Zenos

Det här är en klok man som har gått i lära hos mig. Han har inför mig erkänt sina synder, lämnat sitt gamla liv bakom sig och är nu redo att svära klosterlöftena i vår ordern. Han är kunnig inom många områden och kommer bli till stor nytta för klostret. Jag skickar honom till just dig för att jag vet att du, liksom jag, anser att redan erkända och botgjorda synder tillhör historien. Dessutom råkar han vara kunnig inom mekanikens konst, så han kan hjälpa mekanikmunk att underhålla väderkvarnen.

- brevet som fick Zenos att bli munk i Tyramos

 

(2896) 0 Föddes i en medelstor by i Asharien
(2906-2919) 10-23 Gick i lära hos min far som var helare
(2919) 23 Träffade en flicka, gifte mig
(2919) 23 Avbröt min helarträning innan jag blev “mästare”
(2919) 23 Flyttade till en mindre by där det inte fanns någon helare
(2920) 24 Fick en son
(2922) 26 Pesten kom och dödade min fru och son
(2922) 26 Sålde huset och nästan alla ägodelar och började vandra omkring för att finna insikt
(2922-2939) 26-42 Vandrade över hela asharina, levde på det folk gav mig av tacksamhet för helningar, även som örthandlare, återvände upprepade gånger till Lim’alan för att fylla på med örter och besöka biblioteket.
2937 Stor Daak-mission påbörjas i Asharina
2939 Oroligheter mellan Daak-missionärer och Samorianer
2941 Heligt korståg utlyst
(2939-2944) 42-47 Stannade några år i Lim’alan
2944 Korståget börjar ebba ut
(2944-2947) 47-50 Vandrade omkring ytterligare
(2947) 50 Träffade en missonerande munk, slog följe med honom, blev frälst, blev vänner
(2947-2049) 50-52 Gick i lära hos honom tills han tyckte att jag kunde bli fullvärdig munk
(2949) 52 Han skrev ett brev till sin vän abbotten i Tyramos:
(2950) 53 Anlände till klostret efter den långa marschen, blev väl mottagen, svor klosterlöftena.
(2950-2967) 53-70 En del av Tyramos kloster, sköter örtagård och mekanik.