunskap ska delas mellan alla alver. Det innebär i praktiken att man inte kan äga ett föremål, och att man inte heller får undanhålla eller ljuga om saker.. Det betyder också att alla har rätt att få det de behöver för att klara sig, och alla måste dela med sig för att garantera att detta sker.

Nie’nidors livssyn

Förstfödda: De vet att de är ättlingar till de förstfödda alverna, och att övriga alver spritts ut från Luberos. Det har sagts att övriga alver korrumperats och splittrats i olika stammar, medan man på Luberos lever i ett. Ingen har hört eller sett från de emigrerande alverna sedan de lämnade, årtusenden tidigare.

Familj: Enligt Nie’nidors synsätt består ens familj av syskon. Syskon betyder inte att man har samma förälder (eftersom många inte vet vem som är deras förälder), utan kan bero på att man är av liknande ålder, utseende eller personlighet. Man har ofta tre eller fler syskon, och umgås mycket nära med dem under lång tid. Det är inte alls förbjudet, utan snarare vanligt, att syskon har sexuella eller kärleksrelationer. Ett fåtal av de äldre på ön kallas helt enkelt “äldre syskon” (och ett fåtal av tror sig vara föräldrar till några, men pratar inte öppet om det).

Hierarki: Alla är jämlika och alla är värda samma mål – att uppgå i Arvet. Däremot så måste bosättningen hållas i harmoni och uppfylla vissa plikter, och det är Kretsens roll att göra. Så hierarkin är enkel – om Kretsen säger något, så lyder man. Om en betrodd av Kretsen säger något, så bör man lyda. Annars är man fri att göra som man vill och man står inte över eller under någon. Respekt ger man åt dem som är närmare Arvet – de kan mer, har nått större insikt eller har en större närhet till Arvet naturligt.

Tid: Nie’nidor har en mycket vag tidsuppfattning. Man mäter inte år och har ingen gemensam tidsbenämning. Det finns nästan inga säsonger att mäta. När man pratar om saker som skedde så kopplar man det ofta till hur nära någons anländande (e.g. när någon fötts ur Arvet) eller andra eventuella större händelser. Om det har 10 eller 20 års noggrannhet spelar inte så stor roll. Det går att se på många om de är äldre eller om de är unga – men det är ett relativt begrepp, inte ett absolut, eftersom alla lever för evigt.

Sex och fortlevnad: Nie’nidor vet att det uråldriga sättet för de förstfödda att reproducera är den viktiga befruktningsceremonin där man söker hämta en ny själ ur Arvet – och om allt går rätt väcker ett nytt liv någonstans på Luberos. Exakt hur det går till är det få som vet, men det är en allmän regel att befruktning direkt mellan två nie’nidor är absolut förbjudet. Det är möjligt, men ett brott mot Arvet. Dessutom skulle det göra en stor otjänst till barnet, som inte skulle kunna se eller använda Arvet. Men allt sex upp till penetration anses hälosamt för harmoni och kropp.

Kunskap: Ett fåtal skrifter finns kända bland nie’nidor, man vet också att Kretsen har tillgång till betydligt fler. Dessa är välkända legender

Kärlek: Nie’nidor anser att kärlek är en av de bästa vägarna till harmoni, och något som alltid bör sökas, och uppmuntras. Kärlek kan vara kort och flyktig – bara något decennium – eller livslång, vilket oftast leder till att de två räknar sig som varandras syskon. Brist på kärlek är en stor anledning till disharmoni och något nie’nidor hoppas slippa. Kärlek kan förstås också finnas till husdjur, eller främlingar.

Harmoni: Det är mycket viktigt att nie’nidor håller sams – alla vet att alverna splittrades på grund av brist på harmoni. Man är därför mycket generös mot varandra och omtänksamhet är en dygd. Uppstår en konflikt – vilket händer då och då – så ska en särskild ceremoni ordnas för att reda ut det. Men oavsett så vet man att man ska undvika att prata om konflikter – egna eller andras. Den viktigaste vägen till harmoni är dock inre harmoni. Det når man med meditation, insikt genom teamin (brygder) eller genom att utöva Arvet och ceremonier. Om det behövs kan man också ge sig ut på vandring – Luberos är mycket stort och ensamhet hjälper ofta till.

Människor: Man vet att människor finns, och det är känt att de varit på ön tidigare. Men man vet också att de lämnat då de inte klarat av det ogästvänliga låglandet. Människorikena är kända som mycket disharmoniska och kaotiska. Människorna själva är fascinerade och mystiska men också mycket oharmoniska och kortlivade. Det är inte tillåtet att visa eller släppa in främlingar till nie’nidors bosättningar utan särskilt tillstånd – att riskera folket är det värsta man kan göra. Men när tillåtelse funnits har människor vid ett fåtal tillfällen bjudits in, och vid lite fler tillfällen träffats på i låglandet.

Döden: Död är inget som nie’nidor behöver tänka på. I egenskap av förstfödda alver är de odödliga. Dock så är livet på Luberos i sig ynkligt jämfört med vad man kan uppnå om man uppgår i Arvet. Att uppgå gör att man upplöses från Luberos och blir ett med Arvet, vilket ger en möjlighet att vara överallt samtidigt under en oändlig tidsrymd – man når total insikt. Det händer även att flitiga användare av Arvet spontant uppgår i det. Död kan endast ske om en främling tar ens liv, vilket kommer bestraffas avsevärt, eller om man har otur med Luberos djur och natur.

Sjukdom: Emedan både människor och de utvandrade alverna ofta drar på sig sjukdom är det ovanligt hos nie’nidor. Och får man något symptom så kan en enkel vitaliserings-ceremoni ta bort det.

Luberos: En stor ö som man inte vill eller försökt ta sig utanför. Luberos är alvernas födsloplats. Ön domineras av vulkanerna och bergskedjorna, högplatån däromkring och låglandet runtom kusten. Låglandet är obekvämt och stundtals riskabelt så man undviker det till stor del, medan högplatån är hemlandet.

Exempel på Arvsföremål

Uy’ni: rödaktiga, skrumpna äggsäckar med en tråd i varje hörn som samlas från träsklevande blötdjur, de kan väckas och samla kraft för senare bruk genom ceremonier.

Iendil: Gröngula snäckor som fungerar som skinande lyktor, kan regleras i styrka och vara riktade eller lysa upp allmänt.

Teamin: Purpurfärgade blomlökar som kan växa på andra växter och därifrån skapa en brygd som fyller löken. När de är klara kan de drickas direkt ur löken.

Nie’man: Skarpa kortsvärd som är snudd på oförstörbara och som ger ett bländande sken från sig på kommando. Botten på svärdshjaltet är organiskt från en bepansrad insekt och det kan ofta röra sig spontant.

Serinana: Mycket stor rödaktig båge som kan vikas samman och som endast används av ett fåtal av krigarna närmast Kretsen.

Ludaea: Svarta, skrovliga stenar som när de knackas mot varandra blir mycket varma. Används regelmässigt för all form av matlagning.

Luftsäckar: Blå-grå luftsäckar som tas från trädlevande reptiler som har förmågan att sväva mellan träd. Säckarna sys till en form av väska där allt som bärs inuti är mycket lättare att bära. För stora transporter kan ett antal luftsäckar knytas till samma föremål och få det att sväva.

