Jargus är Död

Oväntat, men av många efterlängtat, återfinns kejsar Jargus död. Kejsaren som regerat i 131 år har varit en institution i sig själv, en naturkraft som tyckts omöjlig att rubba. Men hans fiender har varit många sedan han som bastard tog kejsarposten från sina bröder, och de har bara blivit fler för varje år som gått. Jargien har knappt gått att hålla ihop de senaste åren. Turbulensen blir enorm när ett sådant maktvakuum plötsligt skapats. Rollpersonerna är laudates, faktoratorer, legatorer, preatorer och andra av motsvarande makt och ställning. De har alla sina egna agendor och ser potentiellt Jargus död som århundradets möjlighet. Men Davals politiska karta är mer komplex än någon människa kan förstå, och även efter sin död tycks Jargus makt sitta i väggarna.

Klarar de av att levande genomföra sina agendor eller tvingas de inse att det finns viktigare saker än personlig vinning?

Jargus är Död är en hyperdetaljerad politisk intrigkampanj. Alla karaktärerna har gott om makt i Jargien, men politiken i Daval är ett komplicerat nät av allianser, fiendeskap, relationer och hemligheter. Det är ett minfält att navigera, och kampanjen bygger på att helt fördjupa sig i denna politiska komplexitet. Ta bara en titt på relationsdiagrammet nedan:

Diagrammet som PDF: Relationsdiagram