Statister

 • Storkhagan Uriangkathai av Vredens hord: En fruktad och grym storkhagan som aspirerar på att gå i Tarbatai (den äldre)s fotspår – att ena alla horder och tåga söderut. Uriangkathai gillar symbolik och överflöd, och ser till att alltid ha de bästa krigarna, de vackraste oskulderna och det största tältet. Han är slug och har ett gott sinne för politik, alltid redo att kompromissa trots sin fasad av kompromisslöshet.
 • Khan Akta av Tjakars: Yurgans andra fru, sen dotter till khagan Auldur av Tjakars. Blev i sina unga år khan Yurgans älskarinna. När Auldur dräpte alla sina barn och därefter sig själv blev akta den nye khanen. Hon gifte sig inte långt senare med Melek.
 • Lors av Takil: Gammal veteran av klan Takil, goda kunskaper i krigföring och förste militäre rådgivare till khanen. Mycket respekterad även inom horden. Hans son Ar försvann under sökandet efter Tarbatai och har aldrig återkommit. Lors tvekar aldrig att säga vad han tycker.
 • Khan Ködu av Takil: Son till khan Yurgan och Akta, som även Auldur tagit under sina vingar. Har mycket ung utlysts som Yurgans efterträdare, vilket gjorde att Gal dräpte Yurgan. Följer med Tarbatai för att lära sig krig.
 • Osini av Gryningens hord: En lång och muskulös kvinna som tycks styra Gryningens hord. Hon är hård i strid, förhandling och kärleksliv, men då och då kan hon visa empati. Bar Tarbatais barn och har gått i allians med Tarbatai inför kommande krig – men de två har inte setts på länge.
 • Vulek son av Dov, klan Tjakars: Spetsfundig och snabbtänkt härförare under jakten på Gal. Har förtroende för Tarbatai och är numer Aktas hirdledare och därmed Evige vindens ”general”. Han är egentligen Kutlug, äldre broder till Alan Ajav, men han blev bortbytt till klan Tjakars efter en dust med Kutlug, och har växt upp som en Tjakars.
 • Oreg Askirson av Takil: Yurganflockens bäste jägare är en man som ogärna umgås med andra utan helst håller sig för sig själv. Han har en tyst, raspig röst, men hans visdom om naturen och slätterna gör att alla lyssnar. Oreg var traditionalist och stödde de som ville straffa Tarbatai efter denne dödat Yurgan – efter detta har han trakasserats av Tarbatais bröder…
 • Tjangrek son av Vide: Legendarisk krigare från västra Kärlekens stam vars vackra syster Mongke tagits som konkubin av Uriangkathai. Detta vredgade Tjangrek stort, men hans khan hade redan svurit lojalitet mot Uriangkathai. Han smider nu planer på en gruvlig hämnd.
 • Bortai av Od: Synsk Od-kvinna, Batuks yngre syster, som bortfördes som barn av dem onda Kutlug, där han misshandlades och slutligen blev Alan Ajavs fru – för att kunna förutsäga framtiden åt honom. Batuk kidnappade henne, ovetandes om släktskapet, och delade bädd med henne. Nu har Bortai blivit den första nya ihanan i Od.
 • Khan Orun av Taug: Smått fanatisk drakryttare som efter att ha förstört båda benen i slaget om Vargens stam har tvingats alltid rida. Han hade en nära relation till Nevas, men styr nu en falang av Taug efter sina egna, underliga visioner.
 • Luma: Nonis syster, åtrådd av Tarbatai men hatar honom i hemlighet.
 • Khagan Jagutai Tekla av Svärdets stam: Hans moder är en känd eyrentigrinna, och därifrån har han fått sin tro. Han lyckades mot alla odds konvertera Svärdets stam till Sirontron som ung khan och har hållit järnkontroll sedan dess. Han lever fanatiskt efter Sirontron och vill lägga hela raunafolket under den.
 • Orlik khan Kutlug: En enorm krigare som med ren kraft och grymhet tog kontrollen över Kutlug efter khan Yekes död mot Tarbatai. Har dock i hemlighet lierat sig med Vredens hord för skydd, medan Kutlug härjar och plundrar i utkanten av Eviga vinden.
 • Crizma av Yzmitzor : En cirefalisk karavanledare och handelskvinna som fått det mindre önskvärda uppdraget att göra profit på de barbariska raunerna.
 • Aidann Ciaran síol Chuana : Tokonsk hjälte som skickats med i en sabrisk delegation med avsikt att vända det rauniska hotet mot Thalamur. Han har en koppling till drakarna…
 • Nadir Thalaskiskt sändebud, Sagans hantlangare, som ska hålla ett öga på raunerna.
 • Farak Legoknekt: Andreman i legoknektsförbandet Gryningens hord, går med på att åt Batuk träna Od med thalaskiska spaningstekniker, men i gengäld måste Batuk ge Farak Od som ett legoknektsförband under gällande legoknektsavtal. Farak är mycket slug och girig, och en skicklig skuggkrigare.
 • Baron Lestat: Consabers rauniska sändebud.
 • Khan Ran: Vald, tillbakadragen khan för Od.
 • Atle Nevas lärling: Mycket skön ung man som är en hänvgiven lärning och Taug-medlem.
 • Yesugei av Kutlug: Snacksalig hästhandlare som kan har lätt för språk.
 • Kuja: Subes mystiska omhändertagerska.
 • Kara: Tarogs och Miras dotter, som Mira uppfostrade i fångenskap, senare tillsammans med barn som hon gett Uriangkathai. Kara ärvde dock sin faders förmågor och gudaskuld och blev slutligen Krigs främsta hantlangare.
 

