Sjunde brevet till Sagans syster

Syster,

Jag återvänder hem. Inom en eller två veckors tid kommer vi att träffas. Tarbatai och hans anhang är splittrat för vinden och var de är på väg och vad de skall göra vet jag inte. De har dragit en drakes vrede över sig, denne ödelade deras lägerplats och de främsta av deras ledare. Numer är den eviga vinden splittrad och ledarlös så mitt ärende är för närvarande över.

Jag har med mig många historier från slätterna och har redan nu börjat skriva på en bok om det raunländska folket och deras seder. Med mig har jag även två personer, två av deras ledare, khanen Akta och hennes son, khanen Ködu. Akta är svårt skadad av drakens eld men med den läkevård som finns i Thalamur är jag säker på att hon skall kunna klara sig. Även om jag fann det viktigt att återvända i all häst till mitt rike så kunde jag inte lämna henne där bland de förkolnade resterna av deras läger.

Tills vi ses igen

S.