2960 Antonius brev till alla

2960 e.D.

Kära Bröder,

Jag skall fatta mig kort. Det är ännu inte utropat, men när ni får mitt brev så har jag utnämnts till Jargus nye consilator! Detta är en framgång utan motstycke för Blå sällskapet. Aldrig har vi varit så nära. Jag har arbetat målmedvetet ända sedan tiden på St Yrgams för att detta ska ske. Nu äntligen har mina böner hörts.

Min position inom kejsardömet kommer drastiskt förändras. Jag kommer få fyll insyn i statsapparaten. Jag kommer få ett sigill med långtgående befogenheter. Kejsaren själv kommer lystra till mina råd. Tro mig, bröder, jag kommer verka för sällskapet från att första glaset vänts. Jag har inga illusioner om att Jargus kommer att ändra sitt sätt bara tack vare mina råd, men kanske kan jag påverka i rätt riktning.

Mina bröder, jag måste också varna er. Som consilator har jag plötsligt många fler fiender. Många vill höra vad jag säger och läsa vad jag skriver för att använda det mot mig. Mina brev kommer framöver vara mycket sporadiska. När de kommer så levereras de av personligt bud. Jag kommer att använda mitt hemliga sigill från St Yrgams.

Consilator Antonius Vincafluva Botaneiates