Caligo

En grupp Daak-munkars stilla liv på klostret avbryts då de av en händelse stöter på några av inkvisitionen förbjudna böcker. Plötsligt jagas de av inkvisitionen och tvingas fly landet. De måste nu leva enligt principen ”fiendens fiende” för att rentvå sig själva och hindra den enorma fara som hotar Daaktron och hela världen.

Caligo är en episk kampanj i två säsonger som går från lägsta till högsta nivå, med profetior, världsomspännande resor, storpolitik, magiska artefakter och gudainkarnationer. Den tar fokus på ett par enkla munkar som tvingas växa i helt andra roller än de först tänkt sig, en plågsam process där de måste synda och offra mer än de någonsin önskat.

 

Karaktärer

 • Zenos Zenos

  Det här är en klok man som har gått i lära hos mig. Han har inför mig erkänt sina synder, lämnat sitt gamla liv bakom sig och är nu redo att svära klosterlöftena i vår ordern. Han är kunnig inom … Läs mer

 • Caine223-139-b Neres Vimargon

  Neres föddes år 1484 (2938 e.D) i baroniet Fene, i grevskapet Tresna, hemmahörande i hertigdömet Negaidh på sydöstra Danbréann. Neres fader Melkor är en yngre broder till den kände baron Yftar Vimargon av Fene. Melkor är en riddare, precis som … Läs mer

 • starkknight Leon Tempelriddare

  Leon Tempelriddare är 27 år gammal, född 2940 e.D. Namnet Leon betyder ”fri”. Tillnamnet ”Tempelriddaren” har han fått det senaste året, sedan han återvänt till klostret Tyramos av St Argoras orden som en fullärd tempelriddare. Som tempelriddare räknas Leon som … Läs mer

 • Reik Hoewner Cadius Ulixes

  Prior Cadius Ulixes, den näst högste på klostret Tyramos, ansvarar för ekonomin och för det musikaliska. En bestämd man av god börd, som anser att det finns rätt sätt och fel sätt att göra saker på. När plikterna kallar brukar … Läs mer

 • kidon Ardax

  En ung ebhronitisk krigarmagiker med mycket stor potential. Hans fader, en framstående magiker i Kabalaorden, har dock aldrig sagt ett vänligt ord till Ardax och alltid sökt bättre och bättre prestationer. Ardax är tämligen fåordig och direkt. Till strid använder … Läs mer

 • benedict Andros

  Novis Andros föddes som tredje sonen till Emanus Ulixes, exaktor (fogde) till yrket i den lilla staden Paros sydost om Jarum. Trots att familjen inte var särskilt rik och eller hade en särdeles god exaktorsbefattning höll man sig för mer … Läs mer

Krönikor

 • Kapitel X – Faliernas flaggskepp

  Amiral Tzeeman hade mer eller mindre låst in de som inte var skadade i mässhallen ombord på flagskeppet. Enligt falisk artighet och generositet som värd så bjöd han rikligt på mat och dryck även fast han inte närvarade under större … Läs mer

 • Kapitel V – Helveteshålet

  Var massakern i Jen guds straff för munkarnas synder? För att de inte kommit längre i sitt uppdrag? Eller var det den Ondes verk, för att stärka de kätterska västlänningarna? När lamackan stävade ut mot havet fylldes bröderna av dylika … Läs mer

 • Kapitel IV – Åter på heligt uppdrag

  Var massakern i Jen guds straff för munkarnas synder? För att de inte kommit längre i sitt uppdrag? Eller var det den Ondes verk, för att stärka de kätterska västlänningarna? När lamackan stävade ut mot havet fylldes bröderna av dylika … Läs mer

 • Kapitel III – Under nya herrar

  Följande morgon satte den lilla karavanen av mot Alkharzan, Mûhads legendomsusade huvudstad. Köpmannen visade sig vara ganska vänlig och han hade ingenting emot att samspråka med slavarna lite då och då. Munkarna hade nu börjat ana oråd och försökte övertala … Läs mer

 • Kapitel II – Asköknen

  Trötta och med bedrövade hjärtan vandrade munkarna nästan hela den dagen västerut. Varje rörelse eller tecken fick det att krypa i nacken på dem, för de visste om de var jagade och hur nära jägarna dolde sig. Att de skulle … Läs mer

 • Leons första skrift

  ”Välgång gå med den som utför det arbete han åtagit sig, ty han skall i sanning vara välsignad. En helig uppgift väl utförd är en välsignelse i Guds ögon.” Så talar Skriften, och så lyder Ordet. Ändå kan jag i … Läs mer

 • Kapitel I – Klostret Tyramos

  Det kom sig så att en dag i den tidiga våren år 2968 efter Reningen att maskineriet som drev vindspelet på det lilla klostret Tyramos av Argoraorden, genom Guds försorg eller den Ondes verk, föll itu i en skrämmande explosion … Läs mer