2968 Brev från Antonius till alla

Kära Bröder,

Det Blå sällskapet leder vidare! In Bla no Vida! Vi välkomnar era framgångar i livet!
Jag skriver dock till er för allvars skull. Vårt kejsardöme, vår moder, är lika sjuk, om inte sjukare, än förr. Förbannelsen Jargus vilar än över oss. Men tro mig bröder, det kan inte vara längre till! Det talas om deklaration av galenskap, att Consiliet ska förklara Jargus ofullmäktig. Han kan nu spendera veckor utan att utföra en endaste av sina plikter då han är upptagen med sina studier av främmande skrifter och astrologier – tursamt nog kan jag och Consilator Randarian utföra det mesta som förväntas av kejsaren.

Jag vill också skriva till er för den glada nyheten att vår broder Prior Darrius Everni Victorinas nu är sekondant i vårt Sällskap! Ni känner honom alla, hans nit och flit har tagit honom långt. Prior Victorinas efterträder som ni förstår den sedan länge bortgångne Arius Zeno. Denna befordran har länge varit planerad., och jag hoppas ni alla kan stå bakom Prior Victorinas som om han vore mig. Prior Victorinas kommer att flytta till Daval, och bistå mig i bevarandet och expanderandet av det Blå sällskapet.

För att fira detta tillfälle bjuder jag också in er alla till ett tvådagars konvent för Sällskapet, där vi inte bara skall äta och dricka gott utan även dryfta viktiga ämnen kring kejsardömets framtid, likväl som er egen framgång. Som alltid ställer Blå sällskapet upp för att lösa problem som hindrar er framgång. Starka medlemmar leder till ett starkt Sällskap! Jag hoppas vid den Ende att ni alla kan närvara.

Skål för er framgång, sucesium flua.
Consilator Antonius Vincafluva Botaneiates, 2968 e.D.