Tzilan


En något åldrad och krum mästerkirurg som länge haft ett mycket aktivt ord i den akademiska debatten kring den cirefaliska rasens överlägsenhet. Han är en stark förespråkare av de biologiska skillnaderna mellan cirefalier och andra och anser att den biologiska forskningen nästan helt bör styra forskningsexpeditionen. Han är också ansvarig för den biologiska delen av expeditionens forskning.

Tzilan är professor i kirurgi och är därtill skicklig i både helandets och medicinalväxternas konster. Han har i sin ungdom varit ute och rest som fältskär på cirefaliska krigsskepp och också studerat i Feman Riskoz i Asharien.

Tzilan säger sällan saker utan att ha tänkt igenom den noga, men samtidigt tvekar han aldrig att uttrycka sin åsikt. Han vet att han har högst rang i expeditionen och förväntar sig tillbörlig respekt för detta. Han ogillar att bli störd när han är koncentrerad eller på annat sätt är i arbete.

Tzilan för med sig två assistenter och en kusk. Kusken framför hans stora och luxuösa vagn och med på fartyget har han sett till att det finns gott om renad sprit, förband, behållare, kirurgiska instrument och allt annat som kan vara av nytta.