Fakta om Jargien

Kampanjen skrevs med förhandsmanus från Jargien-modulen, så här vill vi inte gå in i någon större detalj med hänsyn till författaren och er som vill spara överraskningen till senare.

Jargien är dock det största kejsardömet i Mundana (ej största riket), centralt beläget i kända Mundana och med bördiga områden och behagligt klimat.

Det har 18 provinser, alla ledda av varsin princep som svarar inför Jargus. De är ofta självstyrande, med egna lagar och seder. Provinshärskare utses normalt direkt av kejsaren, men en del är ärftliga.

Jargiens inre makt är splittrad över många fraktioner. Generellt sett finns kejsarmakten, kyrkomakten och krigsmakten. Kejsarmakten kan sägas bestå av kejsaren och dess direkta ämbeten samt av alla de byråkratiska institutioner som är underställd kejsaren – eller de 18 provinserna. Kyrkomakten är fristående men är internt ofta splittrat mellan aboraten och inkvisitionen, som båda är makthungriga. Krigsmakten är fördelad så att en armé alltid är posterad långt från sitt hemområde – men om de olika arméerna kan enas är det en formidabel kraft.

Genomsyrandes allt detta är ätterna, som består av välkända släkter som ofta spårar sitt ursprung mycket långt tillbaka i tiden. Ätterna spelar alltid ett politiskt spel med varandra för att få bästa positionerna inom kejsar-, kyrko- och krigsmakten.

Den som letar efter en enkel och tydlig struktur letar förgäves i Jargien. Allting är mångobottnat och komplicerat, alltid är det svårt att veta vem som verkligen bestämmer och vem som verkligen betalar.

Nedan är ett antal filer och diagram som skapades för att beskriva den jargiska makten i större detalj:

Relationsdiagram

PDFRelationsdiagram

Relationer mellan ätterna

Röda linjer anger fiendeskap, blå anger allians. Gula ätter tillhör Gula fanan (ungefär den kyrkliga fraktionen), de gröna tillhör Gröna fanan (ungefär den kejserliga fraktionen).

PDFsläkterdiagram

Härkarta

Röda stjärnor anger positionerna för de stora härerna, och blå markörer där flottorna håller till. Namnet på härarna och ätten de kontrolleras av anges också.

Kejsardömets statsapparat

En organisationskarta över styret i jargiska kejsardömet.

Maktpositioner

För att få full översikt över maktbalansen listade vi alla personer och ätter med makt i ett Excel-ark, där det också framgår vem som kontrollerar vilka provinser, städer, ordnar, etc. Varje ätt identifieras av en färg i Excel-arket.

Excel-filMaktpositioner

Mutpriser och förmögenheter

Fråga inte varför, men vi gjorde en ganska detaljerad uträkning av vad intäkterna är för Jargiens alla provinser, samt vilka förmögenheter de allra rikaste samlat ihop. Om du gillar fiktiv ekonomi, eller behöver klura ut storlekarna på de stora politiska mutorna, ta en titt!

Excel-filMutpriser

Jargiska dekadenser

De rikas dekadensern

Glutharianer: Att äta massiva mängder mat blandat med sexorgier. Den värre avarten har blivit att äta människa, endast i form av exklusivt tillagade mindre rätter. Oklart om köttet verkligen är mänskligt, men det ryktas ha serverats både kamorian, eyrentigrinna och alv. En historisk gluthariansk sekt lät även döda en fientlig ädling och äta upp denne under en orgie.

Bärstol: Att bäras av slavar, och i vissa fall även låta sina husdjur bäras av slavar, är mycket vanligt bland Davals dekadenta.

Efterbörd: Att spara sin efterbörd (moderkaka) och äta vid vuxen ålder för att förbli ung. Eller äta andras moderkakor, om man aldrig sparade sin egen…

För evigt jungfru: Att kirurgiskt göra en kvinna ”oskuld” om och om igen.

Nakenporträtt: Det är populärt bland Davals societet, framförallt männen, att porträtt av sig där de visar sina organ. Dessa visas sedan stolt upp, även om organens storlek må vara överdrivna.

Mat: Cyklopkött, fågelungar i okläcka ägg, erigerade könsdelar, etc.

Dryck: Modersmjölk, guldvatten, glaciärvatten, jungfrutårar (att tvinga en jungfru gråta för att kunna samla tårarna).

Offerstrid: Skadade krigsfångar tvingas ofta slåss mot varandra, då den som förlorar avrättas.

