Personer i Daval

 

Aborat Ignitius Donato Innocente


“Daak kommer inte tillåta dig att göra det, tro mig”

 • Mycket intrigerande, politiskt slug
 • Tillsatt 2958, har utlyst korståg mot Samorismen
 • Påstås ha låtit sin föregångare ätas till döds av råttor
 • Det ryktas att han aldrig sover
 

Antillimar de Jehor

“Hans hjärta är befläckat – ta ut det”

 • Inkvisitionens ledare, mäkt-igare än primoder
 • Bister, allvarlig, kalla ögon, lysten, självsäker
 • Bor i Kastelia Jehoris, Daval
 • Har antytt Jargus som kättare, har väntat hans död
 

Alexius Jahanet

“Väna dam, du måste lära mig mer!”

 • Ung ädling, charmat många högt uppsatta kvinnor, ställer till problem
 • Karismatisk men vek
 • Har alltid livvakt, som hans moder bekostar. Stadsvakten får ej röra honom.
 

Anerian Lascaris

“Vid den helige, en fantastisk Doralom-årgång!”

 • Sonson till Jargus (arvtagare), 75-år gammal, bor i Erafalan
 • Livsnjutare, jovialisk, opolitisk, barnlös, halvdöv
 • Påstås vara bastard av vissa
 • Föraktad av många i Daval-överklassen
 

Primod Vibius Alexis Silvanian

“Vi borde följa Daak, inte hordoft och lögn!”

 • Davals primod
 • Ogillar ränkspel och är djupt troende, har kritiserat både kyrka och kejsare ofta
 • Har blivit desperat sedan han informellt hotats få lämna sin post, är nu extremt paranoid och räddhågsen
 

Precept Avolonius 
Terbari a Tibara

“De kommer få sitt straff, låt oss inte föregå Herren”

 • Leder Arvorns hammare (inkvisitionens militära gren)
 • Gott anseende i kyrkan, anklagats av Antillimar för häxkonst
 • Tystlåten, allvarsam
 

Vapenmästare Izman Regelius

“Titta noga på vänsterhanden… och så var du snittad!”

 • Mycket välkänd och populär
 • En underhållare, fintar och luras
 • Reser världen runt men återvänder ofta till Davals fester
 • Mycket alkoholiserad
 

Rogerran Londstirm

“Med handen om Jargus ballar och foten i aboratens röv”

 • Leder Absalons garnison, informell herre över staden
 • Grov i mun, stor och lång
 • Ryktats ha slagit ihjäl tjur, kallas ”Tore” (tjur)
 • Stort kontaktnät, lojala män
 • Söker total makt
 

Handelsfurst Zhaya Temiranz

“Det är så sött när ni ber om förlängning…”

 • Leder faliska handelshuset Temiranz delegation i Daval
 • Välkänd i Davals societet, träffat kejsare och aborat
 • Ansvarar för de enorma faliska lånen till Jargien
 • Ung, vacker, målmedveten
 

Imperator Fulvius Quintillis

“Fexior kommer gå som en lie över bönderna”

 • Leder Corer Fexiores, Megara
 • Arvtagare till kejsartronen (ättling till förre kejsaren)
 • Ung imperator, karriärist, ogillas av en del veteraner / traditionalister
 • Har spelat vidare på sitt regementes brutala historia
 

Imperator Vincerius 
Abile (Botaneiates)

“Daval är säker som björnungen i idet”

 • Leder Octum citatana, Daval, försvarar kejsarens & Daval
 • Använder inte släktnamnet, då släkten är i konflikt med kejsaren
 • Erfaren och pålitlig men för kompromissvänlig eller optimistisk enligt vissa
 

Consilator Antonos 
Vincafluva Botaneiates

“Förlåt alltid dina fiender – de finner det oerhört irriterande”

 • En av Jargus två rådgivare
 • Storväxt, pragmatisk, orädd, svart humor
 • Mycket troende, ser sitt jobb som givet av Daak snarare än Jargus
 • Missbrukare av droger
 • Leder det Blå sällskapet
 

Bernardo Terbari Donato

“Det är Herrens bud, och jag är Hans spjut”

 • Leder Arvorns hammare i Daval, mycket lojal mot aboraten, tycks sakna egen agenda
 • Undviker närkontakt med andra människor
 • Har en svaghet för vackra föremål, tyger och reliker (gärna främmande)
 

Ducescan Lea Jahanet

“Så vacker hon är – och så menlös. Nästa fråga?”

