Ätter i Jargien

 • Arcadis: Stark militärätt med bas i nordvästra Jargien, stödjer de gröna.
 • Botaneiates: Central, gammal släkt med stark bas i Daval, i konflikt med kejsarsläkten.
 • Donato: Kyrkoätt med politiskt kunnande, stödjer de gula.
 • Ducas: Fredlig damarisk ätt, mycket rik och ganska intellektuell. Stödjer de gröna.
 • Fortunatis: Extravagant ätt med lång historia, startade Daak-kyrkan och var förste kejsaren.
 • Hymeris: Äldsta ätten, starka i Daval, anser sig vara förmer och stå över lagen, fejd med Jehor.
 • Jahanet: Ung, ambitiös ätt med starka militärer och politiker, har ett starkt handelskompani.
 • Jehor: Startade och kontrollerar hela inkvisitionen, även stora inom hyreskaserner i jargiska städer, fejd med Hymeris, fiende med många.
 • Katullis: Liten köpmannaätt, stödjer de gröna.
 • Lascaris: Äger en koloni, har god politisk kompromissförmåga, stödjer de gröna.
 • Lemire: Sydlig ätt, grundade de gröna, ganska ung.
 • Lomaro: Mycket unga, startade en koloni nyligen,
 • Marcian: Protektionistisk jordbrukarätt, stark provinsiell militär.
 • Papas: Fattig släkt på uppåtgående.
 • Quintillis: Mäktig handelsätt, näst rikast, hänsynslös.
 • Randarian: Daval-koncentrerade, kejsartrogna, rättvisa och rättrogna.
 • Regelius: Mindre ätt med framstående vapenmästare.
 • Salvianis: Kejsarens ätt, den mest mäktiga, men har bara en möjlig tronarvinge att erbjuda efter Jargus. Fejd med Jehor.
 • Silvanian: Landsbyggdsätt, stödjer de gula.
 • Tiberian: Kyrkoätt, stabil i de äldsta delarna av Jargien,
 • Ulixis: Handels- och militärätt som ställt sig utanför politiken.