Jarim Lascaris

  • Rådsherre över staden Erat
  • Medlem i Blå sällskapet, studerade samtidigt som Felix, Darrian,Marius och Valthian
  • Den akademiskt mest framgångsrike, och har aldrig lämnat de domänerna
  • Tror på ett upplyst kejsardöme där de lärda styr byråkratin