 • Davals borgmästare, gift med Imperator Belicius Jahanet
 • Gör allt för att avsätta Davals princep, Antonius Randarian
 • Som ung kvinna blev hon känd som societetens ”madrass”, men numer är det ingen som underskattar henne
 • Kontrollerar stadsvakten noga
 

Praetor Carus Jahanet

“Var läste du Lagen? På asylum? Bespara oss ditt yrande”

 • Tidigare militärdomare, reformerat militärmakten
 • Kritisk, ung men mycket påläst. En av Davals främsta jurister någonsin.
 • Sägs ha tillrättavisat Jargus själv under stiftandet av en ny lag.
 • Extremt logisk och känslokall
 

Praetor Felix de Jehor

“Se till att jag är inbjuden – eller bränn dem.”

 • Antillimars brorson, ansvarar för de Jehors ekonomi, stora befogenheter
 • Högmodig, arrogant, men njuter också av societetslivet
 • Söker rätten att bygga upp nedbrända Daval-området
 • Har flera gånger åtalats för att ha misshandlat eller slagit ihjäl slavar och prostituerade, men har alltid frikänts
 

Praetor Cornelos Lemire


“Min son, du är vek och smutsig”

 • Mycket gammal, döende
 • Milargoan, konservativ, förespråkar självspäkning
 • Låter sig späkas av slavar då han inte orkar själv längre
 • Påstås vara egentlige fadern till Jamina Lemire
 

Primod Zenvos Timode Papas

“Vi tolererar inte ert ränkspel, käre dux”

 • Aboratens repr. i lagrådet, primod i Tibara, delar sin tid mellan Tibara och Daval
 • Kontrollerar noga Papas, är personligt inblandad i alla befodringar släktingar får
 • Föraktar Felix de Jehor och har motarbetat honom framgångsrikt
 

Princep Flavos 
Grande Quintillis

“Någon, få tyst på den där mannen, hans uppsyn retar mig”

 • Leder Lemira-provinsen och (på pappret) Compania Valinna
 • Fet, bullrig och övertagande
 • Extremt rik och korrupt
 • Hans kläder består av tiotals kilo ädelmetaller och –stenar
 • Har alltid eftertraktat kejsartronen djupt
 

Consilator Merakal Randarian

“För att bemästra folket behöver vi vara dess tjänare”

 • Andre rådgivare till kejsaren
 • Hård, rättvis, väjer aldrig för en konflikt, vältalig
 • Tar hjälp av sin kusin, Antonius Randarian, trots att de två har helt olika principer
 • Påstås lida en mystisk sjukdom
 

Princep Antonios Randarian

“Åh, du tog med en flicka? Mmm”

 • Leder Daval-provinsen
 • Motarbetar Lea Jahanet maximalt
 • Grym, hånfull, håller sig med ett harem av yngre flickor, handplockade från byarna i området
 • Medlem i Glutharianerna
 • Har en svårt missbildad son som hålls instängd
 

Praetor Fulvius Randarian

“Jag tvivlar på ert ord och på er karaktär”

 • Kritisk, hederlig, har kritiserat sin egen släkt likväl som andra
 • Stark Gula fanan-sympatisör, var tidigare vetenskapsman
 • Säger sig veta ”vad Jargus hemlighet är”, men har aldrig avslöjat den
 

Imperator Leon 
Randarian a Daval

“Prygla dem ändå, kapten”

 • Leder Propriae emperatiës, vid gränsen till Drunok
 • Räddade i sin ungdom livet på Jargus vid ett mordförsök
 • Har absolut lojalitet från sin legion, är en mycket hård ledare
 • Djupt inblandad i slavhandel med drunokier, kragg och rauner
 

Imperator Valerian Salvianis

“Folket behöver trygghet, en varm hand”

 • Leder Cintos Davios, Salan
 • Påstås ha en osund relation med sin kusin, Salvatora
 • Mer en politiker än en soldat
 • Eftertänksam, välartikulerad
 • Påstås hatas av Jargus, även om det aldrig visats
 

Primod Galin
 Camosi (Salvianis)

“Medan Jargus jäser, gråter folket och Herren med dem!”

 • Primod och princep i Tibara
 • Har officiellt brutit med kejsaren, stödjer aboraten istället, försöker manövrera ut Jargus
 • En filosof, teolog och god talare som har särskilt hög status bland lokala prelater
 • Djupt förälskad i en manlig slav
 

Faktorator Deradius Victorinas


“Stora ledare är sällan visa män”

 • Aboratens representant i Daval hos kejsaren
 • Lever och verkar i Rasur (Daval), sägs ha spioner bland tjänarna
 • Saknar humor, citerar ofta Libera, ger sken av att inte bry sig om politiken – i själva verket är han mycket slug och långsint
 • Hyser ett intensivt hat mot Antillimar de Jehor, beskylld för att ha mördat Deradius fru och söner
 

Lagråd Elia Damilia Victorinas

“Jag förstår er ilska, men jag önskar försoning”

 • Kyrkans representant i lagrådet, tidigare novis i Ordo Oraculum, jurist
 • Goda kontakter med sin far Deradius Victorinas
 • Ryktas vara synsk
 • Mycket lugn och vänlig men har visat oroande tecken på galenskap (förlorade sin familj)
 

Faktorator Hanna 
Abila Bonoso

“Det hör inte hemma här!”

