Vidhyallh Saison


  • Maktposition: Rådgivare till välgörenhetsorganisationen St. Care, med ett nätverk av favelakliniker.
  • Känd för: Självmordskonst
  • Modifikation: Cerebralinterface
  • Defekt: Ser övernaturliga hallucinationer relaterade till att dö, ex. andras dödsögonblick.
  • Rädsla: Att avslöja sin dödsrädsla
  • Baby: Återupplivningsteamet, lett av Dr Kreutze, som Vidhyallh alltid har i närheten 24/7