Fali’ea: Pergament gjort från bark, täckt med sav vilket gör att den svartnar när den berörs av särskilda skriftpennor. De som kan arvet kan även skriva

Vi’ae: En stav med huvud i ett benliknande material ofta med en organisk form och målat. Vi’ae stavarna kan göra en mängd olika saker beroende på deras prägling. De är gjorda i de hårdaste och lättaste rödträden.

Svart vi’ae: En vanlig är den svarta vi’ae som används för att få växter att vika undan eller i värsta fall vissna. Staven används väldigt flitigt för att vandra genom skogarna. Det är ohälsosamt att beröra dess huvud.

Grön vi’ae: Den gröna vi’aen används i samband med växtceremonier eller för att hela krämpor.

Vit vi’ae: Den vita vi’aen är sällsynt och används endast av medlemmar i Kretsen. De är mycket fruktade och varsamt hanterade. Vid beröring kan de få en person att uppgå i Arvet. Den kan också transportera bäraren.

Blå vi’ae: Den blå vi’aen är också ovanlig, och finns endast hos några av Kretsens betrodda. Den blå används för att lugna och glömma i de fall det blir problem mellan nie’nidor. Beröring eller ibland närhet till stavens huvud ger offret ett onaturligt lugn eller minnesförlust, i händerna på en skicklig användare.

Ceremonier

Prägling: En svår men mycket viktig ceremoni för att skapa många av de föremål som används. Präglingen leds oftast av någon inom Kretsen, och utvalda från Nie’nidor, och sker i skymundan. Prägling kräver stora mängder Uy’ni. I sällsynta fall går en prägling inte som planerat och någon i ceremoni går upp i eviga glädjen. Dessa hedras särskilt.

Väcka: Väckandet är den enskilt viktigaste ceremoni, och också den som många nie’nidor dagligen genomför. Det pågår dagligen väckanden runt om platån och även i låglanden. För att väcka behöver man röra sig en bit från boplatserna (och allt längre varje gång, verkar det som). Det gäller att hitta orörda delar av ön där en grupp kan genomföra en dans som utmynnar i att en eller flera uy’ni väcks (fylls). Man behöver tränas för att väcka, men trots det händer det ganska ofta slumpmässiga olyckor – explosioner, drunkningar (på torra land), etc.

Vitalisera: Då och då upptäcker Nie’nidor olika hälsoproblem. De kan vara av många slag – tillsynes bränd hud, förmörkade ögon, utväxter, vattenlunga, etc. Vitaliserandet är en ceremoni tillsammans med nära syskon och en särskilt tränad nie’nidor. Det inbegriper massage, oljor och krämer som ofta får problemen att träda undan.

Glädjestund: En fest-ceremoni som sker dagligen i grupper om 10 och uppåt. Det handlar om att rena sina tankar med glädje, vilket åstadkoms med mat, rusdrycker, rökdroger och sex (all form av sex utom faktisk penetration, som är förbjuden utanför befruktningsceremonin).

Harmoni: om någon form av fientlighet uppstått så ska en ceremoni för harmoni ordnas för att reda ut det. Under uppsikt av en av Kretsen betrodd ska parterna berätta och reda ut missförstånd. Om de inte kan enas avgörs det med minnesförlust hos båda parter, vilket åstadkomms med en blå vi’ae.

Befruktning: Alla nie’nidor hoppas få bli utvalda till befruktning. Två syskon måste rekommendera en person för befruktning, och Kretsen måste godkänna. När det sker tas mannen eller kvinnan undan och utsätts för prövningar. Dessa pågår under lång tid – män är ofta borta i en månad medan kvinnor upp till ett år. De minns aldrig själva ceremonin. I ett fåtal fall har personer inte kommit tillbaka från befruktning.

Inträde: En ceremoni som inte sker ofta är inträdet – välkomnandet av en ny medlem till Nie’nidor. Enligt tron så leder befruktning efter många år till att en ny medlem växer fram ur Arvet. Denne yngling kommer föras in till samhället och under stora ceremonier välkomnas som ny medlem, samt få minst tre syskon utvalda.

Språk

Niklas: Jag tycker att det är nice med lite kulturella ord för vanliga uttryck så jag klippte in dessa från alvboken, kan hända är de inte helt olika Nie’nidors alviska. Man kanske lyckas memorera två-tre åtminstone.

 • l’ei – ja
 • keli – nej
 • valomya – tack
 • sakira – jag ber om ursäkt
 • toviri – jag är hemskt ledsen, ni har mina sympatier
 • sovanmo – var så snäll
 • baca’ – skit, fan, helvete
 • rik’cha – pest!
 • sava’ – sätt fart! kom igen!
 • co’ – jag vägrar!
 • lin – ja, okej, jag gör det
 • petac – idiot, jävel
 • eylani – charmerande, trevligt
 • mayla’ – mycket bra, bra gjort
 • yosh – bra
 • shi’ – redo (att ta emot order)

Fauna på Luberos

Ljusling (alv. fae’nor): Självlysande primat med förmåga att teleportera sig själv.

Stjärnugglor (alv. ari’uthian): Vacker färgranna ugglor som skiner i mörkret och som lever på att äta ljus. I självförsvar kan de blända fiender.

Träskhaj (alv. Nemi’ach): En sjölevande best som spenderar halva säsongen till havs, och andra halvan i träskmarkerna, där de lägger ägg. I träskmarkerna har de förmågan att ta sig upp på land och hasa sig fram tack vare sina kraftiga framfenor och mindre utskott på buken. Kan bli upp till 40 fot långa.

Vulkanysk (alv. rageai): En flygande reptil som häckar bland Luberos högsta bergstoppar. Den kan inte blåsa eld som en draken men är extremt varm i sig, särskilt dess käft, som omedelbart bränner genom kött. Den är också mycket värmetålig och återfinns ofta i vulkankratrarna.

Paradisfåglar (alv. eleliah): Tämligen vanligt förekommande färgranna fåglar på Luberos höjder och högplatåns skogar. Äter frukt men för skydd mot rovdjur kan de avge en färgat puder som söver eller omtöcknar fienden.

Rökkatt (alv. gialineth): Rökkatten är ett flygande rovdjur som dock framförallt jagar småfåglar och större insekter. Rökkatten är helt nattlevande och gömmer sig för att sova under dagarna. Den lyser för att söka byte men när något kommer tillräckligt nära så blir det helt kolsvart inom minst 20 fot kring djuret – under tiden fångar den bytet.

Skenbest (alv. amirath): Skenbesten är ett av djungelns större rovdjur. Seniga och långa besten är en utmärkt klättrare. Den låter ofta sin långa svans med spets bete sig som ett löv eller blomma för att locka fram byten, som den sedan avslutar med sina fasansfulla klor. Den saknar tänder och har istället en näbb – för att äta måste ta sitt byte till förrutnelsegropar där kadavret ruttnar till en mer viskos form som kan sugas upp av skenbesten. Mätta skenbestar hittas ofta i ljusa dungar eller på soliga klippor. Skenbesten har ett lätt genomskinligt utseende och skimrar på ett sätt som gör den svår att placera.

Skuggtiger (alv. alysar): Skuggtigern är en tiger vars päls och ränder anpassas efter omgivningens färger. På natten blir tigern näst intill svart. Tigerns ögon skiftar även efter dess beteende, brandrött under jakt, himmelsblå när den är lugn och helvita när den är rädd.