Statister som lämnat kampanjen (döda, etc).

Uppdaterades löpande under kampanjens gång.

 • Ortug Ereson av Takil: Tarbatais nästkusin, ett år yngre och ledare för ”Tarbatais bröder”, de unga Takil-krigare som fanatiskt följer den nye Tarbatai. Har en lätt hes röst och tycks inte sky några medel för att följa Tarbatais ord och sätta skräck i hans fiender.
 • Entor av Reptilens stam: En av Uriangkathais närmaste män. En ganska kort och solbränd man, med bortrakade ögonbryn och huvudhår. Fängslades av Uriangkathai men frisläpptes senare och avancerade. Slug, diplomatisk och social och har fått en god relation till Tarbatai. Leder den hird Tarbatai fick från Uriangkathai.
 • Noni Tarbataifru av Ulagan: Liten, späd men mycket vacker ung kvinna som giftes bort med Tarbatai för att stärka lojaliteten med klan Ulagan. Hon är starkare än hon ser ut och bär för tillfället Tarbatais barn.
 • Khan Yon av Od: En karg och väderbiten krigare från klanen Od. Brukar leda klanens handelsexpeditioner till bland annat klan Takil. Trodde på Tarbatai men ansåg sig sviken av både honom och Batuk som blev khagan med Yons hjälp. Har nu tagit Od österut och lämnat Eviga vinden.
 • Sube Yurganfru av klan Yisun: Meleks, Gals och Nevas moder. En vacker och högburen kvinna som dock plågas mycket av syner och andar (deprimerad, förvirrad). Är i själva verket mycket manipulativ. Kidnappades av Kutlug och är sedan dess försvunnen. Blev sedan som ande bunden i en påse a sitt eget hår, och vaktad av sin lärljunge Kuja.
 • Khan Yurgan av Takil. Känd som en god krigare och ledare som dock fått utstå viss spe för att inte ha lyckats bli khagan. Yurgan ströps av sin son Gal under senaste tinget, en händelse som skakat upp hela slätten.
 • Khan Ködu av Od: Omtyckt och vis khan av Od som lägger stor vikt vid traditioner och legender. Dräptes av Kutlugs krigare när Gal och de svarta ryttarna anföll dem.
 • Khagan Auldur av Tjakars: Åldrad khagan av Auldur som alltid sörjt för att behålla och utöka sin makt, men som undvikt direkta konfrontationer. Har en större mängd söner och döttrar, och det är oklart vem som skall få arvet den dag han går till gudarna.
 • Udes av Od: Khan Yurgans edssvurna livvakt, och möjlig baneman. Utsänd av klan Od att upprätthålla eden. Tränar unge Batuk som sin efterträdare. Dräptes i Kutlugs första angrepp på Od.
 • Ar son av Lors: En av khan Yurgans bättre hirdmän, fruktad i strid. Mycket lojal mot Yurgan och följde jakten på Gal efter mordet på Yurgan. Befarats ha dött av sina sår ute på den östra stäppen.
 • Ihana Utjaka: Yurgans familjs ihana, och har så varit i två tidigare generationer av khaner. Hon har dock länge tränat upp en pajonen Roke att ta över efter henne. Skar ut sin tunga vid Gals födelse och har sedan dess varit något av en gåta.
 • Khan Yeke av Kutlug: Ung och stolt hetsporre som var khan över Kutlug (onda rykten menar att Yeke dräpte den tidigare khanen i lönndom). Hade stora förhoppningar om att bli näste khagan, men dräptes i en dramatisk strid med Tarbatai.
 • Urm av Gryningens hord: En av Osinis partners och närmaste man. Anförde den hird av svarta ryttare som skickades med Tarbatai när de lämnade Gryningens hord. Försvann i striderna mot Kutlug.
 • Mira av Takil: Tarogs trolovade samt första – och enda – kärlek. Som seden bjuder tog Tarog ut Mira till Eviga vindens dal för att idka älskog – detta skulle fullborda äktenskapet. Men män från Kutlug överföll dem och tog Mira – för att aldrig ses igen.
 • Eli från Thalamur: Sagans nye följeslagare och skrivare, en 20-årig kvinna med kritvitt, midjelångt hår. Hon är lång och slank, men rör sig smidigt och med styrka. Hon tycks ha alvblod i sig. Tarbatai har fått ett starkt begär efter henne.