Utpost 782XJG

Utposten ligger långt ute i ödemarken. Enda vägen dit är en grusväg som går längs med pipelinen som förbinder utpostens gasverk med kolonin Ebergrad, 1500 km bort. Utposten är placerad bredvid ett enormt tjärträsk. Den underjordiska aktiviteten är väldigt hög här och utposten har därför ett tjugotal borrplattformar ute i träsket och därtill ett dussin borrtorn runt om själva utposten. Utposten har runt 200 invånare. Den är ganska nybyggd (2477, 22 år sedan) och verken kräver ganska lite manskap för att gå runt. Alla på utposten arbetar i verken eller med service för andra invånare. Man försörjer sig på begränsad pododling och matransoner som skickas in med jämna mellanrum. Utposten är placerat i en klippskreva alldeles intill träsket. Den har ett huvudsakligt försvarsverk – en bred bunker som täcker infarten till utposten och ett par skyttegravar anslutna till bunkern.

Forskningscenter LV-436 kallades det underjordiska komplex som huserar psi-sändaren. Det var ytterst hemligt, men givetvis visste flera av bosättarna om att det fanns ett underjordiskt komplex – de visste dock inte vad som gjordes där. LV-436 hade tidigare ett tiotal forskare och ett trettiotal soldater. De försörjdes med de resurser som flögs in till soldaterna som officiellt bara bevakade utposten. Men när Korhals söner fick kontrollen över regionen kom de snart till Utpost 782XJG. LV-436-soldaterna beordrades att kämpa till sista man utan att kompromissa komplexet – så de sköt ihjäl alla forskarna och stängde den enda ingången till komplexet. Efter hårda strider intog Korhals söner bunkern. De förstod så småningom att det fanns något mer under bunkern, men de kunde inte ta sig in. När kriget mot Konfederationen trappades upp förflyttades nästan alla styrkor från Utpost 782XJG – endast ett halvdussin soldater är kvar samt runt 20 militiamän från utposten.

Psi-sändaren har fortsatt att sända eftersom större delen av komplexet är automatiserat, men dess sändningar är inte kraftfulla nog för att faktiskt kontrollera några zergs. Sändaren har dock fått ett antal zerglings att dyka upp oväntat vid utposten. De har rapporterats ha betett sig mycket konstigt – ömsom attackera, ömsom fly (flykt är något zerglings inte är direkt kända för att syssla med). Byborna har också sakta men säkert fått symptom av psi-sändarens närvaro sedan dess uppgraderades till nuvarande styrka år 2497. Förändringarna har dock varit så långsamma att ingen direkt reagerat på dem. Vad som är kanske mest påtagligt för en gäst i utposten är att folk tappat greppet om vad som anses verkligt eller inte – sunt förnuft verkar saknas.