Rashid al-Zahir

Fänrik Rashid al-Zahir
Alias: Rampage, RaMP
Instr. data- och elteknik, dataintrång, info. sökning
DNA: 09464-73603-73108-86760
Retina: 98337-08887
Född: 2033-08-28, Barcelona, Katalonien, EF
179 cm / 75 kg
Sexuell läggning: Heterosexuell
Civilstånd: Singel, aldrig gift
IQ: 160 / EQ: 75
Kon B, Syn B, Hör A
Språk: Spanska A, Engelska A, Arabiska B, Franska B, Tyska B,
Eurolingo B
Kompetenser: Automateldsskytte, fingerfärdighet, genomsökningsteknik,
informationssökning, bilkörning, pistolskytte, varuvärdering,
kommandoträning, förfalskningsteknik, hacking, säkerhetssystem,
elektronik, matematik, programmering, vapensmide, artillerisystem,
modekunskap, socialt uppträdande, radioteknik.
Cybernetik: Cerebralt intf., biosoft, DNC(-nät, -jack, -datalänk,
-radiolänk, -satellitlänk), art. ögon (makro, zoom, autobländ., HUD),
cyberlänk, fordonslänk, intern dator.
Brottsregister: Dataintrång (-57), Misshandel (-50), Stöld (-48,49)

57 - Instruktör, Strakonice
55-57 Programmerare, IDC-Fujiyama, Barcelona
51-54 Utbildning, artilleribataljon, Madrid
33-51 Uppväxt, gängliv, Barcelona