Decimering: Vid svåra brott, ex. stöld av extremt viktiga föremål eller mord på någon högt uppsatt, inom krigslegioner eller annorstädes där det saknas tydliga misstänkta, så har stadsvakter och garnisoner ibland introducerat decimering i området. De tar in var tionde/tjugonde/etc person, och avrättar en i tur och ordning tills de får vittnesuppgifter som leder till gripande. Vid flera tillfällen har ingen kunnat gripas ens efter att hela tiondelen dödats.

Byråkratiska dekadenser

Licensierade vittnen: Vissa viktigare dokument måste bevittnas, men en del byråkratiska kontor har börjat kräva så kallade licensierade vittnen – de accepterar bara vittnen som bevisats vara pålitliga, men de delar själva ut licensen (vilket ger dem möjligheten att neka tillgång till någon licens eller tjänst).

Förfalskningsskatt: För att förhindra förfalskning har skrivarbyråer, pergamenttillverkare och andra ålagts med en särskild skatt, för att täcka kostnaden för förfalskningar dessa kan tänkas göra. Givetvis har detta lett till fler förfalskningar för att täcka skattekostnaden hos dessa hantverkare.

Ansökningsbyråer: I vissa distrikt där byråkraterna ålagts för stor arbetsbörda har de infört regler om att ansökningar endast får inkomma från dem som tidigare gjort ansökningar. Detta exkluderar en väldig massa människor, som nu tvingas vända sig till ansökningsbyråer.

Lagar för mord: I ett flertal städer har lagarna detaljerats för vilken typ av vapen som används vid mord. Definitionerna har angetts med olika mått. Men kryphålet har då blivit att ha ett extremt långt eller kort svärd, ex, för att utföra mordet och därmed helt komma undan.

Kronologi

2900 e.D. Kejsar Jargus gör ett utspel gentemot Drunok där han kräver att få överhöghet över vad han kallar ”Östmaulio” – Drunoks västra delar. Kungen i Drunok väljer dock att ignorera detta hot.

2905 e.D. Felix Agrippa Quintillis föds.

2910 e.D Tronarvingen Amonia Salvianis dör av slaganfall. Ny tronarvinge blir då den 18-årige Anerian Lascaris.

2911 e.D. Antonos Vincafluva Botaneiates föds.

2916 e.D. Aboraten Izman Victorinas dör. Till ny Aborat väljs Jarim Pancruxi Salvianis. Detta val avslutar för tillfället konflikten mellan Kejsaren och Aboraten – de är faktiskt avlägset släkt med varandra. Den nya Aboraten är en stor förespråkare av korståg mot olika former av irrläror som finns i grannländerna.

2919 e.D. Rakir Jargoreg bränns på bål i staden Taman Har efter att ha befunnits skyldig till kätteri och samröre med främmande makt. Han tillhörde den tredje cirkeln i Kabalaorden.

2920 e.D. Valthian Randarian föds.

2921 e.D. Den damariske Kung Xerems dotter lockar med sig adelsmannen Thamas Plumablanca Donato till sitt hemland. Där lyckas de tillsamman med stöd från släkterna Donato och Vestoris avsätta kung Xerem och ta makten i Damarien efter en kort tids inbördeskrig.

2929 e.D. Darrian Everni Victorinas föds.

2930 e.D Marius Fortunatis föds.

2939 e.D. Ett frö sås till det som skall bli grunden till den stora fiendskap som råder mellan Daakkyrkan och Samorismen. Ett fartyg fullt med samoriska hedningar på väg till Camard uppbådas av ett jargiskt skepp. De hedningar som vägrar att konvertera dränks. Som en hämnd bränns det sabriska Daak-templet i Camard.

2941 e.D. Två år efter incidenterna vid Camard utlyser Aboraten i Tibara Jarim Pancruxi ett heligt korståg mot de otrogna i Asharien och Soldarn. Förklädda jargiska inkvisitörer tar sig in i Asharien från Drunok. De härjar och bränner byar och bondgårdar i västra Asharien, ledda av St Pancruz.

2942 e.D. Soldater från Nimto lyckas konfrontera de jargiska inkvisitörerna. Nära nog nittio inkvisitörer hängs, men ett okänt antal tros ha kommit undan.

2943 e.D. Den mindre militärfamiljen Lomaro lyckas att övertala Kejsaren att få tillstånd att grunda en ny koloni – som får namnet Lomar. Man allierar sig med den rika släkten Katullis som man lånar pengar av. Projektet lyckas – exporten av kryddor och droger är mycket lönsam. I och med Lomars grundande så etableras även släkten Lomaro som en av kejsardömets mäktiga släkter.

