Ho Tchae Xjing

Fänrik Ho Tchae Xjing, ♂
Alias: Buddha, Wang
Instruktör i intrång, närstrid, sprängämnen
DNA: 53215-15800-22041-50112
Retina: 50183-06097
Född: 2025-04-12, Shanghai, Kina
160 cm / 65 kg
Ögon: Brun, ljusbrun
Hår: Svart
Sexuell läggning: Heterosexuell
CivilstÂnd: Singel, aldrig gift
Religion: Buddhist
Missbruk: Meditation
IQ: 129 / EQ: 92
Kon B, Syn A, Hör A
Språk: Kinesiska A, Japanska B, Basic B, Tyska B, Eurolingo B, 
Engelska B 
Kompetenser: Automateldsskytte, vapendragning, fingerfärdighet, 
fallskärmshoppning, genomsökningsteknik, gevärsskytte, kastteknik, 
kastkniv, klättring, pistolskytte, smygning, akrobatik, kriminella 
kontakter, säkerhetssystem, dyrka lås, sprängteknik, pentjak silat.
Cybernetik: DNC(-nät, -datalänk), art. ögon (pIR, ljusförst., 
autobländ, HUD), art. öron (bullerskydd), mål(-ID, -analysator, 
-igenkänn), buggdet, laserdet, röstförvräng, biosoft, spinalacc, 
art. nervbanor, smärtblock, biosoft, cerebral intf, intern dator.

57- Instruktör, Strakonice
54-57 Utbildning
51-54 Infiltratör, triaderna, Shanghai
48-51 Ledare, triaderna, Shanghai
44-48 Konsult, triaderna, Shanghai
41-44 Inbrottstjuv, Shanghai
25-41 Uppväxt, Shanghai