Lukas Hymeris

Lukas Hymeris var en person som från födseln hade stjärnorna emot sig. Livet borde vara enkelt när man föds in i en välrenommerad överklassfamilj med pengar, makt och inflytande. Han hade förbannats med en uttråkad moder som inte klarade av att vara en god mor, utan som ständigt hittade mening i vin och män. Som upprepade gånger sade att hon önskade att han hade dött vid födelsen. En mor som helt överlät Lukas till hunsade barnflickors vård. Lukas far syntes aldrig till. Han jobbade pliktskyldigt för administrationen och reste året om. Det var inte förrän senare, vid Lukas tionde levnadsår, som modern i ett sjukligt bakrus avslöjade att far inte var far, utan att Lukas var avlad av en världsvan och charmant och spännande man känd under namnet Felix Quintillis. Hon förbannade att Lukas inte var mer som denne man.

Uppväxten var ensam, blyg och otrygg. Lukas försökte finna kamratskap men han blev snabbt åtlöje eller hackkyckling vart han än begav sig. Han bet ihop. Tänkte att en dag skulle han fly och träffa sin riktiga pappa, en man som skulle ge honom ett bättre liv. Modern skickade Lukas till olika skolor och lärosäten för att bli av med honom.

Det verkar som om till och med stjärnorna fortsatte att skratta Lukas i ansiktet. När han av en slump hamnar på samma lärosäte i Erat som sin riktige far blir han istället faderns unge älskare. Lukas fick värme och trygghet men inte den han begärde eller önskade. Studierna påverkas och han hamnar mer och mer efter, mer och mer desperat för att hålla näsan över vattenytan.

Hans räddning i en tid då han överväger att kasta sig från klippkanten är en lokal knoppande kvinna vid namn Anna. Hon tyr sig till Lukas, ser att han är en skadad fågel men hon litar på honom, ser att han inte är ond och får honom att känna lycka för första gången någonsin. Han smiter undan från lektioner för att vara med Anna så mycket det går. Han jobbar extra och ger henne vad han har kapacitet till. Hon ger tillbaka det han begär och önskar. Tillsammans får de ett barn och Lukas börjar våga tro igen.

Efter en initieringsceremoni på skolan ändras allt. En klasskamrats otydliga ledarskap gör att Anna tillfångatas och bränns som häxa framför ögonen på Lukas. Med en smärta större än Daaks alla martyrer försvinner Lukas den natten och syns aldrig mer.

…förrän ungefär 20 år senare, under förklädnad och agerandes som prior Darrian Everni Victorinas, en annan av kurskamraterna från Erat. Efter Erat har Lukas, förvirrad och lamslagen av sorg och skam, fångats upp av Inkvisitionen, berättat om Erat och De Blå och fått en möjlighet till upprättelse och hämnd. Inkvisitionens ledare uppfostrar honom, stärker honom, härdar honom och formar honom till sitt privata redskap. Lukas tränas i konsten att verka i lönndom, att försvara sig och i bruket av gifter. Efter att ha röjt kättare ur vägen startar hans svåraste uppdrag – att infiltrera De Blå. Detta görs genom att fängsla Darrian Victorinas och ta över hans plats och kontaktnät. På blott ett fåtal år, och med viss hjälp av Inkvisitionen, når Lukas framgång efter framgång och blir en av Kejsardömets viktigaste personer. Snart kommer budet om att De Blå skall agera och Darrian möter sina vänner från förr. Ett möte få av dem kommer att glömma.