Harazmels andra brev till storprimas

Högst ärade Ciremaliz,

Jag, Tzorza Harazmel av husfurst Mzians familj från Ciremelo, skriver nu till Ers högst ärade Excellens ett andra brev för att redogöra vad som inträffat under expeditionens vidare resor. Somligt av det Jag ämnar berätta gör Jag med stor sorg.

Under besöket i Hadarlon avlade expeditionen ett besök hos Hertig Yssec namn. Hertigen insisterade på att expeditionen under sitt besök skulle ha sitt natthärbärge i Zorianorderns borg. Jag kunde för stunden inte hitta en lösning för att slippa detta utan att stöta Mig med hertigen. Trots detta avlöpte besöket utan problem.

Efter en dag i Hadarlon ledde Jag expeditionen vidare i riktning mot staden Boron. Expeditionen påbörjade alltså en resa genom Iraacskogen. Det är med oändligt stor sorg Jag måste förtälja att Tempelman Dalm namn under denna färd har avlidit. Denna oerhört tragiska incident skedde vidare under mycket osäkra omständigheter.

Expeditionen tillbringade natten i ett värdshus i en liten by vid namn Sista byn precis i brynet till Iraacskogen. Under kvällen anlände två Zorianriddare med väpnare och sökte även de natthärbärge på värdshuset.

När vi alla gått till sängs och sov djupt väcktes Vi av ett skrik. Jag störtade upp ur sängen för att undersöka vad saken gällde. Jag gick ut i korridoren och såg flera andra människor som stod och tittade ut genom ett vidöppet fönster. Även Jag skyndade mig dit och vad Jag där fick se har tagit Mig hårt. Min högst älskade skrivare Dalm, må Cirza vandra med honom, låg nedanför fönstret död på marken.

Ännu har vi ingen förklaring till hur detta har gått till. Att händelsen skulle vara en olyckshändelse håller Jag för högst osannolikt. Även då Jag inte har någon form av bevis är de grupper Jag främst misstänker Zorianriddarna som anlänt tillika Jargierna som vid tiden för denna händelse fortfarande följde med Vår expedition.

Jag har dock givit Dalm, må Cirza vandra med honom, en sista välsignelse som sig bör.

Den vidare färden mot Boron skedde av förståeliga orsaker under tystnad och en stor sorg vilade över Vår expedition.

<Händelserna i Boron … >

<Otrevlig stämning i Feman Riskoz (eller var det nu var) …>

Med en önskan om förböner i Cirzas namn för Vår expedition, Må Cirza vandra med Oss,

Harazmel Tzorza iz Mzian ret iz Ciremelo

Hadarlon, datum 5011.