Ebhroniterna på Luberos

Statister

Kapten Zviadi (Niklas alter ego)

Gatsivar Zviadi Sifytolor, man, kring 30 år, av hus Sifytol (Krigarorden)

Zviadi är vaktkapten i kolonin och har varit det sedan han anlände för nästan två år sedan. Zviadi kom med utmärkta kvalifikationer från Sifytols militärakademi i Charom. Han briljerade under sin studietid och erhöll snabbt därefter en officersposition i hedersgardet i Charom. Han tillbringade en längre tid med att utbilda rekryterna till hedersgardet och blev känd för att skilja ut de bästa och mest disciplinerade krigarna. När Zviadi fick möjlighet att ta en position på Luberos tvekade han inte ett andetag.

Livet på Luberos har inte varit lätt för Zviadi som levt hela sitt liv i metropolen Charom. Vid första etappen kunde han nätt och jämt slå sig till ro innan han fick en av djungelns sjukdomar och var tvungen att återvända till Lalasta för att återhämta sig. Zviadi har börjat nära ett särskilt respektfullt hat för djungeln och har sett till att bränna ner växtligheten i närheten av kolonin för att upprätta vakttorn. Tidigare försökte han få en paus från djungeln genom att åka till Lalasta för att finna lämpliga lokala vakter men detta upphörde när hans sergeanter gemensamt krävde att han skulle återvända och överlåta rekryteringsansvaret till någon annan.

Kapten Zviadi har numera en fortsatt spänd relation med sina sergeanter men åtnjuter å andra sidan ett stort förtroende från Nebsinlem och han anses göra ett bra jobb då inga incidenter av vikt inträffat sedan han tillträdde.

Akoia (Marcos alter ego)

Akoia är en av de tidiga kolonisterna på ön. Hon har ett  starkt nätverk bland tauperna och är den inofficiellt ledaren för öns tauper. Hon är också modern till den nyanlände Dobax. Akoia är handlingskraftig och direkt och har inte tvekat att personligen ta hand om problem som uppstått inom eller utanför kolonin.

Åren på Ar-Ebhron har satt sina spår och även om det inte märks utåt i någon högre grad så har hennes glöd falnat. Bitterheten lyser igenom och hennes önskan att lämna över brinner starkare för var dag. Hon vill lämna över till Dobax, men är inte övertygad om hans kapacitet ännu. Sonen måste härdas så att han kan försvara ättens position i samhället – det viktigaste i hennes liv. Enligt erfarenhet bitter piskan bättre än morötter och detta sätt dominerar hennes relation till sonen.

Padime Calasor

Pardas tvillingsyster Padime är förvisso lik sin syster i mycket, men är också en tydlig motpol. Padime och Parda skickades till olika ordnar innan de fyllt 10 år. Båda var lovande begåvningar som snabbt fann mäktiga mentorer inom sina organisationer och därmed fått både privilegier och framstående utbildning.

Det var tydligt att något låg i blodet – även Padime har en magisk förmåga och känslighet likt sin syster, men Padimes specialitet är istället en svåröverträffad förmåga i att “känna” magi – att kunna notera magi på stora avstånd och vid beröring få väldigt detaljerade förnimmelser om vilken typ av magi det är.

Padime hade också, likt sin syster, en förmåga att snabbt gå hem hos dem som bestämmer. Hon blev snabbt känd bland professorerna i Kabalaorden och fick deras beskydd – och en biljett till Charoms societetsliv.

Padime och Parda rörde sig snart i samma societetskretsar i Charoms övre lager – vissa kvällar var de ett berömt radarpar, andra kivades eller förråde de varandra. Allt var dock i stora drag en lek, tills dess att Pardas bekväma liv i Charom rycktes upp med rötterna och hon skickades till Luberos. Antingen av rädslan för ensamhet, eller av begäret efter nya utmaningar och rikedomar, så sökte sig även Padime till Luberos. Hon lyckades övertyga Nebsinlem om att hon behövde följa med.

Obulbul

En av de mest erfarna fartygskaptenerna mellan Lalasta och Luberos – mycket förrädiska vatten – är Obulbul. Han är hälften lalastier, hälften ebhronit, och trots en bister uppsyn har han lätt för att brista ut i skratt. Han är ofta drucken – och spenderar allt längre tid i hamn just för att dricka (och nyktra till). Detta har till och med börjat bli ett problem – men han är den bäste och det är sällan de ansvariga vill riskera sin last bara för att statuera ett exempel.

Obulbul har varit med från början av kolonins skapande och har sett och hört det mesta. Han har hjälpt folk som inte hör hemma där ta sig in, och han har hjälpt folk som inte står ut längre att lämna. För att tjäna lite extra är han inte främmande för att smuggla in extra varor, och han är också delaktig i nätverket som sköter det illegala i kolonin – Träskhajarna (efter en hajsort som är vanlig på Luberos – den kan vandra mellan havet och träskmarkerna och kan vara i land flera timmar i sträck).

Lawube

En lalastisk guide och bärare har skickats med på resan mellan Lalasta och Luberos för att förklara för de nyanlända vad de har att vänta. Lawube är en lalastier som spenderat avsevärd tid på Luberos – under stor tillförsikt. Vad som gör honom annorlunda är hans vita hår – i stort sett alla lalastier har svart hår. Om man frågar honom så kan han tillslut erkänna att han föddes med svart men att det blivit vitt.

Lawube talar god ebhronitiska har många gånger guidat ebhroniter på Luberos. Han är en försynt och vänlig person, men det kan synas på honom att han ofta ser mycket men inte berättar allt. Han är vidskeplig enligt ebhronitiskt mått mätt och tar inga onödiga risker.

Lawube har inte själv en familj, vilket han sörjer, men han är mycket glad över en chans att få spendera tid med ynglingar.

Adzizmar

En av de få icke-ebhroniterna som finns på Luberos är cirefaliern Adzizmar. Han är visserligen ingen nybörjare till Ebhron – han har spenderat 10 år i landet och lärt sig språket och kulturen väl. Men han är i allra högsta grad en cirefalier och hans mål är att göra sig både rik och mäktig genom att vara först och aldrig tveka. Han vet att ebhroniterna som folk gärna är metodiska och inte så risktagande – han har därför satt i system att komma först och ta för sig.

Han har ingen mölljlighet att lägga beslag på land på Luberos – istället har han sett till att med ett mindre lag av hyrsvärd och äventyrare leta reda på viktiga källor till mat, metall och material i låglanden. Några har han lyckats hålla hemliga och göra sig en hacka på att leverera till kolonin. Han har också tillfångatagit och sålt djur eller eskorterat ordensfolk.

Bale

Ebhron sköter säkerheten på Luberos med olika hus från Krigsorden, som normalt består av främst rauner. Men ett av husen på ön – Sifytol – använder sig av en hel del lalastiska krigare som rekryterats på grannön i ett försök att pacifiera deras aggression mot Ebhron som sådant. De blir skäligt ersatta och får skicka hem pengar till sina familjer, men rekryterades under inte helt frivilliga former.

