Karaktärsskapande

I Yerlog finns det ett överskuggande öde över alla, och det är återkomsten av Tarbatai (den äldre). Det är legenden som ska återförena horderna och sätta skräck i världen. Kampanjen bygger på att karaktärerna axlar den rollen. Det är vår starka rekommendation att låta en av karaktärerna stå framför de andra, en karaktär ödesbestämd att bli den framtida Tarbatai. Detta behöver inte klargöras när karaktärerna skapas, men det skadar förstås inte att ha en diskussion om vilken roll man vill ta i gruppen. Att ge en spelare Tarbatai-rollen kommer garanterat ge denne mer ”screen time”. Spelaren måste förstås vara beredd att axla den rollen. Spelaren bör också vara den mest tillgängliga

När vi beskriver karaktärerna syftar vi på den inledande spelgruppen, den som börjar i barndomen. Spelgruppen kan och bör förmodligen förändras över tid. Vi förde in en mycket central karaktär i vuxen ålder, som inte alls var raun (Sagan).

Vi föreslår vi följande ramverk för karaktärerna:

  • De är nära släkt eller vänner. De måste haft en orsak att växa upp tillsammans. Alla behöver dock inte vara släkt. Förslagsvis är det två,tre syskon där den framtide Tarbatai är en av dem. En mycket stark dramatik bildas om Tarbatai-rollen inte är den förstfödde sonen (eller, om man verkligen vill skruva till det, inte är en man).
  • Karaktärerna bör komplettera varandra och fylla olika roller, både personlighetsmässigt och ”färdighetsmässigt”. Exempelvis en lovande krigare, en slug och förrädisk, en huslig, en mystisk, etc.
  • Alla behöver inte vara i samma ålder. I vår karaktärsuppsättning är en av rollerna en några år äldre vän, och en annan en ung pajon med roll att övervaka de unga. Man kan tänka sig roller som en slav, en livvakt, en långväga kusin, en lärare.
  • Alla bör vara rauner, även om säkert en kan undantas. Det viktiga är att de delar och förstås samma kultur. Mycket av kampanjen handlar om kontrasten mellan rauner och andra, och den försvinner lätt om gruppen redan är multikulturell.
  • Uppmana till ”rauniskheter” hos karaktärerna (och än viktigare, under de första akterna). Om karaktärerna etableras som vanliga Svenssons så blir det lätt den bilden som sitter i. Ge karaktärerna något säreget, något ödesmättat.

En reaktion på “Karaktärsskapande

  1. Pingback: Akt I – Barndomen | Kampanj