Valthian Randarian

En härjad och bitter krigshjälte med erfarenhet från kriget med Drunok och kolonin Lomaro. Är andre man i krigsregementet Corer Fexiores och har mannarnas fulla lojalitet. Hans familj bär på en svår tragedi, något som bara spär på hans sinnelag. Han är känd för att växla snabbt mellan skratt och övervåld.

2920 e.D Valthian föds.

2930 e.D Efter långa förhandlingar sluts ett avtal att Valthian skall gifta sig med den två år äldre XXXX och att XXXX fram till dess skall bo hos familjen och utbildas i deras familjeföretagsamhet. I avtalet ingår även att Valthian efter giftermålet skall tjänstgöra för och utbildas av YYYY, XXXXs fader.

2932 e.D Valthian skickas iväg för att tränas av Izman Regelius fader. Får med sig den trogne och duktige slaven/livvakten/tjänaren GGGG

2937 e.D Valthian avslutar sin träning hos Izman och gifter sig med XXXX. Strax efter detta börjar hans tjänstgöring/träning hos svärfadern YYYY. Tjänaren GGGG följer med.

2943 e.D Valthian utmärker sig i stridigheter och får bilda ett eget kompani helt efter egna önskemål.

2945 e.D Valthians äldste broder AAAA dör. Förmodligen i en duell med den näst äldste brodern BBBB. Denne överlever, men är svårt skadad. Brodern tillfrisknar, men det står snart klart att han aldrig kommer bli helt återställd. Han är sjuklig och stundtals förvirrad. Det viskas om förgiftade vapen.

2947 e.D Valthian övertalas av sin fru att utbilda sig för att vara förberedd ifall någonting skulle hända den sjukliga brodern eftersom Valtian då skulle bli arvtagare. Brodern tycker detta är en bra ide och skickar honom till snobbskolan.

2948 e.D Valthians far insjuknar i en märklig sjukdom.

2951 e.D Fadern dör. 2957 e.D Kriget i Drunok börjar 295x e.D Kriget slutar

2962 e.D Randarians legion bildas. Valthian får erbjudandet att bli andreman i denna men avstår för att sprida släktens inflytande över flera regementen.

2969 e.D Nu. För två veckor sedan anlände Valthian till Daval med en hedersvakt på 50 kavallerister.