Titlar i Jargien

Dessa titlar fanns att välja bland eller inspireras av inför valet av karaktärer till Jargus är Död.

 

Högre maktpositioner inom Jargien

 • Princep (provinshärskare)
 • Guvernör (koloni eller distriktshärskare)
 • Lagråd (medlem i lagrådet, stiftar kejsardömets lagar)
 • Faktorator (medlem i verkställande råd, kejsarens utvalde)
 • Imperator (legionsgeneral)
 • Primod (”biskop”, kan vara medlem i Aboratens råd för extra makt)
 • Borgmästare
 • Ordensmästare – precept (leder en tempelriddarorden)
 • Ledare av handelskompani (direktör, president, ordförande)
 • Ambassadör (från utlandet, bör lämpligen inte vara alltför oliksinnad Jargien)
 

Adelstitlar

 • Princep – motsv hertig, alltid provinshärskare
 • Duce/Dux – motsv greve, ofta guvernör eller borgmästare
 • Laudates – motsv baron, ofta officer
 • Jordanes – markägare, typiskt den bästa titel en icke-adlig kan nå
 • Cavalles – riddare, en ganska betydelselös hederstitel
 

Övriga positioner

 • Consultator – advokat eller juridisk rådgivare
 • Cognitor – kunskapare / kejserlig spion
 • Magistrat (domare, leder städers domstolar)
 • Gladiatorföreståndare
 • Stor författare/filosof/professor/artist
 • Hög officer / känd krigare