Karaktärerna i Ecos Favela

Karaktärerna i Ecos Favela är dels två uppsättningar – pivsen och dekadenterna. Pivsen är huvudkaraktärerna, medan dekadenterna är vagare, otydliga – reflektioner i det en förvrängd spegel någonstans i lustiga huset.

För att läsa om hur karaktärerna skapas, se Karaktärsgenerering.

 

Pivsen

Ett gäng gatuungdomar, pivs, i gänget Fuches. De har aldrig varit utanför favelorna, och livet är ofta en kamp för överlevnad och status i gängen – staten och lagens arm ser man sällan till och har lite till övers för.

 

Relationer

Chudo (Petter) och Lupe (Paul) är rivaler. De kommer inte överens och kämpar om samma mål, men de är inte fiender. Definierande händelse: För flera år sedan var Lupe en i gängets dollhouse, och Chudo fick uppdraget att ”hålla reda” på dockorna. Det blev en kamp om gängledarens gunst, som slutade med att Lupe oväntat spöade skiten ur Chudo, vilket blev startens på hennes karriär som soldat. Chudo fortsatte dock mer framgångsrikt ta hand om gängets dolls och horor.

Impa (Fredrik) och Lupe (Paul) är aibos. De tar ofta pauser tillsammans under dagarna, och passar ofta på att gå på ”bailo”, favelornas nattklubbar, varje helg. Definierande händelse: Lupe försökte som tidig soldato visa sig hård och stänga ner en ”otillåten” bailo, men Impa övertalade henne att ta det lugnt och dansa istället.

Chudo (Petter), Impa (Fredrik) och Ghost (Marco) är oogies. På ett tidigare uppdrag att skaffa kemikalier till drogproduktionen så blev de tre överrumplade av fientligt gäng. Chudo gjorde en brutal insats medan Ghost och Impa såg till att avleda uppmärksamheten och få alla tre ur knipan. De är alla skyldiga varandra sina liv och litar på varandras förmåga.

Ghost (Marco) och Impa (Fredrik) är syskon. Även om de inte är blodsbröder så tog Ghosts far tidigt hand om Impa och satte honom i arbete i familjens droglabb. Definierande händelse: Ghost och Impa sörjer sida vid sida sin yngre syster som dött i en freak explosion i labbet, och går även sida vid sida mot fadern som skyller det på systerns dumhet och oförsiktighet.

Ghost (Marco) och Lupe (Paul) är älskare. I den relationen är Lupe underdåning och Ghost beskyddande, men alla vet att det inte riktigt är hela sanningen. Alla räknar också kallt med att Lupe har fler på sin lista… Definierande händelse: Ghost var den enda som tog väl hand om Lupe under hennes tid som doll, och det utvecklades till en sexuell relation. Men numer har Lupe ”vuxit upp” till något annat än hon var…

 

Dekadenterna

Dekadenterna är de som har allt, men ändå alltid saknar något. Unga, barn (adopterade eller framodlade) till Sau Paulos elit, vana vid en värld där markplan endast är för de stackars fattiga, en värld där allt går ut på att vara unik, ren och naturlig – med hjälp av stora doser biologiska produkter.