Tito Caglieri

Tito är färsk från Interpol-akademin, en småfanatisk idealist som tror på Förenta Nationernas mål, som tror på världsfred och att det alltid går att nå sanningen, alltid går att sätta dit den skyldige.

Karaktärsdrag

  • Riskbenägen: Nyfiken
  • Kärleksfull: Passionerad
  • Påtaglig rädsla för sjukdom
  • Lindrig Svaghet för fräsiga bilar
  • Hederskodex: bekämpa brott

Relationer

  • Sjuk fader på lokalt sjukhus
  • Fatima, sjukskötare
  • So Malley, kvinnlig interpolagent