Pivsens tillvaro

Livet som pivs (street kids) är förstås hårt. Även om São Paulos befolkning domineras av fattiga och flyktingar så finns det öar av absolut och total lyx. Det handlar om att smörja de europeiska företagsledarna, politikerna och militärerna – eftersom de i slutändan beslutar om stadens öde. Sedan de stora autostradorna degenererade så byggdes ett spårbaserat privatbilssystem, monovil, som svävar mellan skraporna och på behörigt avstånd från gatuplan. Spårsystemet har även större, multisegmenterade kollektivtransporter. Pivs är strikt förbjudna här, vilket också gör det svårt för dem att ta sig till stadens centrum – staden är flera mil bred och gatutrafiken står ofta helt still. Snabbare transporter utgörs av olika former av tvåhjulingar, rollers och motsvarande.

Alla pivs är medlemmar i ett gäng. Alla som bor i ett gängs distrikt antas vara medlemmar – men inte alla jobbar direkt för gänget. Pivs är dock den främsta rekryteringsgrunden för gängen. Gängets verksamheter sprider över många branscher: säkerhet, handel, viss administration, bygge, kommunikation, renhållning.

Många pivs försörjer sig som en del av gängens stora maskineri, vilket kan ta följande typiska former:

 • Spanare (den lägsta rangen inom gängets gränsförsvar). Används också för att bevaka interna fiender.
 • Sergeanter. Gängets stridande, vars uppgift är att beskydda gängets verksamhet, värdesaker och bevaka favelans gränser. Detta går typiskt sett till äldre pivs, 15 år och uppåt
 • Elitos: De främsta av gängets soldater, ofta beryktade. De kan leda gängets operationer utanför favelan, de kontrollerar sergeanterna eller agerar livvakter åt gängets ledarskap. Elitos är normalt 20-30 år, alltså inte direkt pivs.
 • Kurir: att transportera droger, pengar, vapen eller andra viktiga varor inom, eller i många fall utom, favelan. Kuriren testas många gånger innan han/hon anförtros med värdefull last.
 • Moddare: Gänget har en stor mängd teknik – vapen, en del fordon, kommunikationssystem, etc. Moddare är de som lärt sig underhålla och modifiera utrustningen. De är högt hållna inom gänget.
 • Fördelare: Gängets administratörer kallas fördelare. Deras uppgift är att enligt gängets regler och ledarnas tycke fördela gängets resurser. De kan alltså arbeta med att avlöna sergeanter, att fördela ut ransoner till behövande eller administrera lån.
 • Bizniz: Säljer och köper varor både inom och utom favelan. Dessa är väl betrodda av gänget, får ofta både pengar och sergenater som livvakter. Deras uppgift är förstås att sälja till maximal vinst, och köpa in så billigt som möjligt. Vissa gäng har specialiserat sig på ren handelsekonomi. Typiska handelsvaror är mat, reservdelar, vapen, ammunition, droger, slavar, prostitution och i vissa fall säkerhetstjänster (beskydd, etc)

Om man inte arbetar inom gänget så har favelan förstås gott om andra verksamheter. Gemensamt för nästan alla är att de betalar en form av skatt till gänget för att få verka:

 • Städare: av döma hur skitig en typisk favela är så kan man tro att inga städare existerar, men det finns gott om dem. Skillnaden är att städarna är selektiva. Dels tar de mot en mycket liten betalning och städar undan sådant som måste bort – tömma latriner, lite matrester, etc. De håller också favelans viktigare farleder farbara, samt samlar återvinningsbara föremål både inom och utanför favelan.
 • Gatuförsäljare: Säljer nödvändigheter på gatan, i marknader eller i några av de supermarkets som finns i favelorna.
 • Trader: Om man investerar i en vettig mobilenhet så kan man tradea på nätet. Det kan röra sig om att sälja/köpa virtuella varor, att utföra uppdrag, hitta information, eller motsvarande. Vinsten är oftast liten om man inte är mycket skicklig och har ett brett kontaktnät.

Skolor finns i de flesta favelas, ofta i stadens eller välgörenhetsorganisationernas regi. Utbildning anses fortfarande viktigt av paulitos, och många pivs spenderar delar av sina dagar i skolorna – om de inte måste jobba mer för att försörja familjen. Det finns också relativt gott om välgörenhetsfinansierande kliniker.

 

Favelorna

 • Fuchuera (pivsens favela, en torr kulle med vissa underjordiska gångar)
 • Rapas (grann-favelan i dalen, sträcker sig bort till en resort)
 • Lixo (grann-favela, en trång soptipp)
 • Lägret (argentinskt flyktingläger, instängslat och bevakat)
 • Pelarna (stor favela under monovilen, många marknader)
 • Plani (närliggande favela som jämnades med marken, håller nu på att bulldozas)
 

Gäng

 • Fuches (pivsens gäng)
 • Rapas
 • Sao Jihad (muslimska gänget som kontrollerar Lägret)
 • Lapsap: Kinesiskt gäng, kontrollerar Lixo
 • NN (nino ninjas): mäktigt droghandlande gäng, kontrollerar Pelarna och några andra favelor)