Cadius Ulixes

Prior Cadius Ulixes, den näst högste på klostret Tyramos, ansvarar för ekonomin och för det musikaliska. En bestämd man av god börd, som anser att det finns rätt sätt och fel sätt att göra saker på. När plikterna kallar brukar han sitta på sin kammare och fila på en symfoni han länge komponerat.

STY 10
TÅL 14
RÖR 11
PER 13
PSY 14
VIL 13
BIL 18
SYN 6
HÖR 13
Lojalitet 14
Heder 10
Amor 5
Aggression 7 Svårretad
Tro 16 Daak
Generositet 13
Rykte 9
Tur 11
Qadosh 9

 

 

Färdigheter

Berättarkonst 12
Bibliotekskunskap 9
Bokhållning 14 Bokföring
Ceremoni 11
Etikett 10 Kyrklig
Fiske 10
Geografi 11 Jargien
Handel 14
Hantverk: Glasblåsning 11
Hantverk: Kalligrafi 14 Illuminering
Historia 10 Daak
Hoppa 7
Kasta 6
Klättra 6
Kulturkännedom 7 Västerlanden
Köra Vagn 8
Lagkunskap 13 Daak
Ledarskap 13
Musik 16 Komponera
Ockultism 15 Daak
Räkning 12
Sjunga 13 Religiös Sång
Transformering 12
Undervisning 14 Mission
Värdera 12 Hantverk
Övertala 13
Mûhadinska 8
Kejserlig Jargiska 13
Lägre Jargiska 14
Jargisk skrift 14
 

Relationer

Yapatros: Cadius ser upp till Yapatros som den mästare han varit för honom. Cadius respekterar Yapatros och står alltid på hans sida inför de andra munkarna på klostret. I enrum kan han dock uttrycka sina åsikter i ärendet men böjer sig alltid för Yapatros önskan. Cadius anser dock att Yapatros rent generellt har en något för ”slapp” inställning till guds ord.

Leon: Leon har lyckats väl i livet och Cadius är ganska stolt över vad det blivit av honom, fast han inte hunnit visa det ännu. Deras relation har varit lite märklig sedan Leon återvände. Cadius kan inte riktigt sätta fingret på vad det är men relationen känns stel och konstgjord. Nästan som att de är osäkra på hur de ska reagera på varandras återseende.

Andros: Andros, Cadius brorson, visade sig vara ett ovälkommet tillskott på klostret för Cadius. Cadius känner sig extra ansvarig inför pojken och håller ett vakande öga på honom. Cadius tar Andros misslyckanden nästan som ett personligt misslyckande och ur Cadius synvinkel misslyckas Andros alltför ofta. Han skulle dock mycket väl kunna bli en god munk bara han uppfostras rätt. Zenos har alltför stort inflytande över pojkens liv.

Zenos: Zenos är alltför jordnära för Cadius smak. Han är dock en duktig mekaniker.

Terentios: Terentios är Cadius skrivare och tjänare.

Eppius: En obehaglig gammal man!