Alan Ajav

Alan Ajav är den karismatiske ledaren över klan Kutlug, av Drakens stam och numera även Storkhagan av slätterna. I sitt ansikte bär han ett konstigt cirkelformat ärr som tycks ge ifrån sig ett lätt glödande sken och det sägs att han för guden Krigs talan och vilja till folket. Det är mer bakom fasaden hos Alan Ajav än vad de flesta kan ana. En krigare, en ledare, men framförallt en slug själ som alltid bidar sin tid och har ett stort tålamod.