2943 – 2947 e.D. Valthian Randarian deltar framgångsrikt i strider mot infödingar i Lomaro.

2944 e.D. Reningen vid Boron inträffar. Jargiska inkvisitörer överfaller och dräper ett följe fredliga samoriska munkar och nunnor. Efter tre dagars förföljande lyckas Zorianordens krigare att infånga och dräpa de sista inkvisitörerna på soldisk mark.

2947 e.D. Quintillis köper och restaurerar Davals största gladiatorarena och döper den ”Felix Zenis”, under ledning av Felix Agrippa Quintillis.

TIDEN I ERAT 2948 – 2953

(vid 2948 är Felix 43 år gammal, Valthian 28, Marius 18, Darrian 19, Antonos 37, Lukas 15 och Jarim 29)

2950 e.D. Antillimar de Jehor blir ny ledare för inkvisitionen. Det uppstår en konflikt mellan inkvisitionen ledare och Aboraten. Detta kommer att försvaga inkvisitionens ställning. Antillimar försöker med alla medel visa att faror lurar överallt och att inkvisitionen måste få fria händer.

2953 e.D. Marius Fortunatis utnämnts till Imperator Navale för kejserliga flottan i Lagath.

2955 e.D. Stora branden ödelägger en hel stadsdel av Daval. Området är fortfarande inte återuppbyggt. Skulden för branden läggs på släkten Hymeris anklagas 2955 e.D. som många anser har byggt brandfarliga hyreskaserner.

2957 e.D. Genom att skicka inkvisitörer till Drunok lyckas Antillimar de Jehor skapa en djup schism mellan den jargiska moderkyrkan och Drunoks visdomskyrka. Kejsaren förekommer dock inkvisitionen och tar situationen som en förevändning att starta ett krig mot Drunok. Kejsar Jargus leder personligen flera legioner i ett stort fältslag vid Kaith där Drunoks armé besegras. Ett stort område av Drunoks sydvästra delar annekteras. Dessutom tvingas kungen av Drunok till flera andra eftergifter – bland annat upprättades en stor jargisk legation i Drunoks huvudstad Arlon.

2957 e.D. Valthian Randarian blir krigshjälte i Drunok.

2958 e.D. Den åldrige Aboraten Jarim Pancruxi Salvianis äts upp levande av råttor i det så kallade ‘rått-tornet’ i Binkh. Det ryktas att den tillträdande aboraten Ignitius Donato hade något med det hela att göra, men exakt vad klarläggs av naturliga skäl aldrig. Andra rykten pekar ut schismatiker från Drunok eller Antimoniter från Consaber. För inkvisitionens ledare Antillimar de Jehor blir relationerna med den nya Aboraten klart bättre – även om den fortfarande är relativt frostig.

2958 e.D. Pirater under ledning av cirefaliern Tenziir plundrar den jargiska hamnstaden Karpal. Karpals guvernör och tillika primod bortförs. Tenziir lyckades i alla fall utverka en stor lösensumma för guvernörens frisläppande. Piratkaptenen Tenziir plundrar den jargiska kolonin Lopnor år 2962 e.D.

2959 e.D. Darrian Everni Victorinas blir Prior av Athor, yngre än någon tidigare.

2960 e.D. Marius Fortunatis blir ansvarig för handelskompaniet CCA:s postverksamhet, flyttar till Daval.

2960 e.D. Antonos Vincafluva Botaneiates, Blå sällskapets ledare, blir consilator (rådgivare) till kejsar Jargus.

2962 e.D. Kejsar Jargus beslutar sig för att bilda ett nytt krigsregemente som får namnet ’Propriae emperatiës’. Detta regemente placeras i Maulio inte långt från Drunoks gräns. Kungen av Drunok protesterar utan resultat mot denna hotfulla gest.

2962 e.D. Valthian Randarian blir preceptor i Corer Fexiores, efter att ha avböjt motsvarande post i Propriae emperatiës.

2962 e.D. Marius Fortunatis grundar handelsutposten Maritus i Tarhai.

2963 e.D. Staden Falano plundras grundligt av rövarband från Gnar-Muur och tirakiska pirater. Plundrarna har tagit sig upp längs floden Abbaties och kommit in genom stadens akvedukter.