Bale är en av dessa krigarna, också en av de mer skräckinjagande. Han har satts att bli en av livvakterna till expeditionen som ska nå höglandet. Bale säger väldigt lite och ger ett skrämmande intryck – hans kunskaper i ebhronitiska är begränsade. Han hyser dock en särskild respekt för skogen och tvekar inte att stanna för att betrakta något vackert eller ta en omväg för att undvika att förstöra något. Han har rikliga kunskaper i om hur man överlever i skogen och dess fauna.

Soldat Kertai Ndemoludor

Soldat Kertai är en av hus Ndemolud inom Krigsorden, som är det andra huset satt att bevaka ön. Kertai är av framförallt raunisk börd med någon del ebhronitiskt blod. Kertai är en fruktad man – han har mycket lite respekt för både överhuvuden och jämbördiga. Han är storväxt med svällande muskler och riklig kroppsbehåring.

Kertai är helt skrupellös. Han har utan vidare skam sålt en del av sina tjänster vid sidan av hans roll i Krigsorden.

På Luberos har Kertai snabbt insett att det finns guld att tjäna, och att det finns få som kan stoppa honom. Han har börjat testa gränser och ta för sig…

Apostat Juthia Gdemeor

Kabalaorden har skickat en apostat Juthia till Luberos för att delta i expeditioner inåt landet. Hon är magiker – biotropiker och psykotropiker bland annat – men framförallt en helare. Hon har också en vana av att resa runt och kan lite alviska.

Hon är den seniore representaten från Kabalaorden – hus Gdeme – under expeditioner inåt landet. Hon är fortfarande ungdomlig – helt klart ung för sin nivå inom Kabalaorden.

Juthia är väldigt rättfram och säger direkt vad hon tycker. Hon är också ganska krävande av andra, och försöker kontrollera expeditionen så gott det går. Hon är mycket karriärorienterat och indoktrinerad i det ebhronitiska tänket – vilket också gör att hon har liten respekt för ras- eller familjeband. Å andra sidan behandlar hon alla som havandes samma potential till framgång och har stor respekt för kompetens.

Nebsinlem Calasor

I den så kallade andra vågen av expeditionen till Luberos har Rådet valt att ta ett mer kontrollerat grepp – de första decennierna tilläts kolonin klara sig lite på egen hand. För att se till att detta sker skickade man Nebsinlem av hus Calas. Nebsinlem sitter i Kabalaordens inre råd och är inte bara en kompetent magiker från Sanctus-akademin utan också en skicklig politiker.

Nebsinlem är en taup av börd men har inte synts ha starka band till de taupiska ätterna – han säger sig alltid agera med Ebhrons bästa för ögonen. Han har inte heller omgett sig med tauper som bundsförvanter.

Nebsinlem ger alltid ett gott första intryck – han är mån om att välkomna andra och han är inte särskilt noggrann med formaliteter eller rang. Han är alltid beredd att lyssna på de med mindre erfarenhet än honom, och uppskattar nya lärdomar. Han är dock beräknande och söker alltid finna vilken gemensam nytta som går att uppnå.

Nebsinlem är nyanländ till Luberos och har inte en tidigare erfarenhet av att resa runt. Det viskas att han har svårt att anpassa sig till ön men samtidigt har hans tjänare gjort sitt yttersta för att ge honom det liv han är van vid på fastlandet.

Nebsinlem har omedelbart tagit över rollen som ordförande i kolonins råd tillika guvernör och även börjat sätta personer från andra vågen i maktpositioner där de förstkomna tidigare var. Detta har förstås redan skapat friktion.

Ari Prmetsielior

Ordföranden för kolonins råd och utgående guvernör har de senaste åren varit Ari. Han tillhör Handelsordens hus Prmetsieli men insåg tidigt att enda sättet att vara framgångsrik på Luberos är att acceptera och anpassa sig. Ari var en viktig anledning till att kolonin och alverna kunde komma överens tidigt – Ari insåg att det var viktigt att inte stöta sig med alverna och istället lära sig vad de kan för att lättare överleva.

Aris närmaste allierade är Akoia, som har en helt annan attityd men tillsammans har de lyckats hålla kolonin enad och utan större oro – åtminstone till andra vågens ankomst

Ari som person är en gladlynt och vänlig person, med ett bullrande skratt men också snabb till allvar när så behövs. Han har rauniskt släktskap men har på inga sätt ärvt de mer typiska rauniska personlighetsdragen.

Ebhtsithi

Under kolonins framväxt har det ofta varit brist på olika varor – som mediciner, mat, vapen. Det har växt fram ett underjordiskt nätverk som kallas Träskhajarna, som har sett till att leverera för höga priser när kolonins administration inte kunnat. Under en lång tid leddes de av en man vid namn Holme men han förälskade sig i Ebhtsithi – en prostituerad på kolonins bordell. Hon blev alltmer involverad i affärerna och för något år sedan dog Holme under oklara omständigheter. Ebhtsithi har kontrollerat nätverket sedan dess. Hon antas ha en riklig summa guld i förvar och använder detta för att se till att lojaliteten mot henne är konstant.

Hon behöver inte längre sälja sin kropp men kontrollerar fortfarande bordellen, eftersom det är ett utmärkt sätt att få hållhakar på folk i kolonin, och eftersom det ger en konstant inkomst som aldrig kommer försvinna.

Tsaul

Den mycket betrodde tjänaren tillhörandes Akoia och sedan tidig barndom Dobax främste uppassare – och övervakare. Tsaul är inte taup själv utan lågländare från Charom-området.

Tsaul är alltid vaksam och uppmärksam, och en god människokännare. Han vet att hans egna liv hänger på Dobax trygghet – Akoia skulle inte vara förlåtande om något hände med Dobax!

Tsauls enda svaghet är dåligt spelsinne – han har som vana att på kvällarna dra sig undan för att spela tärning eller andra spel med de få slantarna han tjänar.

Ebhroniterna

Ebhron är ett enormt rike, med en konfliktfylld urtid men som varit i fred de senaste tusen åren.

Hemligheten, enligt Ebhrons styrande ordnar och ofta invånarna själva, är den upplysning och ekonomiska styrka man har. I Ebhron är alla lika inför lagen, oavsett härkomst och ras. Det enda som spelar roll är ens förmåga. Har man kunskap och förmåga kan man stiga ur långt som helst. Detta garanterat också att Ebhron alltid styrts av de allra bästa, vilket är en förklaring till framgången.

Alla vet att Ebhron föddes ur konflikt – Terek och dess lydriken kämpade mot de invaderande tauperna, och båda två tvingades i sin tur kämpa mot invaderande raunahorder från norr. Men metoden som har visat framgång alltsedan dess är att bjuda in fienden, ge dem styrande rätt som en del av Ebhron, ge dem ekonomisk frihet och låt dem inse att de har det bättre med Ebhron än mot Ebhron. Samma princip har man framgångsrikt utövat mot Ebhrons gränsområden, och de senaste seklerna, i expansionen över haven.

Expeditionen

Lalasta, den mindre grannön till Luberos, nåddes av en expedition för ett par hundra år sedan. Även om den inledande perioden var konfliktfylld så är Lalasta nu en fruktbar del av riket. Och Luberos, med sin enorma storlek och förmodade resurser, står på tur. Minst en exepedition har tidigare avseglat mot ön, med aldrig hört av sig. Lalastierna själva har bott på ön, men lämnade den. Ön är oförlåtande. Men situationen är nu ny. I sin visdom har Rådet satt samman en av de största och mest genomtänka expeditionerna någonsin.

