Gryningens hord

Gryningens hord är en liten och utspridd hord vars enda kontakt med omvärlden är sporadiska kontakter med Alarinn (fientliga) och klan Od (vänliga). Även viss långväga handel med Ebhron. Dess historia är mycket otydlig och uppenbarligen visste ingen annan än klan Od om att den fanns. Inom Od finns ordspråket ”Man talar inte om gryningen i förtid”, vilket refererar tillbaka på en legend att Gryningens hord är utsända av gudarna för att återupprätta raunernas riken. Horden är klanlös och alla medlemmar har bara ett förnamn. Horden saknar också både pajoner och ihanor – alla medlemmar förväntas kunna tala till gudarna.

Det är också lika vanligt med kvinnliga krigare som manliga inom horden. Det finns inga tydliga familjer, och inga barn. Frågar man vart barnen är så säger alla att ”de är i drömmarnas dal, där de skyddas mot slätten – när de mognat kommer de hit på egen hand”. Alla hordens medlemmar är resliga och vackra, med korpsvart hår, svarta ögon och rena linjer. Även hästarna är mörkare och större – vissa använder seian, andra hästar är tydligt avlade med seian. Många bär vackert utsirade, flerlagrade rustningar av läder, ben och trä.

Gryningens Hord leds av en besynnerlig kvinna, Osini, en hård men kamratlig kvinna. Hon kan ena stunden vara obegriplig, andra stunden välkomnande och jovialisk. Hennes ståndpunkt är enkel – överlev och beblanda dig inte med andra.