Tiamels Krönikor

I det stora greveskapet Nantien i Consaber, porten till Colonan, regerar sedan bara ett par generationer grevesläkten Renovel. Den alltmer åldrande greve Burwell har en favoritson, Riddar Tiamel, som har ambitioner att lyckas utöver andras. Följ den intrigtäta vägen Tiamel tvingas ta för att klara kärleken, äran och släktens fortlevnad, en väg som går genom mången slottssal, skog, fjärran land och hov.

Tiamels krönikor var en riktig långkörare till kampanj, men också i mångt och mycket en enmannakampanj. Det är en studie i grisodling och medeltida politik, med stundtals oerhört detaljerat bakgrundsmaterial som tillsammans skapar en levande och självgående värld som inte behöver metaplottar och dramatiska kurvor.