I


  • Maktposition: Dotter till chefen för Canisang.
  • Känd för: Änglamodell
  • Modifikation: Änglavingar samt gloria
  • Defekt: Kan bara äta blod
  • Rädsla: Att upptäckas som syndare
  • Baby: Försvunnen syster sedan länge, söker varje dag och vill inte hitta henne död