Plot

Jargus har de senaste åren helt låst in sig i sin del av Rasur. Det sägs att Jargus bara träffar de två consilatorerna (rådgivarna), domarna i lagrådet, ledaren för faktoratorrådet, livvakterna samt de egna tjänarna. Han har blivit allt mer fixerad vid studiet av astrologi, profetior och dylikt. Vad som förut fungerade hyfsat har nu börjat kollapsa inom kejsardömet. Statskassan är i stort sett tom och inkvisitionen har tagit mer och mer makt och adelsätterna dämpar sin otålighet i allt mer extravaganta fester. Ett tecken på situationens allvar är att Jargus inte ens har hindrat Aboraten från att på allvar sätta igång sitt första korståg – halva flottan, ett flertal stridande ordnar, tusentals frivilliga och krigsregementet Cintos Davios befinner sig i Västmark, marscherande mot Soldarn.

Relationerna med Mûhad har samtidigt nått sin botten, sedan massakern i Jen ett år tidigare. Jargus ambassadör är hemkallad, men Mûhads har stannat i Daval, trots dagliga skanderingar utanför ambassaden. Dessutom viskas det om en raunisk återuppresning.

 

Plotten

Jargus har spenderat 130 år att hålla ihop Jargien. Det har tärt på honom och han har börjat fråga sig var det ska sluta. Han har insett att hans makt är falnande. Och även om han inte tycks dö av ålder, så falnar även hans kropp. Emedan hans sinne är skarpt så har hans kropp försämrats till närmast obehagliga nivåer. Han inser att om allt fortsätter som förr kommer hans dagar snart vara räknade.

Efter att ha studerat skrifter och profetior har han insett att det bara finns en väg ut. Att bli helgon. Han har läst hemliga skrifter som vittnar om att levande kan helgonförklaras. Han har läst allt som finns skriver om Ljusbringaren. Insikten har kommit till honom. Enda sättet är att bringa en ny rening över Jargien, och att själv vara Ljusbringaren. Men som en alltmer föraktad kejsare kan han omöjligt vinna folkets och kyrkans gunst. Jargus måste försvinna, och en ny Ljusbringare återvända.

Att ty sig till Daak för sin lycka har aldrig varit Jargus taktik, så det gäller att göra det själv. I en slug plan har han förberett för kejsardömets dekadens, hans eget försvinnande, samt en efterföljande kalabalik och maktstrid som är grogrunden för den nya reningen.

Nyheten att Jargus är död slår plötsligt som en blixt ned i Rasur. Det enda som föregått det är envisa rykten en vecka tidigare att han blivit svårt sjuk. När dödsbudet sprids förvärras det av att ingen får se kroppen på grund av den påstått smittsamma sjukdomen. Men consilatorerna konstaterar att kejsaren är död och kallar in consiliet för att se vad som kan göras.

Kampanjen börjar när alla just anlänt till Daval (utöver någon som eventuellt var där hela tiden). Jargus dödsbud är någon dag gammalt och hela Daval är ganska förlamat. Det enda officiella är att consiliet skall sammanträda för att kröna den nye kejsaren. På pappret är näste kejsare Aneran Lascaris som redan har sänts efter, men i hemlighet har Fulvius Quintillis börjat marschera mot Daval.

 

Tronpretendenter

 • Anerian Lascaris är Jargus son och är först i arvsrätten, men han tycks aldrig ha planerat för ett övertagande. Han är åldrig, har få band till Daval och få allierade. Enligt lagen är det ingen tvekan om att Anerian skall utses till ny kejsare. Men det finns rykten om att han är bastard. Och alla vet att han är vek och snart död.
 • Enligt de flesta regler är Salvatora Salvianis närmast i arvlängden, men hon är både kvinna och har tidigare inte talat för sitt möjliga övertagande. I inledningen har ingen hört något från henne, men i själva verket har Salvianis främsta samlats i all hast i Jargien-provinsen för att lägga upp sin plan. De saknar dock en av de allra viktigaste – Valerian Salvianis som påpassligt nog leder ett regemente i strid mot Västmark. Salvianis är inte beredda att ge upp utan strid, men de vill inte heller ge sig in i Daval förrän de har en plan redo. Salvatora har ett gott rykte och skulle förmodligen gå hem hos folket, men adelsätterna är ganska trötta på Salvianis dominans. Också Valerian Salvianis har möjligt att kräva kejsartronen tack vare avlägset släktskap.
 • Fulvius Quintillis är arvtagare till en tidigare kejsare, vilket han länge påmint Jargien om. Han ser sin chans, framförallt genom att agera snabbt, och har genast börjat leda sin legion mot Daval. Formellt är orden att hindra uppror och oroligheter, men många inser nog Fulvius plan och det finns nog blandade åsikter om det är bra.
 • Aboraten har inte för avsikt att låta kejsartronen gå honom förbi, han kommer att verka urskiljningslöst för en kyrkotrogen kejsarkandidat. Hans egna tänkbara kandidater är Imperator Lucos Tiberian av Tibara och, om resten av Salvianis stödjer det, Galin Camosi. Han kan dock tänka sig andra kandidater i utbyte mot rejäla löften, så länge de är lojala mot Gula fanan.
 • Antillimar har kämpat länge nog – han kan inte acceptera att inte inkvisitionen vinner på Jargus död. Han skulle föreslå sig själv som kejsare, men kan övertalas att acceptera en svag marionettkejsare.

