Akt III – Frontsträcka Troja

Den bisarra glädjen som funnits i HQ Maximilian utbyts till avgrundsdjup skräck eller apati vid en av de hårdaste frontsträckorna i Chau Sara. Stridsgrupp Delta tvingas delta i striderna i XIIIe. Frontsträckan håller på att falla men förstärkningar lovats och höga officerare observerar – men inga förstärkningar kommer och man tvingas lämna regementet i sista stund innan det utraderas helt i en zergisk offensiv. Med stulna fordon, skadade och sargade, fortsätter de ut i fiendeland…

 

Instick

  • <ngn>: ”Var i helvete är förstärkningarna!!”
  • <ngn> sörjer djupt en fallen kamrat (kort monolog)
  • Captain Dekker läxar upp nyrekryter (inkl Sgt Jones) och förklarar hur jävligt kriget egentligen är: ”This is fucking war, boy!”.