 • Ordförande i faktoratorrådet
 • Från stor juvelerarsläkt
 • Principfast, för ordning och reda, arbetar intensivt mot “dekadensen” hon ser i Daval
 • Påstås ha varit Jargus älskarinna i sin ungdom
 

Faktorator Kalian 
Tasis Vestoris


“Det påminner mig om Charoms dofter!”

 • Rik, adlig, bosatt i gods vid byn Arconos utanför Daval
 • Vittberest, har många utländska kontakter
 • Samlare, har en stor samling utländska föremål i sitt förvar
 • Författare till flera stora verk inom filosofi och geografi
 

Prior Servius Salvianis

“Utan dig vore Rasur plötsligt en vacker plats”

 • Leder kyrkans inrättning (ett kloster) i Rasur (Daval)
 • Antas vara mer lojal mot Jargus än kyrkan
 • Tycks ser och höra allt i Rasur
 • Enkelt klädd, fåordig, känd för sina dräpande smädelser
 

Princeptor Fulvius Tiberian

“Jag skulle akta tungan om jag vore er”

 • Leder kejsarens livgarde i Rasur, tar uppdraget på största allvar
 • Ung men mycket skicklig ledare och soldat
 • Grymma ögon, fruktad bland många, anses oberäknelig
 • Mycket rättfram och orädd
 

Faktorator Lucius 
Jhesasi Donato

“Din död kommer vara omedelbar”

 • Före detta precept för ordern Kaalds hand, antas vara lojal mot orden och aboraten
 • Beskylld för ett flertal mord och mordförsök genom åren, ofta påstått utförda av Lucius själv
 • Fruktad av många, även inom faktoratorrådet, tros ha fått posten genom politiska hot
 

Princescan Atina Vestoris

“Varför straffar Herren mig, varför?”

 • Leder provinsen Sardan i norra Jargien
 • Fick ta över när hennes far dödades av tiraker
 • Svårt sörjande, har lämnat sin fullmakt till maken Darrian Victorinas Everni
 

Princescan Salvatora Salvianis

“Vad som än händer är jag er drottning”

 • Leder provinsen Jargien och distriktet Liboria
 • Också “Drottning av Jargien”
 • Arvtagare till Jargus, men har tidigare avsagt sig detta
 • Mycket vacker och folkkär
 • Dyrkar nästan öppet gudinnan Leticia, vilket många traditionalister i provinsen gillar
 

Stadsvaktskapten 
Cain Salvianis

“Stör mig inte, sergeant, jag knullar”

 • Leder Davals 5000-man starka stadsvakt
 • Korrupt men håller en strikt ordning i staden
 • Obotlig nymfoman, besöker ofta Davals främsta bordeller, men har också påståtts tvingat till sig kvinnor på gatan
 

Informator Jamina Lemire


“Jag skulle inte uttrycka det så”

 • Chefsinformator över Daval, ansvarar för offentliga info
 • Strikt i yrket, men lössläppt och överdådig privat
 • I själva verket djupt skuldsatt
 • Klär sig mycket exklusivt och längtar ofta till Södern/Lemira. Umgås helst med populära lemirier eller de som helt anammat lemiriska kulturen
 

Exaktor Intalea Fortunatis

“Jag kan alltid införa en avgift”

 • Davals skattmästare, tillika handelshuset CCAs Davalchef
 • Extravagant leverne, anordnar stora orgier, mycket impopulär
 • Har ett flertal hundar som bärs och omhändertas av slavar – onda tungor påstår att hon idkar köttsligt umgänge med dem
 

Praetor Domitius Fortunatis

“Ni kommer inte ha råd, era papegojor!”

