Eviga vindens hord

(Notera att beskrivningen här nedan skiljer sig något från den officiella i Eon, särskilt då khaganen Uriangkathai flyttats till en annan hord)

Fiender: Vargens stam Vänner: Klan Yisun, Frostens hord

Khagan: Auldur Stenkind av klan Tjakars Tid: Khaganens 32:e år

Klan Takil (fem tusen ryttare), tidigare ledd av khan Yurgan – Vördad men numer fattig klan, drar släktskap till Tarbatai (den äldre). Bestals enligt sägen på hela sin flock av klanen Kutlug, den nu största boskapshållaren i Eviga vinden. Den tidigare khanen Yurgan, i fyrtioårsåldern, respekterades som en hård och rättvis khan, men enligt vissa var han vek, då han föredrog diplomati över strid. Klan Takil har en uråldrig överenskommelse med klan Od, som innebär att de bland annat skickar hirdmän till sina respektive khaner.

Klan Ydja (sju tusen ryttare), ledd av ihana Urda Stoväcka- Mystisk klan som sedan urminnes tider styrts av kvinnliga ihanor. Det sägs att en den ledande klanen Arigh för femtio generationer sedan vägrade Ydja-ihanan tillträde till hordstinget – därefter påstås impotens ha uppstått inom klanen och snart lett till dess utdöende. Sedan dess har ingen ifrågasatt Klan Ydjas mystiska seder. Många ihanor och pajoner går i lära hos Ydja. Urda Stoväcka, uråldrig med sina sextio vintrar, är mycket respekterad och anses vara synsk. Klan Ydja har ganska nära kontakter med tokonerna.

Klan Taug (två tusen ryttare), ledd av khan Ygdarsai- Klan Taug håller till kring Drakklippan och står för en stor del av horndrakarna inom den Eviga vinden. De är respekterade men deltar mycket sällan i hordens politik, på grund av att deras drakar inte samsas väl med hästar. Har många informella kontakter med de andra klanerna då många familjer skickar söner till Taug för uppfostran och chansen att få en drake präglad på sig. Taug anses också väldigt renläriga och gudstrogna.

Klan Tjakars (sju tusen ryttare), khagan Auldur- Gammal klan, som enligt flera källor var Tarbatai och dennes ättlingars högra hand. Auldur har påstått blodsbrödraskap med en Tarbatai-ättling, och hävdar sig därmed själv vara Tarbatai-ättling. Auldur är dock gammal, minst 50 vintrar, och kraftlös – han har spenderat hela sitt liv att bygga vidare på sin familjs instabila kontroll över Eviga Vinden och han vill inte rucka detta i onödan. Goda smeder, håller till vid Sodoran.

Klan Od (fem tusen ryttare), khan Ködu- Klan Od är den absolut mest vidsträckta klanen inom det kända raunaväldet, trots att den är ganska liten. De sägs komma ända från Vinds land, och man brukar säga ”med östanvinden kommer Od”. De är mycket nomadiska och kommer bara på hösten till de övriga horderna för att idka byteshandel. De föder upp en mycket seg hästras, och kommer inte sällan med underliga byten, föremål och berättelser från Méaslätten och bortom.

Klan Kutlug (nio tusen ryttare), khan Yeke- Den rikaste klanen, styrd av unge khaganen Yeke, endast tjugo vintrar. Ger sitt fulla stöd till en åldrade Auldur Stenkind, och det är ingen hemlighet att Yeke hoppas efterträda. Drar sitt ursprung till legendariske rövaren Kutlug, men hävdar sig vara mer rumsren nu.

Klan Ulagan (ett tusen ryttare), khan Bore Isträde- En liten, perifer klan som framförallt handlar eller krigar med veddo och Frostens hord. De föder upp en egen hästras som är mer lämpad för det kalla klimatet. De syns mycket sällan till av övriga klaner, men den trettioårige khan Bore har en mycket lojal klan som också alltid ställt upp för resten av horden när så behövts.

Rådet: Kutlug stödjer Tjakars med hopp om att få nästa khagan. Utan Kutlug är Tjakars svaga. Ulagan har tvingats till att stödja Tjakars, med hot om att strypa handeln. Taug stödjer Tjakars, men har ingen särskild lojalitet, troligen mest för att hålla läget stabilt. Ydja har länge talat om att Tjakars har dåliga järtecken, men de stödjer inga utmanare som inte kan visa bättre järtecken. Od stödjer traditionellt ingen, oftast tar de bara ställning då krig inletts (de ställer alltid upp).