Under de enade fanorna av Kabalaorden (kunskapsorden), Handelsorden och Krigsorden hundratals skepp nått ön. Rikets allra bästa inom sina respektive områden har skickats dit. De skickligaste sjökaptenerna, handelsmännen och byggmästarna. De bästa biologerna och magikerna. De skickligaste tecknarna och berättelseskrivarna. Upptäckare, tolkar, doktorer och soldater. Resurser nog att bygga en mindre stad har skeppats över.

Och för att garantera långsiktig framgång har Rådet bestämt att minst två hus inom varje orden ska konkurrera (under gällande konkurrenslagar förstås – inget våld!) för att på så sätt skapa den bästa av kolonier. Det finns mycket att vinna – de resurser man förväntas kunna ta hem går till allra största del direkt till de vinnande husen. Här finns en chans att både bli rik och nå ordnarnas högsta skikt.

Organisation

Ebhron är organiserat efter ett meritokratiskt system där rikets alla aktiviteter kan inkluderas. Systemet bygger på ett antal ordnar som samlar all kunskap och förmåga inom ett visst område, exempelvis byggnad, handel eller magi. Vad som först var en liten orden, Kabalaorden, har blivit en av de dominerande. Kabala betyder ungefär ”kunskap” och ordens ansvar är all form av teoretisk forskning, där magi ingår som en mycket viktig komponent. Alla ordnar sitter i ett råd, vars syfte är att ta de allra mest upplysta besluten om rikets framtid.

Varje orden är i sin tur uppdelad i Samfund kring specifika verksamheter, exempelvis Samfundet för ädelgods. Dessa samfund delas i sin tur i olika geografiska områden eller ”hus” som i teorin ska verkställa rikets beslut men som i verkligheten ofta konkurrerar med varandra.

Ett viktigt element inom Ebhron är att man bryter upp de naturliga släkt- och familjebegreppen. De gör detta dels för att skapa koncentration av expertis, dels för att bryta upp de traditionella kulturerna bland de invandrande folken. Det innebär att man har ett system med lärlingsskap som bryter ut de flesta yngre från sina familjer vid 10-årsåldern. De plockas av byråkrater till olika hus beroende på vad de visat förmåga i (eller familjens förmåga att betala). Under lärlingsskapet så drillas man i husets seder och bruk, och man får bröder och systrar inom huset. Arv mellan generationer är också begränsat då minst hälften av ens ägodelar ärvs av huset. Det är vanligt att lärlingar flyttas långt geografiskt för att minska beroendet till släkten.

Ebhronitiska språket

Stavelsebaserat språk, typiskt sett med en förstavelse och en slutstavelse, och eventuell modifikation däremellan. I Ebhron talas ofta raunländska och ett par mindre språk. Tauperna har gett upp sitt egna språk.

Alternativ för “hus”:

- Kader

Möjliga titlar

 • Amanuens (e.g. skrivbiträde)
 • Rektor
 • Pedell (e.g. universitetspolis)
 • Prosektor (e.g. medicinsk akademisk titel)
 • Kabal (kunskap)
 • Marsk / marsalk (e.g. rytteriofficer)
 • Konnetabel
 • Arkon (e.g. grekiska, härskare)
 • Arkont(i)
 • Basil (e.g. grekiska, kung)
 • Efor (e.g. grekisk statsherre)
 • Hegemon (e.g. grekiska)
 • Hoplit
 • Navark (e.g. grekiska, sjöbefäl)
 • Nomark
 • Meridark (distriktsherre)
 • Polemark (stadsgeneral)
 • Politark (stadsguvernör)
 • Proxeni (värd)

Personer i Daval

Aborat Ignitius Donato Innocente


“Daak kommer inte tillåta dig att göra det, tro mig”

 • Mycket intrigerande, politiskt slug
 • Tillsatt 2958, har utlyst korståg mot Samorismen
 • Påstås ha låtit sin föregångare ätas till döds av råttor
 • Det ryktas att han aldrig sover

Antillimar de Jehor

“Hans hjärta är befläckat – ta ut det”

 • Inkvisitionens ledare, mäkt-igare än primoder
 • Bister, allvarlig, kalla ögon, lysten, självsäker
 • Bor i Kastelia Jehoris, Daval
 • Har antytt Jargus som kättare, har väntat hans död

Alexius Jahanet

“Väna dam, du måste lära mig mer!”

 • Ung ädling, charmat många högt uppsatta kvinnor, ställer till problem
 • Karismatisk men vek
 • Har alltid livvakt, som hans moder bekostar. Stadsvakten får ej röra honom.

Anerian Lascaris

“Vid den helige, en fantastisk Doralom-årgång!”

 • Sonson till Jargus (arvtagare), 75-år gammal, bor i Erafalan
 • Livsnjutare, jovialisk, opolitisk, barnlös, halvdöv
 • Påstås vara bastard av vissa
 • Föraktad av många i Daval-överklassen

Primod Vibius Alexis Silvanian

“Vi borde följa Daak, inte hordoft och lögn!”

 • Davals primod
 • Ogillar ränkspel och är djupt troende, har kritiserat både kyrka och kejsare ofta
 • Har blivit desperat sedan han informellt hotats få lämna sin post, är nu extremt paranoid och räddhågsen

Precept Avolonius 
Terbari a Tibara

“De kommer få sitt straff, låt oss inte föregå Herren”

 • Leder Arvorns hammare (inkvisitionens militära gren)
 • Gott anseende i kyrkan, anklagats av Antillimar för häxkonst
 • Tystlåten, allvarsam

Vapenmästare Izman Regelius

“Titta noga på vänsterhanden… och så var du snittad!”

 • Mycket välkänd och populär
 • En underhållare, fintar och luras
 • Reser världen runt men återvänder ofta till Davals fester
 • Mycket alkoholiserad

Rogerran Londstirm

“Med handen om Jargus ballar och foten i aboratens röv”

 • Leder Absalons garnison, informell herre över staden
 • Grov i mun, stor och lång
 • Ryktats ha slagit ihjäl tjur, kallas ”Tore” (tjur)
 • Stort kontaktnät, lojala män
 • Söker total makt

Handelsfurst Zhaya Temiranz

“Det är så sött när ni ber om förlängning…”

 • Leder faliska handelshuset Temiranz delegation i Daval
 • Välkänd i Davals societet, träffat kejsare och aborat
 • Ansvarar för de enorma faliska lånen till Jargien
 • Ung, vacker, målmedveten

Imperator Fulvius Quintillis

“Fexior kommer gå som en lie över bönderna”

 • Leder Corer Fexiores, Megara
 • Arvtagare till kejsartronen (ättling till förre kejsaren)
 • Ung imperator, karriärist, ogillas av en del veteraner / traditionalister
 • Har spelat vidare på sitt regementes brutala historia

Imperator Vincerius 
Abile (Botaneiates)

“Daval är säker som björnungen i idet”

 • Leder Octum citatana, Daval, försvarar kejsarens & Daval
 • Använder inte släktnamnet, då släkten är i konflikt med kejsaren
 • Erfaren och pålitlig men för kompromissvänlig eller optimistisk enligt vissa

Consilator Antonos 
Vincafluva Botaneiates

“Förlåt alltid dina fiender – de finner det oerhört irriterande”

 • En av Jargus två rådgivare
 • Storväxt, pragmatisk, orädd, svart humor
 • Mycket troende, ser sitt jobb som givet av Daak snarare än Jargus
 • Missbrukare av droger
 • Leder det Blå sällskapet

Bernardo Terbari Donato

“Det är Herrens bud, och jag är Hans spjut”

 • Leder Arvorns hammare i Daval, mycket lojal mot aboraten, tycks sakna egen agenda
 • Undviker närkontakt med andra människor
 • Har en svaghet för vackra föremål, tyger och reliker (gärna främmande)

Ducescan Lea Jahanet

“Så vacker hon är – och så menlös. Nästa fråga?”

