Starcraftvärlden

Spelvärlden kommer inte att beskrivas i detalj här. Detta dels för att man redan kan läsa om spelvärlden på Wikipedia, i manualen till Starcraft-spelet samt på diverse fansiter och dels för att de exakta detaljerna i spelvärlden inte är särskilt intressanta och det är fritt för spelledaren att omtolka världen. Det är dock en bra grund att ha läst bakgrundsmaterialet i Starcraft D6. I den mån spelvärldsdetaljer beskrivs i denna kampanj skall de ses som ett förslag.

Grundidén är att rymdens första kolonisatörer är en mängd brottslingar som skickas som försökspersoner med ett rymdskepp som skall ta sig mellan solsystem. Detta rymdskepp kommer fram till ett antal planeter i ett fjärran solsystem, men kolonisatörerna glömmer snabbt sitt ursprung och de mänskliga kolonierna växer således fram utan kontakt med hemvärlden.

Människor som de är splittras snart kolonierna i olika fraktioner, och då de alla har sina rötter i kriminella är den allmänna stämningen rå. De nykoloniserade planeterna är farliga och kolonisterna blir ett hårdfört folk som inte litar på varandra.

Teknologin är högteknologisk men robust och praktisk för att kunna repareras med enkla metoder och funka i alla väder. Framförallt för militära applikationer har man nått längre än vår nutid, annars är nivån ungefär den samma.

Vad kolonisterna inte vetat om förrän alldeles nyligen är dock att de inte är ensamma. Livsformen som kallas zergs, en ras som assimilerar främmande livsformer och gör den till sina egna muterade drönare, drar ständigt fram i universum i sin jakt på resurser och genuppsättningar att sluka. Dess bittra fiende är protosserna, en uråldrig, ceremoniell ras med humanoida former som använder sina psykiska krafter och högteknologi för att söka utrota zergs.

Året är nu 2499 A.D. Koprulusektorn är människornas (terranernas) hemvist och större delen av sektorn styrs av Konfederationen, ett resurstörstande imperium som fått flera uppror på halsen, framförallt från utbrytargruppen som kallar sig Korhals söner. Till råga på allt har zergs just anlänt till kolonisternas solsystem och inlett en apokalyptisk invasion. Människorna försvarar sig så gott de kan, samtidigt som protosserna är hack i häl på zergs, fullt beredda att med sina kraftiga vapen upplösa allt liv på varje planet som infesteras.

Denna kampanj kan skilja sig något från officiella världsbeskrivningar. Det är också viktigt att betona att kampanjen på inget sätt försöker efterlikna dataspelen och att det som utspelas i dataspelen anses ske efter den här kampanjen.