2963 e.D, En tragedi utspelas då en vrakh löper amok på Davals gladiatorarena. Slavar, gladiatorer, 36 åskådare och en medlem i faktoratorrådet dör innan monstret kan stoppas. Misstankar finns att detta egentligen var ett lönnmord mot den dödade faktoratorn.

2964 e.D. Felix Agrippa Quintillis utnämns till ny faktorator efter komplicerat politiskt ränkspel om vem som skulle efterträda faktoratorn som dog året tidigare.

2965 e.D. Lomars guvernör, Duce Vibius Lomaro, försvinner under en expedition mot Khodarianerna. Ny guvernör blir Valentina Lomaro som ursprungligen kom från familjen Katullis, men som gift sig fem år tidigare med Vibius.

2966 e.D. Aboraten i Tibara utropar ett nytt korståg mot Soldarn. Utspelet har väckt stor uppståndelse på andra sidan Khazimbergen, där man bränner Daakkors i protest.

2966 e.D. En jargisk expedition under ledning av Leon Arcadius lämnar Thara-Tiannon för att resa i utkanten av Khirats svarta skog, bland annat för att studera den underliga pyramiden. Expeditionen försvann spårlöst.

2966 e.D. Prior Darrian Everni Victorinas gifter sig med Atina Vestoris, dotter till Princepen av Sardan.

2967 e.D. Princepen av Sardan mördas av tiraker och hans unga dotter tvingas bli Princescan. Prior Darrian Everni Victorinas tar allt större kontroll över provinsen.

2968 e.D 15/5 Massakern i Jen. Alla jargiska invånare i Jen avrättas eller deporteras efter att en inkvisitionscell upptäckts. Relationerna mellan Mûhad och Jargien går in i en djup kris.

2968 e.D. 21/6 Consilator Antonos Vincafluva Botaneiates utnämner Prior Darrian Everni Victorinas till andreman i Blå sällskapet.

2968 e.D. 9/7 Athors sten stjäls av okända angripare, en påstått svart ängel sägs ha siktats. Hela Jargien befarar att de är i onåd hos Daak.

2969 e.D. 4/5 Efter att inkvisitionen presenterat bevis för att Athors sten stals av samortroende så inleds korstågen mot landet. En flotta med legionen Cintos Davios och en stor mängd tempelriddare samt frivilliga avreser mot Damarien.

2969 e.D. 22/7 Det rapporteras att Jargus insjuknat

2969 e.D. 1/7 Nu. Blå sällskapet sammanträder i Daval.

Ätter i Jargien

 • Arcadis: Stark militärätt med bas i nordvästra Jargien, stödjer de gröna.
 • Botaneiates: Central, gammal släkt med stark bas i Daval, i konflikt med kejsarsläkten.
 • Donato: Kyrkoätt med politiskt kunnande, stödjer de gula.
 • Ducas: Fredlig damarisk ätt, mycket rik och ganska intellektuell. Stödjer de gröna.
 • Fortunatis: Extravagant ätt med lång historia, startade Daak-kyrkan och var förste kejsaren.
 • Hymeris: Äldsta ätten, starka i Daval, anser sig vara förmer och stå över lagen, fejd med Jehor.
 • Jahanet: Ung, ambitiös ätt med starka militärer och politiker, har ett starkt handelskompani.
 • Jehor: Startade och kontrollerar hela inkvisitionen, även stora inom hyreskaserner i jargiska städer, fejd med Hymeris, fiende med många.
 • Katullis: Liten köpmannaätt, stödjer de gröna.
 • Lascaris: Äger en koloni, har god politisk kompromissförmåga, stödjer de gröna.
 • Lemire: Sydlig ätt, grundade de gröna, ganska ung.
 • Lomaro: Mycket unga, startade en koloni nyligen,
 • Marcian: Protektionistisk jordbrukarätt, stark provinsiell militär.
 • Papas: Fattig släkt på uppåtgående.
 • Quintillis: Mäktig handelsätt, näst rikast, hänsynslös.
 • Randarian: Daval-koncentrerade, kejsartrogna, rättvisa och rättrogna.
 • Regelius: Mindre ätt med framstående vapenmästare.
 • Salvianis: Kejsarens ätt, den mest mäktiga, men har bara en möjlig tronarvinge att erbjuda efter Jargus. Fejd med Jehor.
 • Silvanian: Landsbyggdsätt, stödjer de gula.
 • Tiberian: Kyrkoätt, stabil i de äldsta delarna av Jargien,
 • Ulixis: Handels- och militärätt som ställt sig utanför politiken.