 • Davals borgmästare, gift med Imperator Belicius Jahanet
 • Gör allt för att avsätta Davals princep, Antonius Randarian
 • Som ung kvinna blev hon känd som societetens ”madrass”, men numer är det ingen som underskattar henne
 • Kontrollerar stadsvakten noga

Praetor Carus Jahanet

“Var läste du Lagen? På asylum? Bespara oss ditt yrande”

 • Tidigare militärdomare, reformerat militärmakten
 • Kritisk, ung men mycket påläst. En av Davals främsta jurister någonsin.
 • Sägs ha tillrättavisat Jargus själv under stiftandet av en ny lag.
 • Extremt logisk och känslokall

Praetor Felix de Jehor

“Se till att jag är inbjuden – eller bränn dem.”

 • Antillimars brorson, ansvarar för de Jehors ekonomi, stora befogenheter
 • Högmodig, arrogant, men njuter också av societetslivet
 • Söker rätten att bygga upp nedbrända Daval-området
 • Har flera gånger åtalats för att ha misshandlat eller slagit ihjäl slavar och prostituerade, men har alltid frikänts

Praetor Cornelos Lemire


“Min son, du är vek och smutsig”

 • Mycket gammal, döende
 • Milargoan, konservativ, förespråkar självspäkning
 • Låter sig späkas av slavar då han inte orkar själv längre
 • Påstås vara egentlige fadern till Jamina Lemire

Primod Zenvos Timode Papas

“Vi tolererar inte ert ränkspel, käre dux”

 • Aboratens repr. i lagrådet, primod i Tibara, delar sin tid mellan Tibara och Daval
 • Kontrollerar noga Papas, är personligt inblandad i alla befodringar släktingar får
 • Föraktar Felix de Jehor och har motarbetat honom framgångsrikt

Princep Flavos 
Grande Quintillis

“Någon, få tyst på den där mannen, hans uppsyn retar mig”

 • Leder Lemira-provinsen och (på pappret) Compania Valinna
 • Fet, bullrig och övertagande
 • Extremt rik och korrupt
 • Hans kläder består av tiotals kilo ädelmetaller och –stenar
 • Har alltid eftertraktat kejsartronen djupt

Consilator Merakal Randarian

“För att bemästra folket behöver vi vara dess tjänare”

 • Andre rådgivare till kejsaren
 • Hård, rättvis, väjer aldrig för en konflikt, vältalig
 • Tar hjälp av sin kusin, Antonius Randarian, trots att de två har helt olika principer
 • Påstås lida en mystisk sjukdom

Princep Antonios Randarian

“Åh, du tog med en flicka? Mmm”

 • Leder Daval-provinsen
 • Motarbetar Lea Jahanet maximalt
 • Grym, hånfull, håller sig med ett harem av yngre flickor, handplockade från byarna i området
 • Medlem i Glutharianerna
 • Har en svårt missbildad son som hålls instängd

Praetor Fulvius Randarian

“Jag tvivlar på ert ord och på er karaktär”

 • Kritisk, hederlig, har kritiserat sin egen släkt likväl som andra
 • Stark Gula fanan-sympatisör, var tidigare vetenskapsman
 • Säger sig veta ”vad Jargus hemlighet är”, men har aldrig avslöjat den

Imperator Leon 
Randarian a Daval

“Prygla dem ändå, kapten”

 • Leder Propriae emperatiës, vid gränsen till Drunok
 • Räddade i sin ungdom livet på Jargus vid ett mordförsök
 • Har absolut lojalitet från sin legion, är en mycket hård ledare
 • Djupt inblandad i slavhandel med drunokier, kragg och rauner

Imperator Valerian Salvianis

“Folket behöver trygghet, en varm hand”

 • Leder Cintos Davios, Salan
 • Påstås ha en osund relation med sin kusin, Salvatora
 • Mer en politiker än en soldat
 • Eftertänksam, välartikulerad
 • Påstås hatas av Jargus, även om det aldrig visats

Primod Galin
 Camosi (Salvianis)

“Medan Jargus jäser, gråter folket och Herren med dem!”

 • Primod och princep i Tibara
 • Har officiellt brutit med kejsaren, stödjer aboraten istället, försöker manövrera ut Jargus
 • En filosof, teolog och god talare som har särskilt hög status bland lokala prelater
 • Djupt förälskad i en manlig slav

Faktorator Deradius Victorinas


“Stora ledare är sällan visa män”

 • Aboratens representant i Daval hos kejsaren
 • Lever och verkar i Rasur (Daval), sägs ha spioner bland tjänarna
 • Saknar humor, citerar ofta Libera, ger sken av att inte bry sig om politiken – i själva verket är han mycket slug och långsint
 • Hyser ett intensivt hat mot Antillimar de Jehor, beskylld för att ha mördat Deradius fru och söner

Lagråd Elia Damilia Victorinas

“Jag förstår er ilska, men jag önskar försoning”

 • Kyrkans representant i lagrådet, tidigare novis i Ordo Oraculum, jurist
 • Goda kontakter med sin far Deradius Victorinas
 • Ryktas vara synsk
 • Mycket lugn och vänlig men har visat oroande tecken på galenskap (förlorade sin familj)

Faktorator Hanna 
Abila Bonoso

“Det hör inte hemma här!”

 • Ordförande i faktoratorrådet
 • Från stor juvelerarsläkt
 • Principfast, för ordning och reda, arbetar intensivt mot “dekadensen” hon ser i Daval
 • Påstås ha varit Jargus älskarinna i sin ungdom

Faktorator Kalian 
Tasis Vestoris


“Det påminner mig om Charoms dofter!”

 • Rik, adlig, bosatt i gods vid byn Arconos utanför Daval
 • Vittberest, har många utländska kontakter
 • Samlare, har en stor samling utländska föremål i sitt förvar
 • Författare till flera stora verk inom filosofi och geografi

Prior Servius Salvianis

“Utan dig vore Rasur plötsligt en vacker plats”

 • Leder kyrkans inrättning (ett kloster) i Rasur (Daval)
 • Antas vara mer lojal mot Jargus än kyrkan
 • Tycks ser och höra allt i Rasur
 • Enkelt klädd, fåordig, känd för sina dräpande smädelser

Princeptor Fulvius Tiberian

“Jag skulle akta tungan om jag vore er”

 • Leder kejsarens livgarde i Rasur, tar uppdraget på största allvar
 • Ung men mycket skicklig ledare och soldat
 • Grymma ögon, fruktad bland många, anses oberäknelig
 • Mycket rättfram och orädd

Faktorator Lucius 
Jhesasi Donato

“Din död kommer vara omedelbar”

 • Före detta precept för ordern Kaalds hand, antas vara lojal mot orden och aboraten
 • Beskylld för ett flertal mord och mordförsök genom åren, ofta påstått utförda av Lucius själv
 • Fruktad av många, även inom faktoratorrådet, tros ha fått posten genom politiska hot

Princescan Atina Vestoris

“Varför straffar Herren mig, varför?”