När Jargus dött så saknas det en entydig maktfaktor i Daval. Lea Jahanet och Antonius Randarian har störst befogenheter lokalt, men ingen av dem har direkta anspråk på tronen. Salvianis makt i staden är begränsad utan Jargus, med undantag av stadsvaktskaptenen. Men det är sannolikt att Jahanet fortsätter att stödja Salvianis ett tag till – om inte annat är Lea och Cain i allians. Genom detta stödjer de förmodligen tillsättandet av Anerian – med hopp om att en svag kejsare kan gynna dem. Cain låter stadsvakten dubblera sin patrullering och ta kontroll över staden, vilket kritiseras skarpt av Randarian.

Valthian Randarian har redan 500 man med sig från Corer Fexiores för att övervaka situationen. Han får i order av Fulvius Quintillis att hitta en allierad – antingen Vincerius Abile eller Cain. Han får fullmakt att använda mutor upp till 5 miljoner denarer. Okänt vid tidpunkten är att Flavos Grande följer med, tillsammans med 1000 av sina egna män från provinsen Lemira. Quintillis har andra allierade i staden. Felix blir ombedd per brev att samla Quintillis vänner och förbereda Acaleo. Om detta går väl kan Quintillis också räkna in släkten Lemire, och med viss tur, Izman Regelius och folket med honom.

Zhaya kan också stödja Fulvius Quintillis – eftersom Quintillis-släkten är god för många miljoner som kan betala av skulderna…

Samtidigt manövrerar inkvisitionen. Deras väpnade styrkor är decimerade på grund av rådande korståg, så de måste utnyttja andra medel. Felix kommer att meddela Rogerran Londstirm att det är dags att börja handla. Sedan kommer han gå direkt till Randarian och erbjuda dem sin fulla vänskap. De måste punktera Jahanets makt i staden och föreslår Randarian att anordna en misshandel av Alexius Jahanet utförd av invkisitörer i stadsvaktsuniformer.

Samtidigt gäller det för aboraten att samla sina styrkor. I Daval har han Deradius, Damilia och Darrian Victorinas, Bernardo Donato, Galin Camosi och Lucius Jhesasi Donato. De bjuder in till ett möte med de som är trogna Gula fanan – Randarian (Antonius, Fulvius, Carus, Valthian), Fortunatis (Marius, Domitius), Papas (Zenvos) – men inte Jehor. I detta möte föreslås det att nästa kejsare måste tillhöra gula fanan, och att aboraten föreslår Galin Camosi. Att Galin är utan sin ätts stöd är bara bra enligt aboraten – det innebär att den stora mängden ämbeten som följer med kejsartronen måste tillfalla Donato eller andra aborat-vänliga ätter – exempelvis de som är inbjudna!

 

Gröna fanan

 • Arcadis
 • Jahanet
 • Lemire
 • Salvianis
 

Gula fanan

 • Botaneiates
 • Donato
 • Fortunatis
 • Jehor
 • Papas
 • Randarian
 

Händelser

 • Fulvius Quintillis kommer att förmodligen alliera sig med Vincafluva och inleda en belägring av staden, eller, en ”övervakning”.
 • Stadsvakten blir förtryckande
 • Jahanet och Randarian ryker ihop på allvar
 • Det kommer också att spridas rykten om att Jargus mördades. Dessa späds förstås på kraftigt när kroppen försvinner.
 • Aneran Lascaris dör / dödas
 • Rogerran Londstirm lyckas ta sig in i staden med ett gäng hyrsvärd
 

Dagskronologi

 • Dag 1 – Jargus dör
 • Dag 3 – Fulvius avreser mot Daval
 • Dag 4 – Felix fest. Alla spyr.
 • Dag 5 – Möter Merakal Randarian
 • Dag 6 – Felix stora fest för att inte bjuda in Jahanet. Alla spyr. Igen.
 • Dag 7 – Felix bevekar Lea Jahanet
 • Dag 8 – Valthian frigörs.
 • Dag 9 – Lit de Parade av Jargus.
 • Dag 10 – Fulvius anländer.
 • Dag 11 – Grande anländer.
 • Dag 15 – Anerian Lascaris anländer
 

Spridda idéer

 • Inkvisitionen representerar Mörkret och ondskan. Ruttet inifrån. Antillimar är i förbund med Malgoarh.
 • Munkarna representerar Daak.
 • Jargus ser en möjlighet att ta kontrollen i den nya reningen. Han spelar på både mörka och ljusa sidan.
 • Antonos representerar motvilligt mörkret och kommer att späda på kaoset, men kan lösgöras från Kalians grepp.