 • Leder handelskompaniet CCA
 • Excentriker, mycket skicklig på beräkningar
 • Svag röst, svår reumatism, får sällan sin röst hörd längre
 • Nyligen djupt troende, spenderar sin tid i basilikorna, donerar allt mer till kyrkan
 

Imperator Belicius Jahanet

“Ett fältslag avgörs i planeringen, inte i utförandet”

 • Leder Lupana grisana, Chan, även borgmästare i staden
 • Gift med Lea Jahanet, tillsammans är de Jahanets främsta
 • En mycket skicklig officer, högsta betyg, relativt ung
 • Korrekt, sträng, mycket ambitiös
 

Cornelia Jahanet

“Jargiens förfall kan bytas mot en visdomens gyllene era”

 • En av “Davals vackraste”, får endast det allra finaste av sin mor Lea
 • Drömmande, filosofisk, tyr sig gärna till dem med ålder och visdom – därför omsvärmad av rykten
 • Har ärvt sin moders politiska intelligens
 

Ione Marcian-Fortunatis

“Du vill gärna tro det, har jag förstått”

 • Fru till Marius, ingift i Fortunatis, borgmästare i Jarum
 • Hennes politiska ambitioner har gjort henne populär inom Fortunatis, där vissa favoriserar henne över Marius
 • Känd för att straffa misslyckanden mycket hårt
 

Ambassadör Arimar Khard

“Ert rike är… ett fantastiskt exempel på excess”

 • Mûhads ambassadör
 • Skyddad av 100 man garde
 • Bjöds in av Jargus, men har attackerats av Daak-troende
 • Försonande och generös, men med starka principer
 • Påstås ha en affär med Lea Jahanet av illvilliga tungor
 

Ambassadör 
Mircalla av Targus

“Det är mycket du inte vet, och det bör så förbli”

 • Damariens ambassadör
 • Nära släkt med Thamas Vitfjäder, Damariens furste
 • Mystisk, har hörts tala i tungor, påstås sakna skugga
 • Påstås ha förtrollat stadsvaktskaptenen till förälskelse
 

Erastes B

“Adelsfittorna kan hora runt ett tag till, det gör mig inget”

 • Ledare för Acaleo-syndikatet, där de flesta gladiatorer ingår
 • Ökänt grym, påstås ex. ha våldtagit en undersåte till döds dennes egna skenben
 • Stor respekt för kyrkan, ceremonier och heder
 

Kejsar Jargus (Zavian Salvianis)

 • Regerat i 131 år, blev kejsare efter att ha vunnit en gladiatorduell med förre kejsaren
 • Ambitiös, kompetent med med stundvis våldsamt humör
 • Kämpat för att hålla ihop Jargien, med mutor, eftergifter och fult spel
 • Har överlevt många mordförsök
 • Har tagit döden av sina barn svårt och har blivit allt mer innesluten
 

Magistrat 
Bartolomeos Salvianis

“Jag talar. När min mun rör sig, håll igen din. Eller ta straffet.”

 • Högste domare inom Daval, tillsatt av Jargus
 • Avskyr korruption och har kämpat mot den oavbrutet – men har inte haft många framgångar
 • Mycket barsk, kan bryta ned motståndare verbalt
 • Dödade i sin ungdom sin fru och barn, har aldrig varit glad sedan dess
 

Rådsherre 
Jarim Lascaris

 • Rådsherre över staden Erat
 • Medlem i Blå sällskapet, studerade samtidigt som er
 • Den akademiskt mest framgångsrike, och har aldrig lämnat de domänerna
 • Tror på ett upplyst kejsardöme där de lärda styr byråkratin
 

Lukas Hymeris

 • Studerade samtidigt som er
 • Den yngsta i gruppen
 • Vek och tafatt, mobbad
 • Såg Daak som främsta redskapet mot ett nytt Jargien efter Jargus
 • Försvann efter studietiden
 

Marius Fortunatis
 [Paul]

 • 39 år, från Jarum, bor i Daval
 • Leder postverksamheten inom CCA
 • Rik och känd äventyrare
 • Många kärleksaffärer och ex-fruar
 • Har startat en egen “koloni”, Maritus, nära Tarhai
 

Princeptor Valthian Randarian 
[Fredrik]

 • 49 år, från Randarian, bor i fält
 • Andre man i Corer Fexiores, leder ett ryttarkompani
 • Bitter hjälte från Drunok-kriget
 • Familjetragedi då båda bröderna dött
 • Har lätt till både skratt och våld
 

Praetor Felix 
Agrippa Quintillis 
[Petter]

 • 64 år, från Daval, bor i Daval
 • En av Davals rikaste män
 • Äger ett flertal gladiatorarenor
 • Är trots sin höga ålder mycket aktiv i societeten
 • Dekadent charmör
 

Prior Darrian Victorinas Everni 
[Marco]

 • 40 år, från Tibara, bor i Athor
 • Kontrollerar klosterstaden Athor och har fullmakt för provinsen Sardan
 • Teologiskt geni som ung
 • Fläckat rykte, makthungrig