Karaktärsgenerering

Karaktärerna byggs med ett antal taggar. Alla karaktärer måste ha samma typer av taggar, men ni kan individuellt välja vilka taggar ni vill – förslagsvis inte samma som någon annan! Det finns två uppsättningar taggtyper: de för pivsen och de för dekadenterna. Jag har angivit ett antal förslag som har koppling till storyn – jag rekommenderar er att välja bland dessa, men om ni har en kul idé på ytterligare tagg, berätta gärna!

Regelmässigt kommer era karaktärer också definieras av taggarna, men dels eftersom reglerna inte är helt klara, och dels eftersom jag inte vill störa med regelmoment i början, så kommer det senare. Hoppas det är ok!

 

Pivsen

Taggar

 • Sug, ens svaghet och starka behov, ens beroende, något som kommer dra karaktären i trubbel men också ge han/henne styrka. Förslag: försvara heder, sex och andras åtrå, makt och bekräftelse, förnedring, tjack och rus, upptäcka och utforska
 • Edge, ens främsta styrka, medfödda förmåga – inte alls nödvändigt det man gör på dagarna. Förslag:Hacking, stridspitt, dealer, kurir, street performer, reparatör/moddare, gamer, rytm
 • Ärr, något svårt man bär på, en rädsla som kan väckas igen. Förslag: våldtagen, avtrubbad, bedragen, förtryckt, förlorat någon, samvetskval, okända minnen/syner
 • Speciellt föremål, ett ovanligt och udda föremål, som definierar karaktären. Förslag: genetiskt modifierat djur, udda fordon (motorrollers, hang glider, fallskärm), hemmabyggd drönare, särskilt vapen, bevis mot någon, ovanlig drog/substans, udda vetenskapligt instrument
 • Attityd, ens inställning till livet och andra, ens beteende. Förslag: uppkäftig, grubblande, fatalistisk, överlevare, optimistisk, idealistisk
 • När och kär, en person som står en väldigt nära, som man anförtror sig till och beskyddar oavsett vad. Förslag: Döende mor, en vänlig lärare, otippad mentor, ens livs kärlek, barndomsvän på fiendens sida

Gruppens relationer Alla karaktären i gruppen känner varandra sedan tidigare, har delat sina liv sedan länge. Men hur de beter sig mot varandra definieras av viktiga händelser dem emellan. En relation har alltid två eller fler parter inom gruppen, och en relation har också ett fokus precis som en tagg – fast det kallas en ”definierade händelse”, det som skapade eller satte färg på relationen. Dessa definierade händelser kan dyka upp som flash-backs under spel…

Jag föreslår att alla, oberoende av varandra, väljer tre av nedanstående relationstyper, i fallande prioritet, och skriver en definierade händelse i en mening till vardera. Maila mig svaren privat. Sedan blir det helt enkelt så att alla som valt samma relationstyp ingår i samma relation, och jag modiferar de definierande händelserna efter behov så att de antingen smälter samman eller att endera av dem gäller. Vissa relationer kan jag välja bort för att det blir för mycket. Försök att undvika att välja de allra enklaste eller det som alla andra väljer, om det finns ett sådant val :) Välj bland följande relationstyper (inom parentes en förklaring av termen):

 • Oogie (”OG”, man har kämpat tillsammans, inte nödvändigtvis strid, och räddat varandra – man behöver dock inte vara vänner i övrigt)
 • Älskare (man har en gemensam åtrå och passion till varandra, men behöver inte leva ihop)
 • Rival (man har känt varandra länge, men kämpar om samma mål)
 • Syskon (man har växt upp tillsammans, och tagit hand om varandra)
 • Aibo (man har samma tycke och smak, spenderar sin tid tillsammans, men relationen är kanske inte djupare än så).

Ni bör skriva ett fokus till varje tagg – det vill säga en mening som beskriver den, exempelvis ”Uppkäftig: sparkar både uppåt och nedåt men är egentligen ynklig innerst inne” eller ”Avtrubbad: har fått använda slaktpistolen på andra tonåringar alltför många gånger…”. Taggarna med fokus bildar tillsammans karaktären!

Ni får gärna klura vidare på karaktären, med tankar på bakgrund, namn, bild, och sådant. Jag kommer försöka bidra med mer info och inspiration så snart som möjligt. Men tänk på att ni alla beskriver streetkids – ungdomar i tonåren, som blivit vuxna alldeles för tidigt, som inte sett världen utanför favelorna. Sãu Paulos slumbefolkning kan ha all möjlig bakgrund – argentinare, östeuropéer, kineser eller brasilianer (som i sin tur har portugisiskt, italienskt eller tyskt påbrå – som om någon brydde sig). Det här är också en framtid där dagens moral och traditioner brutit samman, där homo, bi och hetero blandas friskt.

 

Dekadenterna

Taggar

 • Känd för; världsetta i gaming, sexrobots-VD, sugit av världens rikaste man, självmordskonst, skådespelare och drogföretags ansikte utåt, son till Europas guvernör
 • Rädsla; upptäckas som syndare och komma till purgatoriet, att förlora sin inkomst, att inte veta vad som är verkligt och inte, offentlig skandal, att förlora sin enda riktiga vän/kärlek
 • Modifikation; dopad fysik, cerebralinterface och biosoft, extraordinärt utseende, inympade djurgener, sexuellt extrautrustad, droginjektorer
 • Defekt; hallucinationer, djuriskhet, degenererande kropp, mutationer, cancer (ej nödvändigtvis dödlig år 2060)
 • Baby (en person, ett föremål eller en sysselsättning som är central, där en förlust vore oacceptabel); adopterad pivs,