Darrian Everni Victorinas

En prior som fått makten över klosterstaden Athor långt upp i de östra bergen, men efter att han gift sig med provinshärskarinnan Atina Vestoris har han också etablerat sin makt i nordliga provinsen Sardan. Atina är i sorg över sin fader som dräptes, och Darrian har utnyttjat detta för att bli Sardans utsände till Daval, med fullmakt från sin fru. Darrian är också andreman i Blå sällskapet, efter att Antonos sett stor potential i honom.

Darrian är 40 år och född i Tibara, men skolad i Erat och Athor. Var ett teologiskt geni som ung, den yngsta någonsin att vara prior över Athor, men hans makthungriga beteende de senaste åren, och stölden av stenen i Athor, har fläckat hans rykte.

När kampanjen startar så är den verkligen Darrian fängslad sedan länge och finns i Citadellets källarhålor. Han gestaltas dock av infiltratören Lukas Hymeris.