Harazmels dagbocksanteckningar

 

<Okänt datum>

 1. Vid kvällsmåltiden anlände ett bud till Vanezicon. Det visar sig vara ett brev från storprimas. Förstår ej varför budet sändes till Vanezicon. Det borde ju rätteligen ha sänts till mig.
 2. Vanezicon drar sig tillbaka. När han återvänder har han förstört brevet och har med sig endast en textremsa ur brevet. Remsan innehåller en uppmaning om att han skulle förstöra brevet. Hur har han mage att göra det? Jag borde ju givetvis fått läsa försändelsen. Jag får diskutera detta med honom senare.
 3. Vanezicon meddelar att brevet påbjuder att vi skall invänta ett sällskap av fyra jargier och sedan färdas till Boron tillsammans med dem.
 4. I ljuset av att en ny konflikt mellan Jargien och Soldarn nyligen brutit ut verkar det ju onekligen något underligt att vi skall eskortera fyra jargier rätt in i Samoritemplets högsäte. Kan detta vara Cirzas vilja? Jag är förstås övertygad om att storprimas i sin stora visdom alltid handlar rätt.
 5. Vid kvällningen ber jag att få tala med Vanezicon i enrum. Jag ber om svar på de frågor som bekymrat mig.
 6. Han förklarar att brevet kom till honom eftersom det sänds via Temiranz. Storprimas uttryckte i brevet en direkt uppmaning om att brevet skulle förstöras av den som först läst det. Givetvis kunde ju inte Vanezicon gå emot en sådan order.
 7. Vanezicon ber mig tänkta tillbaka på strapatserna vid vadstället. Han påpekar att både Lezhari och även Zhaza går emot mina respektive sina direkta order. Jag har själv inte tänkt på det tidigare i någon större utsträckning. Jag får diskutera detta med Lezhari.
 8. Vanezicon berättar även att han vid vadstället upplevt vad han beskrev som en mörk kraft som försökte besätta honom. Jag misstänker att det rör sig om en andevarelse. Utan tvekan kan platsen ha hållit kvar andar från de döda. Vanezicon är orolig för att den skulle finnas kvar inom honom. Jag lovar att se igenom den knapphändiga information jag har i ämnet.
 9. Vi talar även om våra minnen från vår gemensamma uppväxt. Det kändes som om vi fick en mycket bättre kontakt.
 

<Okänt datum>

 1. Dagen har varit lugn. Tzilan beger sig in till staden tidigt på morgonen och har ännu inte kommit tillbaka. Säkerligen anländer han snart.
 2. Enligt vad mina böcker visar bör andevarelsen Vanezicon ej längre besvära honom då de nästan uteslutande är bundna till en specifik plats eller händelse. Jag får tala med honom om detta imorgon.
 

<Okänt datum>

 1. Tidigt denna morgon anlände de fyra jargierna. De ber att få tala med Vanezicon. Återigen uppträder Vanezicon som gruppens ledare. Det bör ej fortsätta. Får ta upp detta med honom vid nästa samtal.
 2. Efter att ha talat med Vanezicon i enrum återvänder gruppens ledare till vårt samlingsrum.
 3. Han presenterar sig som Arkadius. <Beskrivning av honom>. Därefter presenterar han i tur och ordning <jargier nummer två> <jargier nummer tre> <jargier nummer fyra>.
 4. När solen står som högst på himlen avreser vi så mot Hadarlon. Då vår färdväg nu ändrats till att innefatta Boron sänds ett bud iväg för att skeppet istället skall invänta oss i Kemitor Riskoz.
 5. Under färden samtalar jag med Vanezicon. Jag förklarar för honom att anden ej längre bör plåga honom vilket gör Vanezicon mycket lättad.
 6. Vanezicon påpekar även att jargierna kom till honom först då han är handelshuset Temiranz representant. Det fanns alltså en alldeles utmärkt förklaring.
 7. Jag måste sluta tänka på Vanezicon som en rival. Han är ju min vän.
 8. Funderade en stor del av resan kring de senaste dagarnas händelser. Jag kan inte förstå vad de cirefaliska trupperna gjort, då jag har en känsla av att de även pådrog sig Cirzas vrede. Jag får försöka finna svar på denna fråga i de bibliotek vi anländer till. Jag har stora förhoppningar om att Hadarlons bibliotek skall avslöja delar av denna gåta för mig.
 9. Vi anländer vid skymningen till en liten by vid namn Fältby.
 10. Jag samtalade där med Lezhari och bad att få höra hans tankar kring hans beslut att gå emot min order.
 11. Det han säger verkar onekligen riktigt. Jag medger själv att jag var ur stånd att fatta beslut vid tidpunkten. Dock finns Vanezicons varningsord kvar i bakhuvudet.