 • Leder provinsen Sardan i norra Jargien
 • Fick ta över när hennes far dödades av tiraker
 • Svårt sörjande, har lämnat sin fullmakt till maken Darrian Victorinas Everni

Princescan Salvatora Salvianis

“Vad som än händer är jag er drottning”

 • Leder provinsen Jargien och distriktet Liboria
 • Också “Drottning av Jargien”
 • Arvtagare till Jargus, men har tidigare avsagt sig detta
 • Mycket vacker och folkkär
 • Dyrkar nästan öppet gudinnan Leticia, vilket många traditionalister i provinsen gillar

Stadsvaktskapten 
Cain Salvianis

“Stör mig inte, sergeant, jag knullar”

 • Leder Davals 5000-man starka stadsvakt
 • Korrupt men håller en strikt ordning i staden
 • Obotlig nymfoman, besöker ofta Davals främsta bordeller, men har också påståtts tvingat till sig kvinnor på gatan

Informator Jamina Lemire


“Jag skulle inte uttrycka det så”

 • Chefsinformator över Daval, ansvarar för offentliga info
 • Strikt i yrket, men lössläppt och överdådig privat
 • I själva verket djupt skuldsatt
 • Klär sig mycket exklusivt och längtar ofta till Södern/Lemira. Umgås helst med populära lemirier eller de som helt anammat lemiriska kulturen

Exaktor Intalea Fortunatis

“Jag kan alltid införa en avgift”

 • Davals skattmästare, tillika handelshuset CCAs Davalchef
 • Extravagant leverne, anordnar stora orgier, mycket impopulär
 • Har ett flertal hundar som bärs och omhändertas av slavar – onda tungor påstår att hon idkar köttsligt umgänge med dem

Praetor Domitius Fortunatis

“Ni kommer inte ha råd, era papegojor!”

 • Leder handelskompaniet CCA
 • Excentriker, mycket skicklig på beräkningar
 • Svag röst, svår reumatism, får sällan sin röst hörd längre
 • Nyligen djupt troende, spenderar sin tid i basilikorna, donerar allt mer till kyrkan

Imperator Belicius Jahanet

“Ett fältslag avgörs i planeringen, inte i utförandet”

 • Leder Lupana grisana, Chan, även borgmästare i staden
 • Gift med Lea Jahanet, tillsammans är de Jahanets främsta
 • En mycket skicklig officer, högsta betyg, relativt ung
 • Korrekt, sträng, mycket ambitiös

Cornelia Jahanet

“Jargiens förfall kan bytas mot en visdomens gyllene era”

 • En av “Davals vackraste”, får endast det allra finaste av sin mor Lea
 • Drömmande, filosofisk, tyr sig gärna till dem med ålder och visdom – därför omsvärmad av rykten
 • Har ärvt sin moders politiska intelligens

Ione Marcian-Fortunatis

“Du vill gärna tro det, har jag förstått”

 • Fru till Marius, ingift i Fortunatis, borgmästare i Jarum
 • Hennes politiska ambitioner har gjort henne populär inom Fortunatis, där vissa favoriserar henne över Marius
 • Känd för att straffa misslyckanden mycket hårt

Ambassadör Arimar Khard

“Ert rike är… ett fantastiskt exempel på excess”

 • Mûhads ambassadör
 • Skyddad av 100 man garde
 • Bjöds in av Jargus, men har attackerats av Daak-troende
 • Försonande och generös, men med starka principer
 • Påstås ha en affär med Lea Jahanet av illvilliga tungor

Ambassadör 
Mircalla av Targus

“Det är mycket du inte vet, och det bör så förbli”

 • Damariens ambassadör
 • Nära släkt med Thamas Vitfjäder, Damariens furste
 • Mystisk, har hörts tala i tungor, påstås sakna skugga
 • Påstås ha förtrollat stadsvaktskaptenen till förälskelse

Erastes B

“Adelsfittorna kan hora runt ett tag till, det gör mig inget”

 • Ledare för Acaleo-syndikatet, där de flesta gladiatorer ingår
 • Ökänt grym, påstås ex. ha våldtagit en undersåte till döds dennes egna skenben
 • Stor respekt för kyrkan, ceremonier och heder

Kejsar Jargus (Zavian Salvianis)

 • Regerat i 131 år, blev kejsare efter att ha vunnit en gladiatorduell med förre kejsaren
 • Ambitiös, kompetent med med stundvis våldsamt humör
 • Kämpat för att hålla ihop Jargien, med mutor, eftergifter och fult spel
 • Har överlevt många mordförsök
 • Har tagit döden av sina barn svårt och har blivit allt mer innesluten

Magistrat 
Bartolomeos Salvianis

“Jag talar. När min mun rör sig, håll igen din. Eller ta straffet.”

 • Högste domare inom Daval, tillsatt av Jargus
 • Avskyr korruption och har kämpat mot den oavbrutet – men har inte haft många framgångar
 • Mycket barsk, kan bryta ned motståndare verbalt
 • Dödade i sin ungdom sin fru och barn, har aldrig varit glad sedan dess

Rådsherre 
Jarim Lascaris

 • Rådsherre över staden Erat
 • Medlem i Blå sällskapet, studerade samtidigt som er
 • Den akademiskt mest framgångsrike, och har aldrig lämnat de domänerna
 • Tror på ett upplyst kejsardöme där de lärda styr byråkratin

Lukas Hymeris

 • Studerade samtidigt som er
 • Den yngsta i gruppen
 • Vek och tafatt, mobbad
 • Såg Daak som främsta redskapet mot ett nytt Jargien efter Jargus
 • Försvann efter studietiden

Marius Fortunatis
 [Paul]

 • 39 år, från Jarum, bor i Daval
 • Leder postverksamheten inom CCA
 • Rik och känd äventyrare
 • Många kärleksaffärer och ex-fruar
 • Har startat en egen “koloni”, Maritus, nära Tarhai

Princeptor Valthian Randarian 
[Fredrik]

 • 49 år, från Randarian, bor i fält
 • Andre man i Corer Fexiores, leder ett ryttarkompani
 • Bitter hjälte från Drunok-kriget
 • Familjetragedi då båda bröderna dött
 • Har lätt till både skratt och våld

Praetor Felix 
Agrippa Quintillis 
[Petter]

 • 64 år, från Daval, bor i Daval
 • En av Davals rikaste män
 • Äger ett flertal gladiatorarenor
 • Är trots sin höga ålder mycket aktiv i societeten
 • Dekadent charmör

Prior Darrian Victorinas Everni 
[Marco]

 • 40 år, från Tibara, bor i Athor
 • Kontrollerar klosterstaden Athor och har fullmakt för provinsen Sardan
 • Teologiskt geni som ung
 • Fläckat rykte, makthungrig

Statister på Chau Sara

 • Cpl Jim Raynor: Erfaren skyttesoldat, mycket pålitlig, får gruppen att gå runt, känner flera sedan innan. Från Mar Sara.
 • PFC Fire Bob: En firebat med tydliga symptom av antingen tidigare strider eller neural resocialization.
 • Pvt Diamond: Kvinnlig skyttesoldat. Gillar att partaja och är ”en av grabbarna”. Kommer från Chau Sara.
 • PFC Ace: Fordonsexpert som också kan flyga. Skämtar med alla och är en trevlig prick.
 • LCpl Black Hole: Skyttesoldat, ofta med rekognosering och prickskytte. Sköter sitt jobb med perfektion, men är ett arsle privat som spårar ur på fester, tydlig neural resocialization
 • PFC Vector: Teknisk expert som bär gruppens komutrustning och kan fixa det mesta, inklusive stridsdräkterna och vapnen. Från Tarsonis.
 • Pvt Cortez: Lokalkontakt med befolkningen, tidigare kolonist. Snackar mycket.
 • Dr Ula Isarki: Doktor i xenometeorologi från Tarsonis. Tystlåten och observant.
 • Asst Clarke: Spenderar större delen av sin tid att anteckna på en fickdator.
 • Angel: Kolonist som handlar med allt mellan himmel och jord åt de krävande marinsoldaterna. Hennes mycket fördelaktiga utseende ger henne stora problem dock.
 • Ron Ramirez: Kolonist och milisman som kallats till Konfederationens armé för diverse uppgifter.
 • Pvt “Ash”: Tidigare soldat under Captain Dekker – har tappat greppet om verkligheten helt.
 • Sgt Hart: Ökänd soldat som tycks stå utanför vanliga rangordningen. Kör runt i en Vulture vektorbike. Kallas ”Cyclop” tack vare sitt cybernetiska öga.
 • Major DeVries: Ledare för 13e bataljonen, frontsträcka Troja, inklusive det hårda Hell Company. Pragmatisk och klart uppgiven, men populär bland sina mannar.
 • Rust: Ensam survivalist som bor mitt ute i ingestans – tycks klara sig helskinnad från det mesta.
 • Lucy
 • Crazy José
 • Mama
 • Dani

Pivsens tillvaro

Livet som pivs (street kids) är förstås hårt. Även om São Paulos befolkning domineras av fattiga och flyktingar så finns det öar av absolut och total lyx. Det handlar om att smörja de europeiska företagsledarna, politikerna och militärerna – eftersom de i slutändan beslutar om stadens öde. Sedan de stora autostradorna degenererade så byggdes ett spårbaserat privatbilssystem, monovil, som svävar mellan skraporna och på behörigt avstånd från gatuplan. Spårsystemet har även större, multisegmenterade kollektivtransporter. Pivs är strikt förbjudna här, vilket också gör det svårt för dem att ta sig till stadens centrum – staden är flera mil bred och gatutrafiken står ofta helt still. Snabbare transporter utgörs av olika former av tvåhjulingar, rollers och motsvarande.

Alla pivs är medlemmar i ett gäng. Alla som bor i ett gängs distrikt antas vara medlemmar – men inte alla jobbar direkt för gänget. Pivs är dock den främsta rekryteringsgrunden för gängen. Gängets verksamheter sprider över många branscher: säkerhet, handel, viss administration, bygge, kommunikation, renhållning.

Många pivs försörjer sig som en del av gängens stora maskineri, vilket kan ta följande typiska former:

 • Spanare (den lägsta rangen inom gängets gränsförsvar). Används också för att bevaka interna fiender.
 • Sergeanter. Gängets stridande, vars uppgift är att beskydda gängets verksamhet, värdesaker och bevaka favelans gränser. Detta går typiskt sett till äldre pivs, 15 år och uppåt
 • Elitos: De främsta av gängets soldater, ofta beryktade. De kan leda gängets operationer utanför favelan, de kontrollerar sergeanterna eller agerar livvakter åt gängets ledarskap. Elitos är normalt 20-30 år, alltså inte direkt pivs.
 • Kurir: att transportera droger, pengar, vapen eller andra viktiga varor inom, eller i många fall utom, favelan. Kuriren testas många gånger innan han/hon anförtros med värdefull last.
 • Moddare: Gänget har en stor mängd teknik – vapen, en del fordon, kommunikationssystem, etc. Moddare är de som lärt sig underhålla och modifiera utrustningen. De är högt hållna inom gänget.
 • Fördelare: Gängets administratörer kallas fördelare. Deras uppgift är att enligt gängets regler och ledarnas tycke fördela gängets resurser. De kan alltså arbeta med att avlöna sergeanter, att fördela ut ransoner till behövande eller administrera lån.
 • Bizniz: Säljer och köper varor både inom och utom favelan. Dessa är väl betrodda av gänget, får ofta både pengar och sergenater som livvakter. Deras uppgift är förstås att sälja till maximal vinst, och köpa in så billigt som möjligt. Vissa gäng har specialiserat sig på ren handelsekonomi. Typiska handelsvaror är mat, reservdelar, vapen, ammunition, droger, slavar, prostitution och i vissa fall säkerhetstjänster (beskydd, etc)

Om man inte arbetar inom gänget så har favelan förstås gott om andra verksamheter. Gemensamt för nästan alla är att de betalar en form av skatt till gänget för att få verka:

 • Städare: av döma hur skitig en typisk favela är så kan man tro att inga städare existerar, men det finns gott om dem. Skillnaden är att städarna är selektiva. Dels tar de mot en mycket liten betalning och städar undan sådant som måste bort – tömma latriner, lite matrester, etc. De håller också favelans viktigare farleder farbara, samt samlar återvinningsbara föremål både inom och utanför favelan.
 • Gatuförsäljare: Säljer nödvändigheter på gatan, i marknader eller i några av de supermarkets som finns i favelorna.
 • Trader: Om man investerar i en vettig mobilenhet så kan man tradea på nätet. Det kan röra sig om att sälja/köpa virtuella varor, att utföra uppdrag, hitta information, eller motsvarande. Vinsten är oftast liten om man inte är mycket skicklig och har ett brett kontaktnät.

Skolor finns i de flesta favelas, ofta i stadens eller välgörenhetsorganisationernas regi. Utbildning anses fortfarande viktigt av paulitos, och många pivs spenderar delar av sina dagar i skolorna – om de inte måste jobba mer för att försörja familjen. Det finns också relativt gott om välgörenhetsfinansierande kliniker.

Favelorna

 • Fuchuera (pivsens favela, en torr kulle med vissa underjordiska gångar)
 • Rapas (grann-favelan i dalen, sträcker sig bort till en resort)
 • Lixo (grann-favela, en trång soptipp)
 • Lägret (argentinskt flyktingläger, instängslat och bevakat)
 • Pelarna (stor favela under monovilen, många marknader)
 • Plani (närliggande favela som jämnades med marken, håller nu på att bulldozas)

Gäng

 • Fuches (pivsens gäng)
 • Rapas
 • Sao Jihad (muslimska gänget som kontrollerar Lägret)
 • Lapsap: Kinesiskt gäng, kontrollerar Lixo
 • NN (nino ninjas): mäktigt droghandlande gäng, kontrollerar Pelarna och några andra favelor)